Nová pravidla pro mimořádné zvyšování důchodů: Dočasnost a omezené započítání inflace

Novela zákona o důchodovém pojištění, která začala od října platit, fakticky zrušila mimořádnou valorizaci důchodů. Nahradil ji nový příspěvek k důchodu, který bude vyplácen jen dočasně. Připravili jsme vysvětlující článek, jak bude novinka fungovat.

Foto: Adobe Stock
Důchodci přemýšlejí o valorizaci. (ilustrační foto)

Od začátku října, kdy začaly platit nové podmínky pro valorizace důchodů, přestal existovat dosavadní mechanismus mimořádných valorizací. Ten fungoval tak, že když součet meziměsíční inflace překročil hranici 5 %, zvýšila se po pěti měsících procentní výměra důchodu právě o míru inflace.

Tento mechanismus byl v minulosti aplikován celkem třikrát, poprvé v roce 2008 a následně dvakrát v roce 2022. Mimořádná valorizace v červnu 2023 byla snížena jednorázovou změnou zákona a navýšení důchodů mělo nakonec dvě složky, fixní částka byla 400 korun a zásluhové zvýšení pak činilo 2,3 %. Průměrný důchod se tak zvýšil přibližně o 750 korun, podle původních pravidel to mělo být asi 1700 korun.

Nově byla mimořádná valorizace nahrazena takzvaným dočasným přídavkem (či příspěvkem) k důchodu. Podmínka inflace 5 % a 5 měsíců zůstala zachována, ale samotné mimořádné navýšení důchodů bude probíhat jinak.

Dvě složky navýšení

Hlavní rozdíl je v tom, že již nebude zohledňována celá míra inflace. Zvýšení důchodu se pak bude skládat ze dvou částí – jedna bude představovat klasické trvalé zvýšení procentní výměry a druhou bude představovat dočasný přídavek vyplácený do konce roku.

Inflace bude zohledňována z 60 % a výpočet dočasného přídavku bude následující:

  • První část (zásluhová) – Půjde o klasické zvýšení procentní výměry důchodu. Procento zvýšení výměry bude takové, aby celkové zvýšení u průměrného důchodu odpovídalo 30 % růstu cen.
  • Druhá část (fixní) – Půjde o dočasný přídavek k důchodu. Bude odpovídat částce zvýšení aktuálního průměrného důchodu o 30 % inflace.

Podívejme se na hypotetický příklad, jak by mimořádné navýšení vypadalo. Předpokládejme, že meziměsíční inflace dosáhne přesně úrovně 5 % a průměrný důchod činí 20 000 Kč:

Zvýšení procentní výměry bude činit 1,9 % a dočasný přídavek bude pro všechny důchody 300 Kč. Například důchod ve výši 20 000 korun se trvale zvýší o 303 Kč a přídavek bude činit také 300 Kč. U důchodu ve výši 15 000 Kč bude trvalé zvýšení činit 208 Kč a přídavek bude činit 300 Kč. (Při výpočtu je nutné brát v potaz základní výměru, která momentálně činí 4040 Kč. O 1,9 % se tedy zvýší pouze procentní výměra, případě důchodu ve výši 20 000 Kč činí 15 960 Kč, u důchodu ve výši 15 000 Kč pak činí 10 960 Kč.) 

Kombinace částečné valorizace procentní výměry a nového dočasného přídavku je solidárnější a chudším důchodcům přinese relativně vyšší zvýšení než těm bohatším. Takže v poměru k výši svého důchodu dostanou chudší důchodci více peněz, aby jim to pokrylo rostoucí ceny. Jde o důležitý posun oproti dosavadním mimořádným valorizacím, při kterých vyšší důchody rostly rychleji a pro chudší důchodce byly nevýhodné.

Samotný dočasný přídavek nebude součástí důchodu, ale bude se vyplácet jako samostatná dávka k důchodu (vždy bude náležet jen jeden, a to i při pobírání více typů důchodů). Přídavek bude vyplácen vždy od pátého měsíce po překonání hranice 5 % až do konce daného roku. Poté zanikne a nebude se tak „propisovat“ do dalších valorizací.

Mimořádné navýšení procentní výměry již bude trvalé, ale zároveň bude zohledňováno při následné řádné lednové valorizaci. Od míry započítané inflace pro lednovou valorizaci budou odečtena procenta, která již byla využita při mimořádném zvýšení. Zajistí se tak, aby část inflace nebyla do valorizace započítána dvakrát.

Nejvíce lidí pobírá starobní důchod ve výši 18 až 26 tisíc korun

Jen dočasná úspora

Nový mechanismus je navržen tak, aby v daném roce, kdy mimořádné zvýšení důchodů proběhne, ušetřil peníze. V dlouhodobém horizontu však bude dražší a více zatíží státní rozpočet.

Rozdíl mezi původním a novým mechanismem nelze obecně vyčíslit, protože vše se odvíjí podle výše inflace v dané chvíli. Důvodová zpráva k návrhu nicméně obsahuje hypotetický příklad, který vyčísluje rozdíl pro případ, že by souhrn meziměsíční inflace dosáhl úrovně 5 procent v lednu 2024. Při využití nového přídavku k důchodu by se v prvním roce nejprve ušetřily 4 miliardy korun, ale následně by to v každém dalším roce znamenalo vyšší výdaje o 7 miliard korun.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu