ČSSZ zveřejnila detaily k mimořádné valorizaci: Doplatek nebude a začíná rozesílání oznámení

Všechny typy důchodů se od června zvýší v rámci mimořádné valorizace, která má kompenzovat vysokou inflaci. Vláda již schválila potřebné nařízení a Česká správa sociálního zabezpečení nyní popsala detaily, jakým způsobem valorizace proběhne.

Foto: České důchody
Pobočka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Meziměsíční nárůst cen překonal v průběhu ledna hranici 5 %, a proto se od červnové splátky zvýší všechny důchody. Konkrétně tak, že dojde k navýšení procentní výměry důchodu o 8,2 %. Základní výměra důchodu, která je pro všechny stejná, se nemění.

Podle České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se bude valorizace týkat celkem 3,5 milionů důchodů, tedy starobních, vdovských (vdoveckých), sirotčích i invalidních. O zvýšení není nutné žádat a proběhne zcela automaticky. Zvýšení je trvalé, stejně jako v případně pravidelné lednové valorizace.

„Navýšení procentní výměry o 8,2 % se týká i důchodů přiznaných v roce 2022 včetně těch, které budou přiznány v období po mimořádné valorizaci, tj. od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022. Toto zvýšení se týká i vyplácených příplatků k důchodu, které rovněž vzrostou o 8,2 % částky příplatku, jenž náleží ke dni, od něhož se příplatek zvyšuje,“ uvedla ČSSZ v prohlášení s tím, že zahrnuty jsou rovněž příplatky k důchodům přiznané až do konce roku 2022.

Doplatek důchodcům nenáleží

Úřad zároveň upozornil, že v případě mimořádné valorizace nedojde k vyplacení takzvaného doplatku. „Jelikož se důchody a příplatky k důchodu zvyšují od červnové splátky, nebude náležet doplatek valorizace tak, jak tomu bylo u valorizace v lednu,“ konstatoval úřad.

Důchodci tedy dostanou v červnu vyplacený navýšený důchod v den, kdy mají výplatní termín, ale poměrná částka za období od 1. dne měsíce do výplatního dne tentokrát nedorazí.

Průměrný důchod, který je nyní 16 230 korun, se při mimořádné valorizaci zvýší o 1017 korun. Vzhledem k prostému procentnímu navyšování zásluhové části budou výraznější rozdíly mezi nízkými a vyššími důchody, než je tomu u řádné valorizace, kdy se zvyšuje také základní výměra. Takže zatímco důchod ve výši 20 000 korun se v červnu zvýší o 1 321 korun, důchod 10 000 korun bude navýšen pouze o 501 korun.

KALKULAČKA – Spočítejte si mimořádnou valorizaci 2022

Abyste si mohli spočítat, o kolik se váš důchod v červnu zvýší, připravili jsme pro vás kalkulačku mimořádné valorizace. Zadejte váš aktuální důchod a obratem zjistíte, jak vysoké vaše navýšení bude.

Chystá se zvýšení minimálního důchodu: Pravidelně by rostl a nárok nezískají všichni

Úřad začíná odesílat oznámení

„O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu budou příjemci důchodu včas informováni oznámením, které bude mimořádně rozesíláno již v období od poloviny března do poloviny dubna. V těchto oznámeních bude upozorněno na skutečnost, že uvedené částky zvýšení platí za předpokladu, že do doby červnové splátky nedojde k žádným změnám v nárocích na důchody či příplatky k důchodu nebo jejich výši,“ uvedla ČSSZ k valorizaci s tím, že součástí zásilek bude také informace o možnostech čerpání příspěvku na bydlení a dalších sociálních dávek.

Úředníci ČSSZ zároveň upozorňují, že pokud v období od odeslání oznámení do červnové splátky dojde ke změně v nároku na důchod nebo se výše důchodu změní z jiného důvodu, bude valorizační zvýšení v červnu provedeno podle skutečné nové výše důchodu. Nové oznámení už ale ČSSZ nepošle.

„Důchodcům, kterým nemohlo být oznámení zasláno, protože ke dni jeho distribuce ještě nebyli poživateli důchodu, bude zasláno až v souvislosti se zpracováním valorizačního zvýšení od června 2022. Valorizační oznámení budou v těchto případech zasílána od druhé poloviny května do první poloviny června,“ doplnila Česká správa sociálního zabezpečení a dodala, že ve stejném termínu se rozešlou také oznámení pro důchodce v zahraničí.

Foto: České důchody

Více k tématu