Aktuální žádost o předčasný důchod: Ministerstvo popsalo nevýhodnost a radí, jak nejlépe postupovat

Část budoucích důchodců se nyní rozhoduje, jestli požádají o předčasný důchod ještě v roce 2023, nebo to odloží na později. Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní připravilo užitečné instrukce a rady, jak se na předčasný důchod připravit a co v této souvislosti zvážit. Zároveň upozornilo, že odchod do předčasného důchodu není momentálně finančně výhodný.

Foto: České důchody
Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více než 47 tisíc lidí si do poloviny září podalo na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) tiskopis pro uplatnění nároku na důchod. Tito lidé mají až 6 měsíců na to, aby se rozhodli, jestli nakonec žádost o předčasný důchod podají, nebo nikoliv.

„Předčasné důchody jsou stále velké téma. V současné době odchod do předčasného důchodu volí stále mnoho lidí, ač to vůbec není finančně výhodné. Měla by to být krajní varianta, když už člověk skutečně pracovat nemůže,“ uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).

Aby bylo rozhodování co nejlepší, radí MPSV zvážit a udělat několik přípravných věcí:

1. Zjistěte si, co máte v evidenci ČSSZ

Získané doby pojištění můžete kdykoliv zkontrolovat na ePortálu ČSSZ v Informativní důchodové aplikaci (IDA). Také v ní rychle a snadno zjistíte své datum odchodu do řádného starobního důchodu. Druhou možností kontroly evidovaných dob pojištění je v Informativním osobním listě důchodového pojištění (IOLDP). O ten je možné požádat elektronicky i písemně a podrobně jsme o tom psali v tomto článku.

2. Doplňte si chybějící doby předem

Když v aplikaci IDA zjistíte, že vám některé doby pojištění v evidenci ČSSZ chybí, můžete kontaktovat okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě svého bydliště a tam vám poradí, jak chybějící doby do evidence doplnit.

3. Lhůtu pro vyřízení žádosti prodlužuje došetřování

Zatím se žádost o důchod musí sepisovat osobně na OSSZ, nejdříve 4 měsíce před požadovaným datem odchodu do důchodu. Po sepsání začíná běžet zákonná 90denní lhůta pro její vyřízení. Tato lhůta se ovšem prodlužuje o dobu nutnou k došetření rozhodných skutečností, tedy dohledávání nebo dokládání chybějících dokladů. Je tedy lepší se připravit a doby v evidenci si předem zkontrolovat.

Ministerstvo popsalo nevýhodnost předčasných důchodů: Může to být zklamání

4. Pozor, předčasný důchod je krácen trvale

Pokud zvažujete předčasný důchod, vezměte v potaz, že finanční krácení u předčasného důchodu je trvalé a nevratné. Navíc až do dosažení důchodového věku se pobírání předčasného důchodu vylučuje s přivýdělkem, který by zakládal účast na sociálním pojištění. Výplatu předčasného důchodu si však můžete pozastavit, pak vám nic nebrání pracovat v jakémkoliv rozsahu. (O povolených a zakázaných přivýdělcích jsme více psali v tomto článku.)

5. Uvolnění výplaty pozastaveného důchodu nelze stanovit libovolně

U předčasného důchodu s pozastavenou výplatou pamatujte, že o uvolnění výplaty důchodu lze žádat nejdříve 4 měsíce předem. To například znamená, že v rámci žádosti si nemůžete stanovit, že budete chtít důchod začít vyplácet až za rok. Pozastavení výplaty tedy trvá, dokud nepožádáte o uvolnění, a to nejdříve 4 měsíce před datem zahájení výplaty.

6. Žádejte i dodatečně o přepočet důchodu, pokud napracujete další dobu

Pokud jste pracovali po dobu pozastavení výplaty, společně s žádostí o uvolnění výplaty požádejte zároveň o započítání další odpracované doby (tedy další získané doby důchodového pojištění). Tím dojde k přepočtu procentní výměry vašeho důchodu a ten může být z tohoto důvodu vyšší.

Stále však platí, že v předčasném důchodu dostává člověk každý měsíc méně peněz, než když vyčká do řádného termínu odchodu do důchodu. Proto pokud to jen trochu zdravotní stav dovolí, ideální je místo předčasného důchodu volit třeba zkrácený pracovní úvazek. To ocení i zaměstnavatelé.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu