Danuše Nerudová varuje: Nebude na důchody, na jaké jsme dnes zvyklí

Stárnutí české populace povede k tomu, že nebudou peníze na vyplácení důchodů ve výši, na kterou jsou dnes lidé zvyklí. Případně bude docházet k omezení bezplatné zdravotní péče, stavby dálnic nebo k jiným škrtům. O tomto riziku otevřeně hovoří ekonomka Danuše Nerudová, podle které je řešením hlavně reforma.

Foto: Se souhlasem D. Nerudové
Ekonomka Danuše Nerudová.

O potřebě důchodové reformy se v Česku mluví léta. Vzniklo už několik odborných důchodových komisí, které měly vymyslet, jak by se nejlépe měla taková reforma provést, první z nich dokonce už v roce 1999. Výsledky těchto komisí v podstatě vyzněly do ztracena a výjimkou vlády Petra Nečase, která prosadila takzvaný druhý důchodový pilíř (a ten byl hned další vládou zrušen), se nikdo o zásadnější změny důchodového systému nepokusil.

Poslední důchodovou komisi vedla ekonomka a bývalá rektorka Danuše Nerudová, která nyní kandiduje v prezidentských volbách. Právě ona dlouhodobě upozorňuje, že současná podoba důchodového systému není finančně udržitelná a politici by měli najít odvahu prosadit výraznější důchodovou reformu.

„Chybí nám ambice s tím cokoliv dělat. Postupujeme strašlivě nekoncepčně, což mě osobně – a myslím, že nejen mě – hodně děsí,“ řekla v rozsáhlém knižním rozhovoru nazvaném Máme na víc. V něm kromě jiných témat detailně mluví o tom, že představa mnoha lidí nebo politiků o tom, že na důchody vždy bude dostatek peněz, je pomýlená.

Rozpočet není nekonečný

„Lidé spoléhají na to, že na důchody vždycky bude. Vždyť si na ně přece celý život platí. Ale už jim není sdělováno to bé – respektive sdělováno jim to je, ale asi ne dost zřetelně, anebo to mnozí nevnímají. A sice že na důchody možná bude, ale určitě ne na takové, aby se kupní síla důchodců přibližovala úrovni, jakou vidíme v zemích, s kterými se chceme srovnávat,“ konstatovala Nerudová ve zmíněném knižním rozhovoru.

Dodala, že pokud se nic nezmění, budou muset politici rozhodovat o tom, zda budou prioritou důchody, nebo jiné investice, třeba do zdravotnictví. „Stárnutí zdejší populace spíše povede ke stavu, kdy nebude ani na takové důchody, na jaké jsme zvyklí dnes. Anebo nebude na jiné věci, například na bezplatné zdravotnictví s takovým rozsahem péče jako dnes, na bezplatné školství, na nové dálnice, vysokorychlostní železniční koridory… Státní rozpočet není nekonečný. Když jeden výdaj narůstá, z druhé strany musí něco ubývat,“ uvedla Danuše Nerudová a pokračovala: „Dnes zvedáme důchody na dluh a rozumným lidem musí být jasné, že to není udržitelné. Že v tuto chvíli žijeme nad poměry a utrácíme více, než je naše ekonomika schopná vydělat.“

„Je samozřejmě pravda, že důchody v Česku jsou nízké. Já vidím řešení v systémové reformě, která by odstranila nynější nespravedlnosti a nastavila jasná pravidla valorizací do budoucích let, tak aby nešlo o každoroční politikum a abychom se vyhnuli ad hoc pohybům, k jakým nyní dochází,“ zmínila Nerudová a narážela na to, že vlády v posledních letech často přistupovaly k mimořádným přídavkům k valorizacím, aby si naklonily přízeň seniorských voličů.

Finální plány vlády s důchody: Tři složky, změny v dobách pojištění a novinky ve výpočtu

Priorita současné vlády

Zásadním problémem podle ekonomky je, že prosazení důchodové reformy nemá okamžitý pozitivní efekt a politici z takového kroku nezískají politické body. „Ten efekt je dlouhodobý, výrazně přesahuje horizont čtyřletého volebního cyklu. Vláda, která prosadí penzijní reformu, nikdy nesklidí její pozitivní efekty. Nebo jen velmi omezeně,“ myslí si Nerudová.

Současná vláda Petra Fialy má důchodovou reformu jako jednu ze svých priorit. „Realizujeme a do konce roku 2023 předložíme skutečnou důchodovou reformu s cílem nastavení stabilního systému férových důchodů,“ uvedla vláda ve svém programovém prohlášení. Konkrétní plány v prohlášení naznačují, že by reforma mohla částečně vycházet právě ze závěrů a návrhů důchodové komise, kterou Danuše Nerudová vedla.

Ministr Marian Jurečka už v dubnu 2022 ustavil speciální poradní tým, který důchodovou reformu připraví. Zatím se tým sešel dvakrát, poprvé se diskutovalo o podpoře zkrácených úvazků v rámci důchodového systému a podruhé o tom, jak motivovat seniory, aby zůstali déle aktivní na trhu práce. Konkrétní paragrafové znění reformy chce ministr Jurečka předložit už v příštím roce, aby se vše stihlo schválit do konce funkčního období vlády.

Kontext: Celkem již politici za uplynulých více než 20 let ustavili pět důchodových komisí. Jejich kompletní výčet jsme sepsali v tomto článku.

Foto: Se souhlasem Danuše Nerudové

Více k tématu