V plánu je úprava mimořádné valorizace, která je vůči nižším důchodům nepříznivá

Důchodci by se mohli dočkat změn u výpočtu mimořádné a zřejmě i řádné valorizace. Nastínil to ministr Marian Jurečka s tím, že usiluje o vzájemné vyvážení principů solidarity a zásluhovosti. Při současných pravidlech mimořádné valorizace rostou vyšší důchody více procentně i v absolutních číslech.

Foto: Adobe Stock
Důchodci počítají své peníze. (ilustrační foto)

Při řádné lednové valorizaci se zvyšuje základní i procentní výměra důchodu, ale při mimořádné valorizaci se zvyšuje pouze procentní výměra, tedy zásluhová část. Výsledkem je, že přestože by valorizace měla kopírovat vývoj inflace, reálně se navýšení u nižších a vyšších důchodů liší. Vyšší důchody rostou rychleji, a tím se s každou další valorizací rozevírají nůžky mezi chudými a bohatými důchodci.

Dobře to ukazuje například blížící se zářijová valorizace, která zvýší procentní výměru o 5,2 %. To je součet meziměsíční inflace za únor až duben 2022. Rozdíl lze vidět na následujících výpočtech:

  • Důchod 10 000 Kč – Zvýšení o 318 Kč, tedy o 3,18 %
  • Důchod 20 000 Kč – Zvýšení o 838 Kč, tedy o 4,19 %
  • Důchod 30 000 Kč – Zvýšení o 1 358 Kč, tedy o 4,52 %

Důvodem je, že základní výměra, která je pro letošní rok stanovena na 3 900 korun, tvoří u nižších důchodů větší poměr. A protože se u mimořádné valorizace zvyšuje pouze zásluhová část, není inflace chudším důchodcům kompenzována ve stejné míře jako u těch bohatších.

Nákladné rozevírání nůžek

Na tento problém upozornil také sociolog a člen obnovené Národní ekonomické rady vlády (NERV) Daniel Prokop. „Chudí důchodci dostanou navíc 3 procenta a bohatí 5 procent. Takže valorizace důchodů v Česku je obrovsky nákladná, to jsou desítky miliard korun ročně, ale rozevírá nůžky. Část důchodců na tom bude mnohem lépe než před dvěma lety nebo před rokem, a části důchodců to nepomůže dostat se z problémů s rostoucími náklady na bydlení,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnál v rámci projektu Život k nezaplacení.

V minulosti tato rozdílnost nebyla tolik viditelná, protože před rokem 2022 proběhla pouze jedna mimořádná valorizace. A to konkrétně v roce 2008, kdy se procentní výměra zvýšila o 5,1 %, tedy podobně jako nyní v září.

Jenže letos v červnu bylo navýšení procentní výměry o 8,2 %, v září to bude 5,2 % a další mimořádné valorizace budou téměř určitě následovat v příštím roce. Podle nejnovější makroekonomické predikce ministerstva financí bude inflace v roce 2023 dosahovat úrovně 8,8 %, což by mohlo znamenat jednu či dokonce dvě mimořádné valorizace.

Úprava nastavení valorizace

Pokud by se mechanismus mimořádné valorizace nezměnil, finanční rozdíly mezi chudými a bohatými důchodci by se ještě výrazněji prohloubily. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto v současné době zvažuje změny u valorizace.

„Nyní v rámci důchodové reformy chceme zavést takzvaný minimální zaručený důchod. Při tom se základní solidární složka ještě výrazněji zvýší a bude upraven i způsob valorizace, který bude pro nižší důchody o něco příznivější než nyní. Upravíme při tom i nastavení mimořádné valorizace, které je nyní vůči nižším důchodům obzvláště nepříznivé,“ uvedl ministr Marian Jurečka pro České důchody v pravidelném seriálu otázek a odpovědí.

Odmítl však, že by se důchody navyšovaly o stejnou částku, což by část důchodců uvítala. „Účelem valorizace důchodů je snaha omezit vliv inflace na pokles reálné hodnoty přiznaných důchodů. Toho lze docílit právě pomocí vhodně nastaveného procentního zvyšování,“ konstatoval ministr Jurečka s tím, že bude usilovat o vzájemné vyvážení principů solidarity a zásluhovosti. „Zásluhovost systému při tom ale musí být zachována,“ dodal.

Podstatnou změnou má být zavedení minimálního (zaručeného) důchodu, tedy základní části, která bude pro všechny starobní důchodce stejná. To by znamenalo, že při valorizacích, zejména při těch mimořádných, nebude hrát tak zásadní roli procentní výměra. Zatím nicméně není jasné, jak vysoký minimální důchod bude. „Základní garantovaná složka by měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i finanční možnosti státu. Hovořili jsme již o zmíněných 10 500 korunách, ale je možné, že při reflexi posledního vývoje cen bude muset být o něco vyšší,“ uvedl už dříve ministr Jurečka pro České důchody.

Detaily zvažovaných změn v tuto chvíli nejsou k dispozici a pravděpodobně ještě nějakou dobu nebudou. Jak totiž ministr uvedl, úpravy mechanismu valorizace budou součástí chystané důchodové reformy, jejíž znění chce ministerstvo představit až ve druhém pololetí roku 2023. Schvalování bude probíhat zřejmě až v roce 2024 a reálně se tak změny do výpočtu valorizace promítnou až v roce 2025. Pokud tedy nedojde ke změnám priorit vlády.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu