Reforma penzí: Přehled změn a nových podmínek, které ovlivní budoucí důchodce

Důchodová reforma byla předložena vládě a přináší řadu změn důchodového systému, které ovlivní především budoucí seniory. Připravili jsme přehled nejdůležitějších novinek, některé mohou začít platit už v roce 2023.

Foto: Adobe Stock
Důchodkyně přemýšlí o reformě. (ilustrační foto)

Ministryně Jana Maláčová předložila vládě k jednání tři novely zákona o důchodovém pojištění, které dohromady tvoří dlouho diskutovanou reformu a mají ovlivnit hlavně budoucí důchodce. Změnou by měla projít základní struktura systému a v plánu jsou i některé dílčí úpravy.

Podstatné je, že novinky ovlivní všechny seniory, tedy stávající i ty, kteří odejdou do důchodu v následujících letech. Pokud bude vše schváleno, nejvíce změny pocítí dnešní padesátníci a šedesátníci, kteří doposud počítali s jinými pravidly. (Článek o změnách pro stávající důchodce si přečtěte zde.)

Měnit se zatím nebude důchodový věk, který je nyní zastropován na 65 letech. V současné době lidé odcházejí do důchodu o něco dříve, věk se ale postupně navyšuje pro muže i ženy. O změně bude rozhodovat až vláda, která vzejde z voleb na podzim 2021. Povinnost vyplývá z takzvaného revizního mechanismu nastavení důchodového věku, který zavedla změna zákona o důchodovém pojištění z roku 2017.

Co důchodová reforma změní?

Toto je přehled klíčových změn, které ovlivní vaši žádost o starobní důchod i jeho podobu:

1. Nultý pilíř a minimální důchod

Současný minimální starobní důchod činí 4320 korun a nárok na něj získává každý, kdo splní podmínky pro získání důchodu a má dostatek odpracovaných let. Podle návrhu reformy by se stávající systém rozdělil na nultý pilíř, který by všem pracujícím garantoval minimální důchod 10 000 korun, a první samostatný pilíř, který by zohledňoval zásluhovost (odpracované roky a výdělky). Minimální důchod se bude postupně zvyšovat podle toho, jak porostou mzdy v Česku.

Plánované datum účinnosti: Leden 2023

2. Dřívější důchod pro náročné profese

Důchodový věk u lidí v náročných profesích se bude automaticky snižovat. A to podle následujícího pravidla: za každých 184 směn náročné práce se sníží důchodový věk o 1 měsíc. Pokud se to přepočítá na delší úsek, jde o 1 rok za každých 10 let náročné práce. Čím déle tedy člověk pracuje v náročné profesi, tím nižší bude mít důchodový věk. Tato výhoda se bude týkat práce po roce 2012.

Podle návrhu zákona půjde o profese zařazené do třetí a čtvrté kategorie podle zákonů o ochraně veřejného zdraví. Jde tedy o práce, které probíhají v místě, kde hrozí poškození zdraví, a to například kvůli prachu, hluku, vibraci, teplu, chladu, zatěžování zraku, fyzické zátěži, chemikáliím a dalším rizikovým faktorům. Výčet profesí jsme podrobněji rozepsali v tomto článku.

Plánované datum účinnosti: Leden 2025

Změny valorizace, přesluhování i výchovné: Schválení reformy ovlivní i stávající důchodce

3. Bonus za dítě 500 korun

Návrh předpokládá zvýšení starobního důchod rodičům, kteří pečovali o děti. Takzvané výchovné je koncipováno tak, že za každé dítě by budoucí důchodce dostal k důchodu navíc 500 korun, přičemž zohledňovány budou nejvýše tři děti. Maximálně se tak důchod bude moci zvýšit o 1500 korun.

Pokud bude výchovné zavedeno, bude se týkat mužů i žen. Zvýšení o 500 korun bude platné i zpětně, takže se důchod zvýší i seniorům, kteří už v důchodu jsou. Omezení ovšem budou muži, kteří se starali o děti před rokem 1996. Výchovné bude přiznáno jen těm mužům, kteří pečovali o děti narozené až po roce 1996.

Plánované datum účinnosti: Leden 2024

4. Úpravy hornických důchodů

Takzvané hornické důchody se budou nově počítat stejně jako standardní důchody, zároveň ale bude zachována jejich zaručená výše, kterou nyní legislativa garantuje. Nově přiznané důchody horníků nesmí být nižší než hornický důchod vyplácený před začátkem účinnosti reformy, a to včetně všech jeho valorizací.

Jinými slovy horníci by si neměli pohoršit. Zároveň hornické důchody přiznané před reformou budou „zakonzervovány“ ve stávající podobě a výši.

Plánované datum účinnosti: Leden 2023

5. Zmírnění podmínky nároku na důchod

Doba minimálního pojištění pro nárok na starobní důchod se sníží na 25 let, tedy na úroveň, která platila v minulosti. Dnes je to 35 let a v důsledku toho každý rok nezíská důchod přibližně 6000 nových seniorů.

Plánované datum účinnosti: Leden 2023

Danuše Nerudová: Důchody všem klesnou o tisíce korun, stačí nechat hlavy v písku jako pštros

6. Konec doplácení na mezery v pojištění

Pokud dnes mají lidé mezery v důchodovém pojištění, negativně to ovlivňuje výši přiznaného důchodu. Tato „prázdná“ místa vstupují do výpočtu a takzvaně rozmělňují výdělky a snižují výsledný důchod. Týká se to dnů, kdy lidé nemají u státu „nic“ evidováno, často jde o mezery vznikající například při změně práce, nižších stupních invalidních důchodů nebo při pobírání renty. Nově již tyto mezery nebudou do výpočtu důchodu nijak vstupovat.

Plánované datum účinnosti: Leden 2023

Kdy by mělo být rozhodnuto?

Návrh reformy nejprve projedná vláda, v případě schválení putuje návrh do Sněmovny a poté do Senátu. Pokud je schválen, nakonec musí zákon podepsat prezident republiky. V případě, že vláda návrh nepodpoří, může ho přímo Sněmovně navrhnout i některý z poslanců, postup legislativního schvalování je pak stejný. Vše se musí stihnout projednat do voleb, které se konají v říjnu 2021.

Podle ministryně Jany Maláčové je schválení reálné. „Jsem přesvědčená, že když bude vůle vlády i parlamentních stran, tak se to dá stihnout i do voleb. Realistické to je, a ať každý poslanec ukáže, zda to nejsou jen prázdné řeči o důchodové reformě a vyjádří svůj názor. Nikdy jsme nebyli tak daleko, co se týká paragrafového znění na konsenzuální důchodové reformě,“ uvedla ministryně.

Foto: AdobeStock

Více k tématu