Ústavní stížnost na valorizaci: První informace o jednání, rozhodování a zdůvodnění

Velmi brzy začne projednávání ústavní stížnosti na snížení mimořádné valorizace. Finální rozhodnutí by mohlo padnout ještě v roce 2023 a je pravděpodobné, že průběh jednání bude veřejný, aby si lidé mohli udělat kompletní obrázek o tom, jak ústavní soudci rozhodují.

Foto: České důchody
Ústavní soud v Brně.

Plénum Ústavního soudu by se už v říjnu mělo začít věnovat stížnosti na zákon, který jednorázově snížil mimořádnou valorizaci v červnu 2023. Vláda se ke snížení rozhodla poté, co byla zveřejněna čísla o inflaci za leden, a následně připravila novelu zákona o důchodovém pojištění, která pravidla pro tuto konkrétní valorizaci změnila.

Projednávání zákona probíhalo ve stavu legislativní nouze a ve vypjaté politické atmosféře. Celý proces provázely emoce, silná slova a debaty o tom, zda je tato jednorázová změna oprávněná. Vzhledem k pochybnostem kolem podoby i schvalování zákona řekl i prezident Petr Pavel, že je nutné, aby vše prozkoumal Ústavní soud. Ústavní stížnost podalo hnutí ANO v květnu, celkem se pod ni podepsalo 71 poslanců.

Návrh na zrušení zákona je vedený pod spisovou značkou Pl. ÚS 30/23 a soudcem zpravodajem je doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. O věci bude rozhodovat plénum Ústavního soudu, tedy všichni ústavní soudci.

Pod dohledem veřejnosti

Je pravděpodobné, že jednání soudců i vyhlášení nálezu bude veřejné, aby ho mohla sledovat i široká veřejnost. Předseda Ústavního soudu Josef Baxa tento režim prosazuje, protože chce, aby rozhodnutí bylo transparentní a důvěryhodné. Vzhledem k politické citlivosti tohoto rozhodování by měli mít lidé možnost sledovat, čím účastníci v řízení argumentují a jak Ústavní soud rozhoduje.

„Aby i to budoucí rozhodnutí, ať už bude jakékoliv, samozřejmě nevíme v tuto chvíli, jaké bude, bylo přijato s porozuměním. Protože toto je složitá materie a nemůžeme si myslet, že si někdo přečte stostránkový nález a řekne: aha, tak takhle to je,“ vysvětlil Josef Baxa v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce.

V plánu je, aby Ústavní soud velmi důkladně a srozumitelně vypracoval i samotné zdůvodnění rozhodnutí. To znamená, že vedle kompletního rozsáhlého zdůvodnění by mohla být k dispozici i kratší a zjednodušená verze, kterou by si mohla prostudovat a dobře pochopit i široká veřejnost.

„Já si bezesporu uvědomuji, že v posledních letech je to jeden z nejvážnějších případů, který dostal Ústavní soud na stůl, že je na to upřena pozornost velké části obyvatelstva, že ta věc je komplikovaná. Debaty, které tomu předcházely a které pořád probíhají, ukazují, že ať rozhodne Ústavní soud jakkoliv, tak to nebude vždy přijímáno s pochopením,“ uvedl ke stížnosti Josef Baxa.

Pavel Rychetský: Ústavní soud by rozhodnutí o valorizacích důchodů neměl odkládat

Rozhodnutí zřejmě do konce roku

Už nyní je téměř jisté, že ať už soudci stížnosti vyhoví, nebo ji zamítnou, setká se rozhodnutí s kritikou z jedné či druhé strany. Předseda soudu Josef Baxa proto ve zmíněném rozhovoru konstatoval, že je důležité, ať bude rozhodnutí jakékoliv, aby ho společnost přijala. „Podstatné je, a ono je to i součástí důvěry v soud, jestli naše rozhodnutí, ať budou jakkoliv skvělá nebo problematická, společnost přijme. Jestli uvěří tomu, že Ústavní soud rozhodoval poctivě, nezávisle, nestranně, vzal v úvahu všechny rozhodující argumenty a pak rozhodl a je schopen říct nejenom jak, ale i proč tak rozhodl,“ řekl Baxa.

O veřejném jednání zatím není definitivně rozhodnuto a předseda Baxa o tom chce se soudci vést debatu. Není také jasné, kdy přesně bude rozhodnutí vydáno a zveřejněno. Zřejmě to nebude už během října, ale je velmi pravděpodobné, že definitivně bude výsledek jasný ještě před koncem roku 2023. Roli v tom sehraje i skutečnost, jak rychle bude pracovat soudce zpravodaj a kdy připraví podklady k rozhodování.

TIP: Přečtěte si komentář k ústavní stížnosti

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu