Skupina poslanců navrhuje změny výchovného: Nárok pro transformovaný důchod a úprava souběhu

Ještě než se od ledna 2023 začne vyplácet výchovné k důchodu, chce skupina poslanců prosadit některé dílčí změny. Nárok na výchovné by například měli získat lidé s takzvaným transformovaným důchodem. Hlasování o návrhu proběhne ještě v tomto roce.

Foto: Adobe Stock
Důchodkyně se těší na výchovné. (ilustrační foto)

Pravidla nároku a výplaty výchovného za děti by se měla změnit. Je o tom přesvědčena skupina poslanců v čele s Vítem Kaňkovským, který je předsedou sociálního výboru v Poslanecké sněmovně. K chystanému zákonu o dřívějším důchodu pro záchranáře předložili tito poslanci dva pozměňovací návrhy, které se týkají právě výchovného.

První návrh řeší situaci, kdy nárok na 500 korun za vychované dítě nemají lidé, kteří pobírají transformovaný důchod a zároveň nesplnili podmínku minimální doby důchodového pojištění. Tito důchodci považují pravidla za nespravedlivá a argumentují tím, že jim peníze navíc nenáleží, přestože své děti vychovali.

Výchovné pro transformovaný důchod

„Pokud by podmínky nároku na tzv. řádný starobní důchod splněny nebyly, nebylo by možno výchovné k transformovanému starobnímu důchodu přiznat, a to přesto, že dotčené osoby výchovu dítěte zajistily, ačkoliv jim dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav znemožnil získat potřebnou dobu pojištění pro nárok na řádný starobní důchod. To vnímají tyto osoby jako nespravedlivé a nerovné. Výchovné by mělo náležet ke všem starobním důchodům,“ uvádějí poslanci ve zdůvodnění svého návrhu.

Podle předkladatelů je důvodem pro tuto změnu i zjednodušení administrativy, která s výchovným u transformovaných důchodů souvisí. Jde o to, že část lidí o řádný důchod vůbec nežádala, protože se jim jejich invalidní důchod přímo změnil na starobní.

„Pokud by tyto osoby nepostupovaly tak, že nyní nejprve požádají o řádný starobní důchod a následně o přiznání výchovného k transformovanému starobnímu důchodu, ale požádaly by rovnou o výchovné k transformovanému starobnímu důchodu, muselo by být rozhodování o přiznání výchovného přerušeno až do vyřešení otázky nároku na řádný starobní důchod,“ konstatují poslanci s tím, že tento postup je procesně složitý.

Nově by tedy lidé s transformovaným důchodem měli pobírat výchovné stejně jako ostatní starobní důchodci s řádným nebo předčasným důchodem. Týkat by se to mělo přibližně 46 tisíc důchodců a v případě schválení by vše mělo být platné už od roku 2023, kdy se začne výchovné vyplácet.

Žádosti o výchovné k důchodu: Přehled lidí, kteří peníze za děti nezískají automaticky

Souběh s vdovským důchodem

Druhá navrhovaná změna skupiny poslanců se týká souběhu starobního důchodu a vdovského či vdoveckého důchodu. Podle současných pravidel platí, že pokud jsou vypláceny oba důchody, tak vyšší důchod se vyplácí v plné výši a nižší důchod se vyplácí ve výši poloviny procentní výměry. A to může podle poslanců způsobovat problém.

„Pokud se jedná o zvýšení za vychované děti, mělo by se podle schválené právní úpravy postupovat tak, že se budou porovnávat výše důchodů včetně tohoto zvýšení, a v případě, že by starobní důchod byl nižší, zkrátila by se na polovinu celá procentní výměra včetně zvýšení za vychované dítě, takže by zvýšení za vychované dítě fakticky náleželo rovněž v poloviční výši, tedy ve výši 250 Kč,“ uvádí poslanci ve zdůvodnění návrhu. A to považují za nespravedlivé, protože by v podstatě došlo k bezdůvodnému snížení výchovného na polovinu.

Podle předloženého návrhu by se postup měl změnit, a to tak, že by se nejprve od starobního důchodu odečetla výše výchovného, následně by došlo k porovnání obou důchodů a až nakonec by se starobní důchod opět zvýšil o celé výchovné. Tím by bylo zajištěno, že ke krácení výchovného nedojde, stojí ve zdůvodnění návrhu.

Oba pozměňovací návrhy jsou předloženy k právě projednávanému zákonu, který zajistí nárok na dřívější důchod pro záchranáře a další související záchranářské profese. Momentálně je tento návrh v Poslanecké sněmovně ve třetím čtení, v němž se bude o pozměňovacích návrzích hlasovat. To by mělo proběhnout v dohledné době, zřejmě ještě v průběhu podzimu. V případě schválení poté bude nutné také schválení zákona v Senátu a nakonec ho musí podepsat prezident republiky.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu