Dva chybné návrhy na zvýšení valorizace vláda zamítla. Poslanci SPD s opravou vyčkávají

V Poslanecké sněmovně se momentálně nacházejí dva návrhy na jednorázové zvýšení řádné lednové valorizace důchodů. Vláda oba návrhy zamítla se zdůvodněním, že mají negativní dopad na veřejné finance a že obsahují technické chyby. Opravu zatím předložili jen poslanci hnutí ANO.

Foto: Adobe Stock
Seniorka přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Zákonná valorizace, pro kterou již vláda schválila speciální nařízení, momentálně počítá se zvýšením základní výměry důchodů o 360 korun. To znamená, že by se všechny důchody netradičně zvýšily o stejnou částku. Je to způsobeno velkým růstem průměrné mzdy, což je podrobněji vysvětleno v tomto článku.

Poslanci hnutí ANO i hnutí SPD jsou přesvědčení, že výše valorizace není dostatečná a navrhují její zvýšení. Konkrétně návrh hnutí ANO chce zvýšení procentní výměry o 500 korun, návrh SPD pak zvýšení o 230 korun.

Oba legislativní návrhy již projednala vláda a vydala k nim odmítavé stanovisko. V obou případech je zdůvodnění odmítnutí prakticky stejné a konstatuje, že zvýšení valorizace by mělo „výrazně negativní dopad na veřejné finance“ a neslučuje se se záměrem programového prohlášení vlády, v němž se klade důraz na úspory a odpovědné hospodaření.

Příliš velké rozpočtové dopady

„Rozpočtové dopady návrhu zákona jsou podle názoru vlády mimo současné možnosti státního rozpočtu a návrh zákona také zcela opomíjí dlouhodobou udržitelnost důchodového systému,“ stojí ve zdůvodnění zamítavého postoje vlády u obou návrhů. V případě návrhu poslanců ANO by šlo o navýšení výdajů státního rozpočtu o 17,1 miliard korun, v případě návrhu SPD pak o 8 miliard korun.

„Jelikož navýšení procentní výměry důchodu je trvalé, tak obdobnou částkou by byly zatíženy rozpočty i v dalších letech. Přijetí návrhu zákona by tedy prohloubilo navržený rozpočtový schodek a zhoršilo by dlouhodobě bilanci mezi příjmy a výdaji systému důchodového pojištění,“ konstatovala vláda.

Zároveň upozornila, že oba návrhy obsahují technické nedostatky. Návrhy například ignorují legislativní změny, které začaly platit od října 2023, takže i kdyby bylo navýšení valorizace schváleno, nebylo by možné ho realizovat. Texty návrhů také odkazují na věci, které již v zákoně neexistují. Návrhy také nepřesně stanovují i samotný průběh lednového navýšení důchodů a třeba poslanci SPD mají chybu i v tom, že navrhují zvýšení valorizace v roce 2022, nikoliv v roce 2024.

Nová pravidla pro mimořádné zvyšování důchodů: Dočasnost a omezené započítání inflace

ANO návrh opravilo, SPD čeká

V případě návrhu hnutí ANO již proběhly kroky k nápravě. Poslanec Aleš Juchelka předložil pozměňovací návrh, který plánované zvýšení o 500 korun váže na základní výměru. Pokud se tedy návrh dostane na jednání poslanců, bude možné schválením tohoto pozměňovacího návrhu zvýšení valorizace v roce 2024 realizovat.

Technicky jde sice o nejjednodušší řešení, ale mohlo by představovat určitou komplikaci při stanovování základní výměry v budoucnu. Tu totiž zákon definuje jako 10 % průměrné mzdy, nově by to pak bylo 10 % průměrné mzdy plus 500 korun, což by znamenalo jistou nepřehlednost.

Poslanci hnutí SPD zatím žádnou opravu svého návrhu neuskutečnili a ten se tak v Poslanecké sněmovně nachází v původní chybné podobě. Počítá se s tím, že případný pozměňovací návrh poslanci předloží, pokud bude zvýšení valorizace zařazeno na jednání Poslanecké sněmovny před koncem roku. „Protože pokud tomu tak nebude, již ani nebude aplikovatelný, jelikož se týká zvýšení důchodů od 1. 1. 2024,“ uvedla pro České důchody poslankyně SPD Lucie Šafránková.

Zároveň vysvětlila, že k chybě došlo tím, že poslanci poslali do legislativního procesu pouze pracovní verzi návrhu. „Při přípravě a vkládání zákona do legislativního systému Poslanecké sněmovny došlo k záměně finálního dokumentu za jeho pracovní verzi. Okamžitě jsme věc konzultovali s legislativním odborem Poslanecké sněmovny a bylo nám řečeno, že vzhledem k tomu, že z důvodové zprávy k návrhu, z odhadovaných rozpočtových dopadů, z podrobného komentáře k navrhovaným změnám atd. jasně vyplývá, že na první straně dokumentu jde o písařskou chybu a že úmysl navrhovatele je jasný a zřejmý a že případně stačí onu chybu opravit pozměňovacím návrhem,“ vysvětlila Lucie Šafránková.

Další schůze poslanců začíná tento týden. Aby mohlo dojít k navýšení valorizace v lednu, bylo by nutné návrh schválit na této schůzi a nejlépe rovnou v prvním čtení. Jinak už by nestihl platit před začátkem roku 2024, protože ještě musí následovat schválení v Senátu a podpis prezidenta.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu