Za první čtyři měsíce jsou důchody v minusu 27 miliard korun, více než za celý loňský rok

Hospodaření důchodového systému za čtyři měsíce letošního roku bylo velmi ztrátové, celkový deficit činil 27,76 miliard korun. Je to o více než 6 miliard více, než byl deficit za celý rok 2022. Zlepšení situace má přinést nedávno představená důchodová reforma.

Foto: Adobe Stock
Senior přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Ministerstvo financí zveřejnilo aktuální čísla o hospodaření důchodového systému. Za první čtyři měsíce roku 2023 činily celkové výdaje na důchody 228,13 miliard korun, z toho 225,8 miliard šlo přímo na výplatu důchodů a 2,33 miliardy stála správa systému.

Celkem jde o čtvrtletní deficit ve výši 27,76 miliard korun, což je rekordní částka. Například za stejné období loňského roku byl deficit „jen“ minus 8,72 miliard korun a o rok dříve 10,81 miliard.

Letošní deficit důchodového systému překonal i deficit za celý rok 2022, který činil 21,49 miliard korun. Za rok 2021 byl deficit 2,26 miliard korun a největší byl v covidovém roce 2020, kdy za celý rok šlo o minus 40,55 miliard korun.

Vývoj za letošní rok je zatím velmi nepříznivý, výdaje na výplatu důchodů za první čtyři měsíce oproti minulému roku vzrostly o více než 37 miliard. Do tohoto růstu se promítly nejvýrazněji dvě poslední valorizace důchodů (v září 2022 a lednu 2023) a pravděpodobně také vyšší počet lidí, kteří v loňském roce odešli do předčasného důchodu. Další navýšení výdajů v letošním roce proběhne při červnové mimořádné valorizaci.

Čeká se nepříznivý vývoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí očekává, že celkový deficit za rok 2023 dosáhne pravděpodobně výše až 80 miliard korun. A nepříznivý vývoj naznačuje také pokračující stárnutí populace, zejména skutečnost, že v následujících letech začne do důchodu odcházet silná generace takzvaných Husákových dětí.

„Již nyní si musí stát půjčovat i na běžné výdaje. A to ještě důchodový systém nečelí významnější demografické změně, která se začne projevovat v 30. letech s odchodem Husákových dětí do důchodu, čímž rapidně ubude ekonomicky aktivních obyvatel,“ uvedl v rozhovoru pro České důchody Jan Pavel, odborník na veřejné finance a člen Národní rozpočtové rady.

Podle něj je nutné přijmout legislativní změny, které nepříznivou situaci zmírní. „Občas se objevují názory, že je celý problém fiktivní, že vše vyřeší nástup robotů či imigrace, tedy přírůstek cizinců. Naše výpočty však ukazují, že i při poměrně vysokém zvýšení růstu produktivity práce z důvodu digitalizace a robotizace dojde sice k dílčímu zlepšení, ale celková nerovnováha bude i nadále vysoká,“ vysvětlil Jan Pavel.

Projekce Ministerstva práce a sociálních věcí i Národní rozpočtové rady ukazují, že deficit důchodového účtu se mezi lety 2050 až 2060 vyšplhá k 5 procentům HDP. V té době se očekává, že na jednoho starobního důchodce bude aktivní jen jeden pracující, dnes jsou to tři. Postupně v 60. letech by se měl systém začít finančně zotavovat.

Ekonom Filip Pertold: Snižování důchodů nehrozí, je to strašení. Ale systém je nutné změnit

Výdaje sníží chystaná reforma

Ministr Marian Jurečka minulý týden představil návrh důchodové reformy, která obsahuje například zpomalení budoucích valorizací důchodů nebo postupné zpomalení růstu nově přiznaných důchodů. Dle návrhu by se měl také mírně zvyšovat důchodový věk a měly by se zpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu. V souhrnu by plánované změny mohly postupně snížit deficit systému na 2 až 2,5 procenta HDP.

„Domníváme, že to je deficit, který může být celospolečenskou shodou pokryt z jiných příjmů státního rozpočtu. Nemusí být taková sada opatření, aby to kleslo k nule, tedy že pojistné pokrývá stoprocentně veškeré výdaje na důchody,“ uvedl na setkání s novináři Tomáš Machanec, ředitel odboru sociálního pojištění na ministerstvu. Podle něj je takový přístup poměrně častý i v jiných zemích.

Národní rozpočtová rada v komentáři k představeným změnám důchodového systému návrh věcně pochválila. „V oblasti představených změn v důchodovém systému se NRR domnívá, že ve své většině jdou správným směrem a jsou nutné pro zvýšení finanční udržitelnosti systému,“ uvedla ve svém stanovisku. Dodala ovšem, že ufinancovatelnost důchodového systému by mohly zkomplikovat avizované úlevy pro lidi pracující v náročných profesích.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu