Část lidí bohužel ve staří nedostane důchod, i když většinu života poctivě pracují

Ministerstvo práce a sociálních věcí upozornilo, že na důchod v některých případech nedosáhnou i lidé, kteří velkou část svého života pracovali. Nepříznivou situaci má napravit zmírnění podmínky nároku na důchod, které je součástí navrhované reformy.

Foto: AdobeStock
Někteří lidé mohou mít problém získat důchod. (ilustrační foto)

Každý rok v Česku přibývá přibližně 6000 nových seniorů, kteří už dosáhnou důchodového věku, ale přesto nemají nárok na důchod. Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSZZ) za to může chybějící důchodové pojištění.

„Nejčastějším důvodem zamítnutí je nezískání potřebné doby pojištění. Některé žádosti jsou zamítány také z důvodu nedosažení potřebného věku pro přiznání tohoto důchodu – zde však jde o jednotlivé případy,“ uvedlo pro České důchody tiskové oddělení úřadu. A dodalo, že za rok 2020 eviduje celkem 6410 zamítnutí, tedy 6,5 % všech žádostí o starobní důchod.

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní upozornilo, že v mnoha případech jde o lidi, kteří velkou část života pracovali, ale přesto důchod nezískají. Jako důvod uvádí skutečnost, že minimální povinná doba pojištění 35 let je neúměrně vysoká. „Kvůli velmi dlouhé potřebné době pojištění nedosáhnou na důchod lidé, kteří většinu života pracovali. Například ti, jež dostali výpověď v 50 letech a už nemohou najít novou práci. Nebo lidé, kteří byli kvůli závažné nemoci dlouhodobě nezaměstnáni,“ uvedlo ministerstvo.

Resort ministryně Maláčové tak vyvrací častý argument těch, kteří odmítají navrhované snížení minimální doby ze současných 35 let na 25 let. Podle nich by toto zmírnění motivovalo lidi nepracovat, a naopak by to podporovalo lidi, kteří pracovat nechtějí nebo preferují takzvaně práci načerno.

Na nesmyslnost tohoto argumentu upozornila také ekonomka Danuše Nerudová, která vedla důchodovou komisi. „Zaznamenávám i názory, že snížením doby pojištění budou mít na důchod nárok i lidé, kteří dostatečně nepracovali. Ale s tím nemůžu souhlasit. Většina lidí, kteří na důchod nedosáhnou, pracovali, a ty okolnosti jsou jiné, například měli vážný úraz nebo jiné nepříznivé životní osudy. Rozhodně odmítám, že by po snížení podmínky na 25 let dosáhl na důchod někdo, kdo poctivě nepracoval,“ řekla Nerudová pro České důchody.

Platí daně, ale důchod nezískají

Jak je možné, že i když lidé poctivě pracují, tak někteří nemají nárok na důchod? Důvodem jsou přísná pravidla zákona o důchodovém pojištění, podle kterých se některé životní situace do důchodu vůbec nepočítají. V roce 2010 navíc došlo k výraznému omezení započítávání náhradních dob do důchodu. Například studium se už nepočítá vůbec a další náhradní doby se krátí na 80 %. Podrobně o tom píšeme v tomto článku.

Pravidlo 80 % u důchodů: Jak funguje „osekávání“ náhradních dob

Poslední roky tak ukazují, že někteří lidé nemají za část pracovního života evidováno žádné důchodové pojištění a neplatí si ho ani dobrovolně. Jinými slovy, tito lidé ve větší či menší míře pracují a platí daně, ale z hlediska důchodu je jim to k ničemu.

Nejčastěji jde o těchto 6 skupin lidí:

  1. Lidé, kteří dlouhodobě pracují v zahraničí, konkrétně ve státě, se kterým nemá Česko uzavřenou smlouvu o sociálním pojištění. Dvoustrannou smlouvu má Česko jen s 37 státy a jejich seznam je k dispozici na webu ČSSZ.
  2. Lidé, kteří jsou invalidní v I. nebo II. stupni a dlouhodobě si přivydělávají jen malými brigádami nebo menšími pracemi na dohodu (DPP a DPČ), ze kterých není odváděno pojištění.
  3. Lidé, kteří dlouhodobě mají více menších zaměstnání (zpravidla na dohody) a tyto jednotlivé výdělky jsou relativně nízké, takže se z nich neodvádí důchodové pojištění, ale pouze daň.
  4. Lidé, kteří si vydělávají primárně formou pasivních příjmů. Může jít například o ty, kteří spravují své nemovitosti a mají příjmy z nájmů, nebo ty, kteří mají hlavně kapitálové příjmy, třeba z obchodování na burze.
  5. Lidé, kteří většinu života normálně a poctivě pracovali, ale po padesátce nebo kvůli vážné nemoci přišli o práci a dlouho se jim nedařilo najít nové zaměstnání. Nezaměstnanost se totiž do důchodu počítá jen omezeně.
  6. Lidé, kteří pracovali, ale stát z nějakého důvodu neeviduje informace o placení pojištění. Podrobně se tomu věnujeme v tomto článku.

Co dělat, když nemáte nárok na důchod?

Existují dvě možnosti, jak naložit s nepříjemnou situací, kdy vám ČSSZ oznámí, že nemáte nárok na důchod. Předně existuje možnost částečného doplacení důchodového pojištění zpětně, i když tyto možnosti jsou omezené. V opačném případě musíte počkat pět let (od okamžiku dosažení důchodového věku) a potom se podmínka pojištění snižuje na 20 let (nebo 15 let bez náhradních dob).

Více k tématu