Změny valorizace, přesluhování i výchovné: Schválení reformy ovlivní i stávající důchodce

Důchodová reforma, kterou ministryně Jana Maláčová poslala ke schválení vládě, se v některých ohledech dotkne také současných seniorů. Jinak se bude počítat například valorizace.

Zdroj: Pixabay
Senioři odpočívají na lavičce. (ilustrační foto)

Vláda nyní projedná návrh důchodové reformy a poté bude následovat schvalování v Parlamentu. Pokud začne novinka platit, některé klíčové změny ovlivní i současné starobní důchodce. Mělo by jít přitom hlavně o změny k lepšímu, které části seniorů zvýší důchod.

Sepsali jsme všechny změny, které se dotknout stávajících důchodců, i plánovaná data, kdy by měly začít platit:

1. Nultý pilíř s minimálním důchodem

Klíčovou změnou celé reformy je zavedení nultého důchodového pilíře a výrazně se zvýší minimální důchod. V praxi dojde k rozdělení základního důchodového pilíře na dva – nultý a první pilíř. Nultý pilíř bude představovat solidární část a bude činit 28 % průměrné mzdy v Česku.

Tento minimální důchod bude na začátku činit 10 000 korun a dostanou ho všichni, kdo budou mít dostatek odpracovaných let. Každému potom bude navíc vypočítána takzvaná zásluhová část, ve které se budou zohledňovat celoživotní výdělky a celkový počet odpracovaných let.

Starobní důchod se přepočítá všem důchodcům. Těm, kteří ho mají vyšší než 10 000 korun, zůstane stejný. Seniorům s nižším důchodem bude automaticky zvýšen na tuto částku.

Začátek platnosti: Leden 2023

2. Změny valorizace důchodů

Se zavedením nultého pilíře souvisí také změna mechanismu valorizace důchodů. Solidární část důchodu se bude pravidelně zvyšovat tak, aby činila 28 % obecné průměrné mzdy. Výsledná výše se bude zaokrouhlovat na celé desetikoruny nahoru a nikdy nesmí být nižší než v roce předchozím. Důležité je, že tato část se bude zvyšovat stávajícím i budoucím seniorům, kteří si o důchod teprve zažádají.

Zásluhová část se bude řídit růstem cen. O kolik procent tedy porostou ceny v Česku, o tolik se zvýší tato část. Vycházet se bude ze dvou indexů cen – index růstu běžných cen pro všechny a index růstu životních nákladů důchodců. Vláda si pak vybere, co zdražuje více, a podle toho navýší zásluhovou část. Oproti současné úpravě tedy bude mít růst cen nižší váhu než doposud a zásadní bude růst mezd.

Doposud je možná i mimořádná valorizace důchodů mimo lednový termín, a to v případě, kdy ceny zboží rostou rychleji, než se očekávalo. Po zavedení změn ale bude tento institut zrušen a zvýšení důchodů bude probíhat vždy jen v lednu.

Začátek platnosti: Leden 2023

Ministerstvo už ví, jak bez reformy klesnou důchody. Část seniorů pocítí propad 2200 korun

3. Bonus za vychované děti

Každý rodič, který vychovával dítě, tedy muž i žena, dostane k důchodu navíc 500 korun. Výjimkou jsou muži před rokem 1996. Tato změna se bude týkat i stávajících důchodců, takže si polepší hlavně ženy, které vychovávaly děti před rokem 1989 a také v 90. letech. Bonus se jim přičte k současnému důchodu. Maximálně budou započteny tři děti, tedy bonus 1500 korun.

Začátek platnosti: Leden 2024

4. Úpravy důchodu při přesluhování

Nová pravidla bude mít takzvané přesluhování v práci, kdy lidé pracují i poté, co dosáhnou důchodového věku. Bez pobírání důchodu se zásluhová část zvýší o 1 % výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů, při pobírání důchodu to bude zvýšení o 0,26 % výpočtového základu za každých 365 kalendářních dnů. Nyní jsou tyto bonifikace o něco vyšší, zároveň ale neexistuje solidární nultý pilíř ve výši 10 000 korun.

Zcela se také zruší možnost vyplácení poloviny starobního důchodu, při které mohou lidé i nadále pracovat. A pokud dnes někdo poloviční důchod pobírá, automaticky se mu zvýší na plný důchod.

Začátek platnosti: Leden 2023

Foto: Pixabay

Více k tématu