Pracující důchodci zřejmě nebudou platit sociální pojištění

Součástí návrhu důchodové reformy bude zavedení slevy na sociální pojištění pro zaměstnance, kteří už pobírají starobní důchod. Informaci potvrdil ministr Marian Jurečka s tím, že v rámci vládní koalice na tom panuje shoda.

Foto: Adobe Stock
Pracující důchodce. (ilustrační foto)

V současné době mají lidé s důchodem, kteří zároveň pracují, stejné odvody jako běžný zaměstnanec. V dohledné době by ale měli získat úlevu na sociální pojištění zaměstnance, které činí 6,5 %. Jde o novinku, na které se shodla vláda, a bude součástí velké důchodové reformy, která se bude letos schvalovat.

Plán na zrušení sociálního pojištění pro pracující důchodce potvrdil ministr Marian Jurečka, podle kterého již byla změna zapracována do legislativního návrhu reformy. Cílem je větší motivace lidí v důchodovém věku pracovat. „Aby nám nenastal stav, kdy člověk ze stoprocentního výkonu najednou úplně vypadává a přestává pracovat. My tady opravdu chceme nastavit větší motivaci i u starobních důchodců,“ uvedl ministr Jurečka v pondělí na tiskové konferenci.

Jde o jeden z bodů v programovém prohlášení vlády, ve kterém je uvedeno, že vláda podpoří pracující důchodce. V původním návrhu důchodové reformy tato úleva pro důchodce nebyla a byla přidána až v rámci připomínkového řízení.

Současný systém oceňuje málo

Bude-li návrh schválen, bude to znamenat významnější ocenění práce v důchodu než doposud. Nyní platí, že se za odpracovanou dobu zvyšuje důchod, ale jde spíše o symbolické navýšení. Pokud starobní důchodce pracuje a má výdělky, které zakládají účast na sociálním pojištění, jsou následující možnosti:

  • Pobírání poloviny výše důchodu – Důchodce může dočasně pobírat polovinu starobního důchodu. Za každých 180 dnů práce vzniká nárok na zvýšení procentní výměry důchodu o 1,5 % výpočtového základu. (Co znamená výpočtový základ, je vysvětleno v tomto článku.)
  • Pobírání celého důchodu – Při pobírání plné výše důchodu platí, že za každých 360 dnů práce vzniká nárok na zvýšení procentní výměry důchodu o 0,4 % výpočtového základu.

Současný systém je problematický v tom, že důchodce k práci v podstatě nijak nemotivuje, protože obvyklé navýšení důchodu po roční práci činí nižší desítky korun. O navýšení se navíc musí žádat na ČSSZ a jde o náročný administrativní proces, který zbytečně zatěžuje také úředníky. Jinými slovy je s tím hodně práce, ale navýšení důchodu je zanedbatelné.

Vyšší výdělky z práce

Detaily návrhu ještě nejsou zveřejněny, ale lze předpokládat, že zrušení sociálních odvodů stávající systém nahradí. Mechanismus navyšování bude pravděpodobně zrušen a nahradí ho přímé navýšení výdělků. Pokud bude zrušeno pojištění ve výši 6,5 %, bude to znamenat, že důchodcům se čistá výplata zvýší například následovně:

  • Při mzdě 25 000 Kč bude zvýšení činit 1 625 Kč.
  • Při mzdě 30 000 Kč bude zvýšení činit 1 950 Kč.
  • Při mzdě 35 000 Kč bude zvýšení činit 2 275 Kč.

O důchodu s ministrem: Započítávání výdělků, zvyšování důchodového věku a péče o blízké

Nižší odvody před důchodem

Ministr Marian Jurečka rovněž uvedl, že se diskutuje o možnosti snížení sociálních odvodů také pro zaměstnance v předdůchodovém věku. Od roku 2023 již platí, že lidé starší 55 let, kteří pracují na zkrácený úvazek, mají možnost uplatnit slevu na pojistném ve výši 5 %. Podmínkou je, aby zaměstnanec pracoval týdně alespoň 8 hodin a maximálně 30 hodin.

Tato sleva by se v určité podobě mohla v budoucnu týkat také plných úvazků. Opatření by mohlo cílit právě na pracovníky krátce před důchodem nebo na zaměstnance, kteří se musí starat o své nemocné rodiče či prarodiče.

Ministr Jurečka řekl, že se bude přemýšlet o tom, jak systém doladit nebo nastavit, aby pokryl více životních situací. „Není to jenom o rodičích malých dětí, ale dneska už je to o střední generaci, která má děti malinko odrostlejší, ale už najednou řeší v rámci sendvičové generace péči o prarodiče nebo rodiče. Jsou tady momenty, kdy na nějakou dobu, o které víme, že nebude trvat úplně dlouho, bude to třeba rok nebo dva, u kterých by stálo zvážit tuto formu podpory,“ nastínil další vize Marian Jurečka. Dodal ale, že o tomto se zatím jen jedná a není definitivně rozhodnuto.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu