Stárnutí v Česku čeká změna: Vláda schválila novou strategii pro důchody a život seniorů

Speciální desatero stárnutí má připravit Česko na to, že důchodců bude v následujících letech výrazně přibývat. Vláda ještě před volbami schválila nový strategický dokument, který počítá se změnami důchodů, sociálních služeb i práce lidí nad 50 let.

Foto: Adobe Stock
Budoucí seniorka přemýšlí o důchodu. (ilustrační foto)

V současné době je v Česku přibližně 2,4 milionu lidí ve věku nad 65 let, ale do roku 2050 tento počet stoupne na více než 3 miliony. Úřady, samosprávy i služby proto bude nutné na tuto změnu připravit, tvrdí ministerstvo práce a sociálních věcí. Proto současná vláda v této souvislosti krátce před volbami schválila důležitý dokument označený jako Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021–2025.

Součástí tohoto strategického dokumentu je také takzvané desatero přípravy na stárnutí. „Desatero obsahuje priority, kterými je potřeba se v souvislosti se stárnutím Čechů zabývat. A zároveň jsou v něm návrhy opatření, přičemž na některých z nich už ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně pracuje. Jedním z takových kroků je zajištění spravedlivých důchodů,“ uvedla k tomu ministryně Jana Maláčová.

Lepší péče o stárnoucí a nemocné

Klíčové podle tohoto dokumentu je, aby se lidé ve stáří nepropadali do chudoby a také aby pro ně byla zajištěna dostatečná kvalita zdravotnictví a sociálních služeb. Právě to bude, vedle samotných starobních důchodů, velmi důležité téma v dalších letech.

„Neustále se mluví jen o důchodovém systému, ale nikdo neřeší reformu zdravotního systému, která bude také potřeba. Nikdo neřeší, jestli je dostatek peněz na zdravotní péči,“ řekl už dříve v rozhovoru pro České důchody náměstek ministryně práce Michal Pícl. Podle něj se brzy ukáže, že současný systém není udržitelný. „Mnoho politiků to už zjistilo, a pokud se budou chtít udržet v politických funkcích, budou se muset zabývat tím, co se zdravotní péčí v seniorském věku. Je to časovaná bomba,“ dodal.

Boj s ageismem a flexibilní práce

Podle nové strategie by zároveň stát měl lépe řešit zaměstnávání lidí nad 50 let a flexibilní práci. „Zásadními faktory nižšího uplatnění starších osob na trhu práce je nižší motivace pracovat nebo zdravotní problémy,“ konstatuje dokument s tím, by se měli zaměstnavatelé více motivovat, aby udrželi padesátníky a šedesátníky v práci.

Součástí má být také aktivní boj proti ageismu, který je v Česku rozšířený. Na to upozorňuje i ombudsman Stanislav Křeček. „Co se týče oblasti práce a zaměstnání, patří věk dlouhodobě k nejčastěji namítaným diskriminačním důvodům. Případy, které se k ochránci dostanou, tvoří však pouze špičku ledovce. Lidé, kteří se cítí diskriminováni, se totiž málokdy proti diskriminaci brání,“ řekl pro České důchody.

Počet starobních důchodců překoná tři miliony a nové penze budou výrazně vyšší než dnes

Změny by se podle vládního strategického dokumentu měly týkat také podpory péče o stárnoucí členy rodiny. „Zhruba 400 tisíc lidí se věnuje neformální péči v průměru 37 hodin týdně, většinou ženy ve středním nebo raném důchodovém věku,“ uvádí vládní dokument s tím, že by se tato péče měla započítávat do starobního důchodu. Do péče o seniory by se také měli více zapojovat muži, k čemuž by mělo pomoci případné finanční oceňování všech rodinných pečujících.

Dílčí změny důchodů

Významně proměnit by se měly také samotné důchody, které by měly být spravedlivější a srozumitelnější. Lidé pracující v náročných profesích by měli odcházet do důchodu dříve bez sankcí, měly by se také snížit rozdíly v důchodu mužů a žen a růst by měly vdovské a vdovecké důchody. Starobní důchody by se pak měly zvyšovat, aby v průměru byly na úrovni 40 procent průměrné mzdy v Česku.

Co by se dále mělo změnit podle desatera:

  • Mělo by být k dispozici dostupnější a bezbariérové bydlení pro seniory.
  • Úřady by se měly na stárnutí společnosti lépe připravit.
  • Život seniorů by měl být bezpečnější, měli by být lépe chráněni proti násilí a takzvaným šmejdům.
  • Lidé by měli stárnout aktivněji a celý život by se měli vzdělávat, aby je po padesátce nepřekvapila ztráta práce.
  • Veřejný prostor by měl být bezbariérový.
  • Stárnutí by mělo mít větší osvětu a medializaci.

Všechna zmíněná opatření nebo změny by se měly začít realizovat přibližně za rok. „Opatření zmíněná v Desateru budou do 12 měsíců po schválení Strategického rámce detailně rozpracována v navazujícím akčním plánu,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Více k tématu