Bonus za dítě i minimální důchod 10 000 korun jsou nepřijatelné, říká resort Schillerové

Ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové nekompromisně odmítá návrh důchodové reformy a říká, že starobní důchody jsou dostatečně solidární. Velmi se tak zkomplikovalo prosazení minimálního důchodu 10 000 korun i další změny, které měly pomoci hlavně chudším důchodcům nebo ženám.

Foto: Pixabay
Důchodová reforma by se dotkla všech seniorů. (ilustrační foto)

Schválení důchodové reformy se výrazně zkomplikovalo, protože ji zcela odmítá ministerstvo financí. V připomínkovém řízení vyjádřilo zásadní nesouhlas a bod po bodu „cupuje“ všechny návrhy, které ministryně Jana Maláčová předložila.

„Návrh si klade za cíl nastavit spravedlivější, srozumitelnější a udržitelnější důchodový systém, avšak svým pojetím nesplňuje ani jeden z těchto cílů. Naopak všechny deklarované cíle popírá,“ uvedlo ministerstvo financí ve svém stanovisku v rámci meziresortního připomínkového řízení s tím, že „návrh je zásadně vadný z finančního hlediska“ a pro ministerstvo je „absolutně nepřijatelný“.

Ministerstvo financí si nemyslí, že by současné důchody byly nedostatečně spravedlivé a málo srozumitelné. A návrh reformy prý nijak nezdůvodňuje, proč by tomu tak mělo být. „Materiál neobsahuje žádnou podrobnou analýzu, ze které by vyplývalo, že současný systém není spravedlivý a není ani dostatečně srozumitelný.“ A dodává: Předložený návrh rozhodně není pro širokou veřejnost srozumitelný a není ani ke všem skupinám osob nutně spravedlivější než současný systém.“

Solidarita je dostatečná

Resort Aleny Schillerové například zcela odmítá takzvaný nultý pilíř, který by zajistil minimální důchod ve výši 10 000 korun pro všechny, kdo pracovali, a postupně by rostl s tím, jak by rostly mzdy. Solidarita současného důchodového systému je veliká a rozhodně by nemělo docházet k jejímu dalšímu prohlubování,“ říká ministerstvo a dodává: „Zvýšení solidární části důchodu z 10 % na 28 % považujeme za zcela nepřijatelné.“

Prý nelze vyloučit ani to, že by tento návrh byl v rozporu s ústavou. „Nastavené podmínky 0. pilíře pro starobní důchody nepovažujeme za vhodné. Tento pilíř pravděpodobně v návaznosti na judikaturu Ústavního soudu nebude možné financovat ze sociálního pojistného, neboť postrádá jakoukoliv zásluhovost a bude nutné jej financovat z daňových příjmů.“

Nízké důchody žen se mají řešit jinak

Ministerstvo financí nepodporuje ani plánovaný bonus pro rodiče, kteří vychovali děti, což mělo pomoci hlavně ženám, které právě kvůli dětem mívají často nižší důchody než muži. Za každé vychované dítě měl rodič dostat 500 korun k důchodu navíc, maximálně pak 1500 korun.

PROČ JE HLAS MINISTERSTVA FINANCÍ DŮLEŽITÝ?

Plánovaná důchodová reforma by představovala nové výdaje státního rozpočtu a proto má vyjádření ministerstva financí velkou váhu. Alena Schillerová je navíc místopředsedkyní vlády a zastupuje hnutí ANO, které má ve Sněmovně nejvíce hlasů.

„Tímto opatřením se má docílit i toho, aby došlo k částečnému snížení rozdílu mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen. Avšak rozdíl mezi výší důchodů žen a mužů je důsledkem nižších výdělků žen, nikoli důsledkem doby strávené výchovou dětí. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby problematika, která souvisí se zaměstnaností, trhem práce a odměňováním byla řešená v důchodovém systému, a to novelou příslušného zákona,“ konstatuje ministerstvo.

Resort dodává, že tento návrh by také stál hodně peněz. „Návrh naprosto nepřijatelně zhoršuje již nyní špatnou dlouhodobou udržitelnost důchodového systému. Požadujeme návrh přepracovat tak, aby svým nastavením dlouhodobou udržitelnost zlepšoval,“ píše se také v námitkách.

Dalších 6 věcí, které chce Maláčová změnit u důchodů, ale moc se o tom nemluví

Co dalšího ministerstvo financí zcela odmítá:

  • Dřívější odchody do důchodu pro náročné profese. Uvádí například tuto kritiku: „Návrh je zásadně defektní, neboť přistupuje na jednu stranu k náročným profesím příliš paušálně (tedy každý v daném oboru je náročnou profesí) a na druhou stranu z principu nepokrývá vše (nereaguje na náročnost psychickou či biologickou). Je doopravdy náročnější profese svářeče než například lékaře vystaveného novým typům virů a podobně? Ze zdůvodnění je zcela zřejmé, že identifikace byla spíše nouzovým řešením a evidentně ne zcela šťastným.“
  • Snížení minimální doby důchodového pojištění z 35 let na 25 let. Zdůvodnění je například následující: „Jedná se o výrazné změkčení podmínek nároku na starobní důchod i jeho výpočet ve spojení s novým stanovením starobního důchodu. Jde o nastavení takového systému, který umožní získat starobní důchod převážné části poplatníků a bude znevýhodňovat ty, kteří si celou svou dlouhou ekonomickou aktivitou platí pojistné a poctivě pracují a pravidelně odvádějí pojistné do systému.“

Snížila by se zásluhovost

Celkově se všemi částmi důchodové reformy vyjádřilo ministerstvo pod vedením Aleny Schillerové zásadní nesouhlas. „Přijetím návrhu by došlo k dalšímu snížení prvku zásluhovosti v českém důchodovém systému, který již nyní patří k nejsolidárnějším na světě. To považujeme za absolutně nepřijatelné. Současný český důchodový systém zajišťuje důchodcům v mezinárodním porovnání velmi nízké riziko ohrožení chudobou a materiální deprivací,“ říká také ministerstvo financí v námitce.

Ministerstvo kritizuje také to, že návrh důchodové reformy neřeší příjmy, ale jen výdaje, a že pro státní rozpočet by reforma byla příliš drahá. „Pro ministerstvo financí je takový návrh absolutně nepřijatelný a požadujeme ho zcela přepracovat, aby řešil otázku finanční udržitelnosti pozitivně, tedy aby jí výrazně zlepšil, nikoliv zhoršoval,“ dodává resort financí.

Foto: Pixabay

Více k tématu