Vláda plánuje společný vyměřovací základ manželů. Cílem je srovnání důchodů mužů a žen

Jednou z novinek, kterou by měla přinést chystaná důchodová reforma, je společný vyměřovací základ manželů. Jde o opatření, které by mělo srovnat rozdílnou výši důchodů u mužů a žen, a současná vláda ho plánuje zavést na bázi dobrovolnosti.

Foto: Adobe Stock
Manželé se připravují na důchod. (ilustrační foto)

Manželé by se už brzy mohli rozhodovat, jestli budou chtít, aby se jejich výdělky pro potřeby důchodu počítaly společně. Umožnit by to měla novinka, kterou plánuje zavést vláda Petra Fialy. V programovém prohlášení má uvedeno, že zavede dobrovolný společný vyměřovací základ manželů.

Podrobnosti o tom, jak by mohl společný základ vypadat, doposud chyběly. Nyní ale své první představy naznačil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Podle něj by se do značné míry mělo vycházet z dřívějších diskusí, které proběhly v rámci dvou posledních důchodových komisí, které vedli Martin Potůček a naposledy Danuše Nerudová.

Výchova i nižší platy

„Jedná se o opatření, které by v zásadě srovnalo rozdílnou výši důchodů u mužů a žen v rámci rodiny tak, aby se jejich společné výdělky, které sdílejí v rámci společné domácnosti, promítly do jejich důchodů v podstatě stejně. Pokud budeme vycházet z celorepublikového průměru, kdy ženy berou zhruba o 20 % nižší důchod než muži, pak by tato úprava znamenala, že ženy si polepší a muži v daném svazku naopak pohorší. Nicméně v konkrétních rodinách by tomu mohlo být naopak,“ uvedl Marian Jurečka pro České důchody s tím, že v některých případech by si manželé dohromady polepšili.

Podle něj je důležité, že by společný základ mohl pomoci hlavně ženám při úmrtí manžela nebo třeba při rozvodu. Faktem totiž je, že právě ženy jsou podle současných pravidel v důchodu obvykle finančně „trestány“ za to, že se věnují výchově dětí, a to následně ovlivňuje jejich kariéru. Důvodem rovněž je, že ženy mají často nižší mzdy než muži.

Podle posledních čísel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobírají v současné době ženy v průměru o 3 131 korun nižší starobní důchody než muži a vzhledem k pravidelným valorizacím tento rozdíl narůstá. Ještě před dvěma lety činil tento rozdíl 2 656 korun. Od roku 2023 bude tento rozdíl částečně kompenzovat takzvané výchovné, které přidá k důchodu 500 korun za každé vychované dítě. Ke smazání rozdílu nicméně nedojde, v průměru totiž výchovné zajistí navýšení důchodu o 1 100 korun, tedy zhruba třetinu rozdílu.

Otázka rozvodů

O společný vyměřovací základ by manželé žádali na ČSSZ, která by vždy spočítala výsledné důchody ze společných základů. „Každopádně by to bylo dobrovolné, aby si mohli vybrat, co je pro ně výhodnější. V případě rozvodu by to ale mohla být povinná součást vzájemného vypořádání,“ konstatoval Marian Jurečka.

Nezaměstnanost i odpracované roky: 5 věcí, které mohou překvapit při žádosti o důchod

Právě rozvody či sňatky s novými partnery představují v tomto ohledu největší komplikaci. Vzhledem k tomu, že v Česku se rozvádí téměř každé druhé manželství, by bylo nutné systém společného výpočtu nastavit tak, aby dával smysl a nebyl zbytečně byrokratický. Otázkou rovněž zůstává, jak by se postupovalo v případě nesezdaných párů a zda by například bylo možné provádět společné výpočty i zpětně, tedy mimo období samotného manželství.

Vyšší vdovské důchody

Ministr Marian Jurečka zároveň naznačil, že by se výhledově měly zvýšit a upravit také vdovské a vdovecké důchody. „Návrh na zvýšení vdovských a vdoveckých důchodů plánujeme předložit už v příštím roce. Zároveň chceme příznivěji nastavit podmínky, za kterých jsou tyto důchody přiznány trvale,“ uvedl ministr.

V současné době je vdovský důchod standardně vyplácen pouze po dobu jednoho roku od smrti manžela nebo manželky. Dlouhodobě se vdovský důchod vyplácí jen v některých případech, například při péči o nezaopatřené dítě, při pobírání invalidního důchodu 3. stupně nebo po dosažení určitého věku (konkrétně jde o věk o 4 roky nižší, než činí důchodový věk muže stejného věku).

Obě změny, tedy v oblasti vdovských a vdoveckých důchodů i společného vyměřovacího základu, by měly být součástí rozsáhlé důchodové reformy, jejíž detaily chce ministr Marian Jurečka předložit v druhé polovině roku 2023.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu