Změny věku, krácení i doby pojištění: Poslanci projednají zpřísnění předčasných důchodů

Návrh zákona, který zpřísní podmínky pro přiznání předčasných důchodů, budou tento týden projednávat poslanci. Nově má být možné o předčasný důchod žádat pouze o tři roky dříve a výraznější má být také krácení za předčasnost.

Foto: Poslanecká sněmovna PČR
Poslanci při jednání.

Vláda již schválila novelu zákona o důchodovém pojištění, která přináší významné zpřísnění pravidel pro předčasné důchody. Tento čtvrtek začnou návrh projednávat také poslanci.

Podstatou návrhu je zpřísnění podmínek pro přiznávání předčasných důchodů, a to ve čtyřech rovinách:

  • Zkrácení doby předčasnosti z pěti na tři roky.
  • Výraznější krácení výše důchodu za předčasnost.
  • Zrušení valorizace procentní výměry po dobu pobírání předčasného důchodu.
  • Zpřísnění podmínky minimální doby důchodového pojištění.

Cílem těchto změn podle důvodové zprávy k návrhu je, aby se omezila jejich atraktivita a lidé o ně v menší míře žádali. „Změny v oblasti předčasných důchodů jsou navrženy tak, aby byly přiměřeně restriktivní a aby zároveň došlo k omezení možností využívání předčasných důchodů prostřednictvím snížení motivace k předčasnému odchodu do důchodu. Současně dojde k výraznému snížení pravděpodobnosti opakování situace, kdy je finančně výhodnější volit předčasný odchod z trhu práce, než na něm setrvat a čerpat důchod až při dosažení důchodového věku,“ uvádí se v důvodové zprávě k návrhu.

Například by už v budoucnu nemělo docházet k situaci, kdy jsou předčasné důchody finančně výhodnější než později přiznané řádné důchody. To nastalo v roce 2022, kdy díky mimořádným valorizacím získali lidé, kteří odešli do předčasného důchodu, až o několik tisíc měsíčně navíc. To způsobilo velkou vlnu žádostí o důchod a přetížilo Českou správu sociálního zabezpečení.

Co se má změnit

V současné době je možné do předčasného důchodu odejít až o pět let dříve před dosažením řádného důchodového věku, nejdříve však v 60 letech. Výjimkou je, pokud má někdo důchodový věk nižší než 63 let, pak může odejít do předčasného důchodu až o 3 roky dříve, a to i před dosažením 60 let (tedy například v 59 letech).

Nově má podle návrhu platit jedno pravidlo, kdy bude možné do předčasného důchodu odejít jen o 3 roky dříve. Zároveň bude nutné dosáhnout na minimálně 40 let důchodového pojištění, což je zpřísnění oproti současnému stavu, kdy stačí mít 35 let.

Větší má být také penalizace předčasných důchodů, tedy finanční krácení výše důchodu za předčasnost. V současné době platí, že kratší předčasnost znamená menší krácení, takže je relativně výhodné odejít do důchodu například o pár měsíců dříve.

Krácení je momentálně nastaveno následovně:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

Nově se má výpočtový základ krátit o 1,5 % za každých 90 dnů předčasnosti, dojde tedy ke zrušení mírnějšího krácení v prvních 720 dnech. Co je výpočtový základ a jak ovlivňuje výši důchodu, jsme podrobně popsali v tomto článku.

Další výraznou změnou má být dočasné zrušení valorizace procentní výměry předčasného důchodu, a to až do dosažení řádného důchodového věku. Znamená to, že u nově přiznaných předčasných důchodů se bude zvyšovat pouze základní výměra. Tím by se měla vyřešit již zmíněná situace, kdy jsou předčasné důchody díky mimořádným valorizacím výhodnější než ty řádné.

Ombudsman Stanislav Křeček odmítá rychlé změny předčasných důchodů

Okamžitá platnost změn

Poslanci budou návrh projednávat v prvním čtení a zatím není jasné, jak dlouho jednání potrvá. Aby začala nová pravidla platit, musí návrh schválit také senátoři a nakonec ho musí podepsat prezident.

Podle návrhu mají změny začít platit hned poté, co schválená novela vyjde ve sbírce zákonů. To by s ohledem na délku legislativního procesu mohlo být na začátku podzimu. Výjimkou je pouze zvýšení minimální doby důchodového pojištění na 40 let, které má začít platit až první den třináctého měsíce od zveřejnění ve sbírce zákonů.

Podstatné je, že změny se mají týkat pouze předčasných důchodů přiznaných po datu účinnosti zákona. Již nyní přiznané předčasné důchody a ty, o které lidi zažádají až do účinnosti zákona, budou fungovat podle dosavadních pravidel.

Součástí této novely zákona jsou také změny valorizací důchodů. Změnit se má výpočet řádné lednové valorizace a má dojít ke zrušení mimořádné valorizace. Detaily těchto změn jsme popsali v tomto článku.

Foto: Poslanecká sněmovna PČR

Více k tématu