Pro získání důchodu má stačit méně odpracovaných let, navrhuje ministr Jurečka

Přísná podmínka, podle které je nutné odpracovat 35 let pro získání nároku na starobní důchod, by se mohla výrazně zmírnit. Ministr Marian Jurečka předložil návrh, podle něhož by stačilo 25 let pojištění, případně 15 let při odchodu do důchodu o 5 let později.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Česko má v současné době v Evropě jednu z nejpřísnějších podmínek, aby lidé získali starobní důchod. Konkrétně je nutné získat 35 let důchodového pojištění, případně 30 let bez zahrnutí náhradních dob, tedy například studia, vojny nebo péče o dítě. Tato podmínka platí pro řádný i předčasný starobní důchod.

Po zmírnění minimální doby pojištění už delší dobu volá ombudsman Stanislav Křeček a jako raritně přísnou ji vyhodnotila také analytická zpráva OECD, kterou si objednala už předchozí vláda Andreje Babiše. Ta komplexně hodnotila český důchodový systém.

„Česká republika se od ostatních zemí výrazně odlišuje v požadavku, aby do dosažení zákonného důchodového věku bylo pro starobní důchod buď 30 let placeno pojistné, nebo aby se započetlo 35 let. To platí jak pro základní výměru, tak pro zásluhovou složku odvíjející se od výdělků,“ konstatuje zpráva a dále dodává: „Díky tomu lidem více hrozí, že budou muset odejít do důchodu velmi pozdě, aby získali nárok na beztak nízký důchod, jinak by z odvodů do systému nezískali nic.“

Nejméně 25 let, stačit má i 15 let

Právě na tuto zprávu se nyní odkazuje i ministerstvo práce a sociálních věcí, které navrhuje, aby se doba pojištění snížila. A to na 25 let, jako to bylo v minulosti. Případně bude stačit 15 let, ale v takovém případ bude možné do důchodu jít až o 5 let později (tedy například v 70 letech, pokud má osoba důchodový věk 65 let).

„Navrhuje se zásadně změnit podmínky vzniku nároku na starobní důchod, pokud jde o potřebnou dobu důchodového pojištění, která je v České republice nepřiměřeně dlouhá a v důsledku toho by v budoucnu vylučovala stále větší okruh pojištěnců z nároku na starobní důchod nebo by vznik tohoto nároku odsouvala až do pozdějšího vysokého věku. Přitom před rokem 2010 potřebná doba důchodového pojištění pro vznik nároku činila 25 let,“ píše ministerstvo v důvodové zprávě k návrhu zákona s tím, že tato podmínka byla běžná i před rokem 1989.

Platnost zřejmě od roku 2024

Podmínka 25 let pojištění má být platná pro řádný starobní důchod i pro důchod předčasný. Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje, že nová pravidla by měla začít platit od začátku roku 2024.

Podstatné je, že podmínka nebude mít zpětnou platnost. Takže pokud někdo dosáhl či dosáhne důchodového věku před rokem 2024 a v této době nesplní stávající podmínku 35 let, nezíská nárok na důchod zpětně, ale až od roku 2024.

„Například získal-li pojištěnec, který před dnem účinnosti navrhovaného zákona dovršil důchodový věk, jen 32 let doby pojištění (nárok na starobní důchod nevznikl, neboť nebyla splněna podmínka potřebné doby pojištění 35 let), vznikne mu dnem 1. ledna 2024 nárok na starobní důchod a za dobu pojištění získanou do tohoto vzniku nároku na důchod se bude považovat těchto 32 let doby pojištění,“ vysvětluje důvodová zpráva.

Návrh je nyní v takzvaném připomínkovém řízení, v rámci něhož mohou až do poloviny května další ministerstva, úřady, orgány a zájmové skupiny posílat připomínky. Na základě připomínek resort ministra Mariana Jurečky připraví finální verzi, kterou poté musí schválit vláda a parlament a nakonec podepsat prezident.

Pokud bude novinka schválena, zlepší se situace pro řadu seniorů, kteří by kvůli nízké době pojištění nezískali nárok na starobní důchod. Podle čísel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) jen v roce 2020 starobní důchod nezískalo 6410 žadatelů a o rok dříve to bylo dokonce 7482. Tento každoroční počet by navíc v dalších letech rostl, protože započítávání dob pojištění se dlouhodobě zpřísňuje. Od roku 2010 se například do důchodu vůbec nepočítá studium a od roku 2019 se zase některé náhradní doby krátí na 80 procent.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu