Předčasné důchody skokově rostly a v průměru překonaly 18 tisíc korun

Výše předčasných důchodů v posledním roce výrazně narostla, k čemuž dopomohly mimořádné valorizace i skokový zájem v loňském roce. Průměrný předčasný důchod nyní činí 18 398 korun, což je o 2 826 korun více než před rokem.

Foto: Adobe Stock
Senior právě požádal o důchod. (ilustrační foto)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila aktuální údaje o výši průměrného důchodu k červnu 2023, které již zahrnují také zvýšení v rámci poslední mimořádné valorizace. Celkem je nyní v Česku vypláceno 2,35 milionů starobních důchodů a jejich výše v průměru dosáhla na úroveň 20 233 korun.

Předčasných důchodů je nyní celkem 696 tisíc a v průměru činí 18 398 korun. Tato výše se za poslední rok zvýšila o 2 826 korun, což je historicky největší meziroční nárůst. Důvodem je zejména to, že v tomto období proběhly celkem tři valorizace, z toho dvě mimořádné.

Vliv má také velký zájem o předčasné důchody v roce 2022, ke kterému došlo právě díky mimořádným valorizacím. Vzhledem ke každoročnímu růstu hodnoty průměrné mzdy, důchodových koeficientů a redukčních hranic, se výdělky do důchodu započítávají více. A proto jsou i nově přiznávané důchody vyšší než ty přiznané dříve, což celkově zvyšuje celostátní průměr.

Od června 2022 se počet předčasných důchodů zvýšil o více než 23 tisíc. Celkem nyní předčasné důchody tvoří 29 procent všech starobních důchodů. Pro srovnání, ještě před 5 lety to bylo necelých 26 procent.

Velký zájem i letos

Během letošního roku se tento počet ještě pravděpodobně navýší, ve statistice totiž zatím nejsou zahrnuty žádosti, které byly podány během léta nebo budou podány v dalších měsících v souvislosti s plánovaným zpřísněním předčasných důchodů.

I ředitel ČSSZ František Boháček v rozhovoru pro České důchody řekl, že zájem o dřívější odchod do důchodu je letos vysoký. „I v letošním roce ČSSZ zaznamenává zvýšený zájem o předčasný starobní důchod, který převládá nad žádostmi o řádný starobní důchod,“ uvedl Boháček s tím, že do konce července bylo letos sepsáno už 28 tisíc žádostí o předčasný důchod. Jde přitom o nové žádosti, které již souvisí s rokem 2023.

„Naproti tomu žádostí o řádný starobní důchod bylo ve stejném období sepsáno necelých 14 tisíc. Svou roli v tom jistě hraje i letošní mimořádná valorizace a současně i informace o připravovaném zpřísnění podmínek nároku na předčasný starobní důchod a jeho krácení za dobu předčasnosti, kdy účinnost by v návaznosti na ukončení legislativního procesu mohla nastat již od 1. 9. 2023,“ upřesnil František Boháček.

Lidé, kteří nyní mají nárok na předčasný důchod a požádají o něj do konce srpna (tedy před plánovanou účinností chystané novely), si zajistí ještě aktuální podmínky. Přísnější pravidla pro přiznávání a výpočet předčasných důchodů se budou týkat pouze těch, které budou mít datum přiznání po začátku účinnosti.

Předčasné důchody s datem přiznání před začátkem účinnosti novely navíc budou mít nárok na letošní mimořádnou valorizaci, zatímco ty s pozdějším datem přiznání už nikoliv. Více jsme o tom psali v tomto článku.

TIP: Pokud se rozhodujete, zda je pro vás výhodnější požádat o předčasný důchod ještě v roce 2023, bude pro vás užitečná podrobná analýza, kterou autor článku publikoval na platformě Seznam Médium.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu