Nejvyšší důchod v Česku se přiblížil hranici 250 tisíc korun

Důchody jsou poměrně rovnostářské a průměrná výše nyní dosahuje hodnoty 20 693 korun. Většina lidí pobírá důchod právě kolem této úrovně, nicméně v Česku jsou i jednotky lidí pobírající velmi vysoké důchody. Ten nejvyšší se letos přiblížil hodnotě čtvrt milionu korun.

Foto: Adobe Stock
Manželé v důchodu. (ilustrační foto)

V současné době je v Česku necelých 1300 lidí, kteří pobírají důchod vyšší než 50 000 korun. Vyplývá to z pravidelných statistik, které zveřejňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a které obsahují i takzvané vyšší hladiny vyplácených důchodů.

Tyto velmi vysoké důchody jsou pozůstatky z doby, kdy ještě bylo možné takové důchody přiznávat. Dnes už to není možné, protože započítávání výdělků omezují takzvané redukční hranice. I kdyby měl člověk extrémní výdělky ve stovkách tisíc a odpracováno přes 45 let, nepřekoná přiznaným důchodem hranici 50 000 Kč. (Jiná situace by mohla nastat, pokud by daná osoba řadu let takzvaně přesluhovala a tím si dále důchod zvyšovala.)

Jednou přiznané důchody nicméně zůstávají a jsou pravidelně navyšovány při valorizacích. Vzhledem k tomu, že valorizace obvykle reflektují zásluhovost a dochází ke zvyšování procentní výměry, jsou valorizace vysokých důchodů v nominální hodnotě výrazně nadprůměrné. Zvláště dvě mimořádné valorizace v roce 2022 byly v tomto ohledu velmi „výnosné“, protože přímo navyšovaly procentní výměru o míru inflace.

Údaje o nejvyšším důchodu

Nejvyšší vyplácený důchod v Česku se momentálně blíží hranici 250 000 Kč. Na základě dotazu portálu PrahaIN o tom informovala ČSSZ. Portál v titulku nepřesně uvedl, že nejvyšší důchod činí 249 999 Kč, ve skutečnosti se ale jeho výše pohybuje v hladině 240 000 až 249 999 Kč. Podle ČSSZ jde o údaj k prosinci 2023 a zmíněná částka zahrnuje starobní důchod v souběhu s pozůstalostním důchodem (tedy vdovským nebo vdoveckým).

Na základě dřívějších informací Ministerstva práce a sociálních věcí lze usuzovat, že půjde o stejný důchod, který v lednu 2023 činil 241 725 Kč. Následně v červnu 2023 proběhla mimořádná valorizace, která tento důchod pravděpodobně zvýšila na 247 592 Kč, a naposledy pak řádná valorizace v lednu 2024, která ho zvýšila na aktuálních 247 952 Kč.

Právě poslední lednová valorizace, při které se zvyšovala pouze základní výměra o 360 korun, ukázala zajímavý paradox. Při dřívějších valorizacích, kdy byla zahrnuta i zásluhová složka, se tento nejvyšší důchod zvyšoval vždy o několik tisíc korun. Například při již zmíněné valorizaci v červnu 2023 to bylo navýšení o 5 867 Kč, tedy o 2,42 %. Valorizace v lednu 2024 ovšem činila 360 Kč, tedy 0,14 %.

Pro úplnost je také nutné zmínit, že důchody, které svou výší v ročním součtu přesahují 36násobek minimální mzdy, jsou daněny 15 %. Jde tedy o důchody vyšší než 56 700 Kč.

Jak vysoké jsou důchody v Česku: Přehled vyplácených částek za rok 2023

Rovnostářské důchody

Průměrný důchod v současné době činí 20 693 Kč. Část lidí se mylně domnívá, že vyplácené vysoké důchody údaj o průměrném důchodu výrazně zkreslují, ale to je chybný předpoklad. Na rozdíl od průměrné mzdy, na kterou opravdu mnoho lidí nedosáhne, je zkreslení u průměrného důchodu zanedbatelné.

Důchody v Česku jsou totiž docela rovnostářské, většina důchodců (81 %) pobírá důchod v rozmezí 16 až 24 tisíc Kč. Dokonce hodnoty mediánu vyplácených důchodů a průměrného důchodu jsou velmi podobné a platí, že více než polovina lidí (58 %) pobírá důchod nad úrovní 20 tisíc Kč. Rozpis jednotlivých hladin vyplácených důchodů najdete v tomto článku.

TIP: Nevíte, jak se počítá výše starobního důchodu? Postup podrobně vysvětluje tento článek.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu