Evidenci si hlídejte každý rok, jinak hrozí průtahy při žádosti o důchod, upozornil ředitel ČSSZ

Lidé by si měli pravidelně kontrolovat svou důchodovou evidenci a s předstihem hlásit chybějící údaje. V opačném případě hrozí i několikaměsíční zpoždění při přiznávání důchodu. Informoval o tom ředitel České správy sociálního zabezpečení František Boháček.

Foto: České důchody
Ředitel ČSSZ František Boháček.

Evidence důchodového pojištění, podle které úředníci rozhodují o nároku na starobní důchod a jeho výši, není bezchybná. Všichni budoucí důchodci by na to měli myslet a pravidelně by měli provádět kontrolu, jestli některé údaje nechybí. S tímto varováním přišel ředitel České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) František Boháček.

„Chyba se může stát a my z praxe víme, že se ty chyby stávají. A pak je potřeba v součinnosti s okresní správou situaci řešit. To může znamenat, že nám poskytnete informaci, že jste někde pracovali, máte tam dobu pojištění, ale v naší evidenci chybí,“ uvedl Boháček na tiskovém vystoupení s ministryní Janou Maláčovou k nové důchodové kalkulačce.

Některé údaje v evidenci chybí z důvodu, že k nim ČSSZ nemá přístup, a pak se standardně dokládají při žádosti o důchod. Jde například o dobu studia nebo péči o dítě, což jsou náhradní doby, které se do důchodu počítají. V takových případech se dokládá například maturitní vysvědčení nebo rodný list dítěte.

Došetření může trvat i měsíce

Závažnějším problémem ovšem bývají chyby související se zaměstnáním. V Česku sice v současné době platí povinnost zaměstnavatelů každý rok posílat na ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění, jak ale upozornil František Boháček, než vždy tuto povinnosti dodržují. Lidé by si to proto měli hlídat, ideálně vždy po uplynutí kalendářního roku.

„Je optimální, pokud se pojištěnci o svou dobu zajímají průběžně. Každý rok po tom, co někde pracují, se mohou podívat, jestli za ně zaměstnavatel odevzdal evidenční list a jestli je na ČSSZ všechno v pořádku. Pokud je vše v pořádku, tak při odchodu do důchodu nebude žádný problém. Ale pokud tam doba chybí, tak se musí došetřit. A to došetření někdy trvá několik týdnů a může trvat i několik měsíců, podle toho, jak se nám daří s archivem došetřit konkrétní dobu. To potom prodlužuje řízení o důchodu,“ uvedl ředitel Boháček.

Právě složité došetřování chybějících odpracovaných dob může být problém. Nejenže může výrazně protáhnout celé řízení o přiznání důchodu, a to až o několik měsíců, ale v některých případech se tyto doby nemusí podařit dohledat.

Jak řešit chybějící práci v evidenci pro důchod: Najděte doklady a sežeňte svědky

Chyby je dobré řešit co nejdříve

„Víme, že řada zaměstnavatelů nedodržuje nějaké své základní zákonné povinnosti shromažďovat podklady po určitou dobu. Nebo je mají odevzdat do nějakého archivu, ale ne vždycky tento proces správně zafunguje. A pak se může stát, že budete odcházet do důchodu, budete tuto dobu uvádět, ale bude problematické ji došetřit a opravdu vám ji stvrdit jako pojištění,“ doplnil František Boháček s tím, že případné chybějící doby je vhodné řešit co nejdříve, nikoliv až při žádosti o důchod.

Doba důchodového pojištění, do které se počítají také odpracované roky, má vliv na celkovou výši přiznaného starobního důchodu. Pokud určitá práce není v evidenci a nepodaří se ji zpětně doložit nebo došetřit, výsledkem může být nižší důchod.

Všechny doby pojištění je možné zkontrolovat v Informativním osobním listu důchodového pojištění (IOLDP), o který si může každý jednou ročně zadarmo požádat. Nově také ČSSZ spustila speciální důchodovou kalkulačku, oficiálně nazvanou jako Informativní důchodová aplikace (IDA). Do ní se může každý přihlásit pomocí datové schránky nebo prostřednictvím e-identity. Lidé se v ní dozví nejen to, kdy mohou odejít do důchodu a jak vysoký jejich důchod bude (jde o orientační výpočet), ale také si mohou zkontrolovat všechny evidované doby důchodového pojištění.

Pokud některé doby chybí, je dobré co nejdříve doložit potřebné doklady na okresní správu sociálního zabezpečení. O tom, jak můžete doložit chybějící práci, jsme podrobně psali v tomto článku.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu