Pravidla mimořádné valorizace 2022: Co platí pro stávající a nově přiznané důchody

Blíží se očekávaná mimořádná valorizace důchodů a mnoho současných i budoucích důchodců stále tápe v pravidlech, která s tím souvisí. Připravili jsme proto přehled typických situací, který vám s orientací pomůže.

Zdroj: Adobe Stock
Seniorka přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Současná inflace v Česku roste rychleji, než se očekávalo, takže mimořádná valorizace důchodů se zřejmě urychlí. Čísla inflace za leden 2022 ještě nejsou k dispozici, ale ministerstvo práce a sociálních věcí i ekonomové očekávají, že právě v tomto měsíci dojde k prolomení hranice 5 % v rámci meziměsíčního měření. Momentálně inflace za červenec až prosinec loňského roku činí 3,5 %.

„Na základě cenových údajů z prosince 2021 předpokládáme, že překročení 5% hranice cen dojde v lednu 2022 a že k této mimořádné valorizaci důchodů dojde již v červnu tohoto roku,“ potvrdila tento týden v rozhovoru pro České důchody Eva Zamrazilová, šéfka Národní rozpočtové rady.

V rámci mimořádné valorizace dojde k navýšení procentní výměry důchodu, a to konkrétně o celkovou míru inflace za období od července 2021. Pokud tedy půjde o inflaci 5,5 % (odhad), bude přesně tolik činit navýšení. Takže například důchod ve výši 15 000 korun se zvýší o 611 korun. Platí, že čím vyšší je důchod, tím vyšší je také mimořádná valorizace.

Pravidla mimořádné valorizace

Nejasnosti zatím stále panují ohledně toho, kterých důchodů se mimořádné navýšení týká. Do redakce nám opakovaně chodí dotazy zejména od budoucích důchodců, kteří plánují požádat o důchod v průběhu roku 2022. Například pan Jaroslav D. z Ostravy poslal následující dotaz: „V práci skončím na konci roku a obratem požádám o důchod. Bude se mi nový důchod mimořádně valorizovat?“

Připravili jsme proto přehled situací, které vás mohou potkat, a popisujeme pravidla ohledně mimořádné valorizace. Situace mohou být následující:

  1. Stávající důchodce s důchodem přiznaným v roce 2021 a kdykoliv dříve – V tomto případě dojde automaticky k mimořádné valorizaci.
  2. Stávající důchodce s důchodem přiznaným před termínem mimořádné valorizace – V tomto případě dojde automaticky k mimořádné valorizaci.
  3. Budoucí důchodce s důchodem přiznaným před termínem mimořádné valorizace – V tomto případě dojde automaticky k mimořádné valorizaci.
  4. Budoucí důchodce s důchodem přiznaným po termínu mimořádné valorizace – Všechny důchody, které budou přiznány v období od vyhlášení mimořádné valorizace do konce roku 2022, budou automaticky valorizovány. Nejprve dojde k přiznání důchodu a určení jeho výše, a poté se tento důchod valorizuje.
  5. Budoucí důchodce s důchodem přiznaným v roce 2023 – V tomto případě již nebude mimořádná valorizace přiznána.

Klíčové je datum, ke kterému je nový důchod přiznán, a to nezávisle na datu podání žádosti. K valorizaci vždy dojde i zpětně k datu přiznání, takže pokud například budete mít datum přiznání k 1. září, ale rozhodnutí o přiznání důchodu vám dojde až 1. října, samozřejmě budete mít nárok na valorizaci už od září. (Pro doplnění je také nutné zmínit, že na důchody přiznané v roce 2022 se již nevztahuje řádná valorizace, které proběhla v lednu.)

Praktické příklady

Abyste si vše dovedli lépe představit, podívejte se na několik příkladů. Vycházíme z toho, že mimořádná valorizace proběhne v červnu 2022:

Paní Jiřina požádá o důchod v červnu 2022 s datem přiznání důchodu od 1. července. Rozhodnutí o přiznání důchodu jí dorazí na začátku srpna. Nárok na mimořádnou valorizaci ZÍSKÁ.

Pan Josef dosáhne důchodového věku v listopadu 2022. O důchod požádá až během ledna 2023, ale s datem přiznání od 1. prosince. Rozhodnutí o přiznání důchodu mu dorazí na začátku února. Nárok na mimořádnou valorizaci ZÍSKÁ.

Pan Oto dosáhne důchodového věku 13. ledna 2023. O důchod požádá už během listopadu 2022, ale s datem přiznání právě od 13. ledna 2023. Nárok na mimořádnou valorizaci NEZÍSKÁ, a to ani v případě, že rozhodnutí o přiznání důchodu obdrží už v roce 2022.

Důležité je vždy pouze datum přiznání důchodu, které si můžete zvolit. Datum podání žádosti není pro potřeby mimořádné valorizace rozhodující.

Mimořádná valorizace se týká všech druhů důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských (vdoveckých) i sirotčích. Stejně tak se týká řádných, předčasných i takzvaných transformovaných důchodů. Navýšení zpracovává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky a není nutné o valorizaci žádat. Podobně jako v případě řádné valorizace každý důchodce obdrží zprávu s přesným vyčíslením valorizace.

Marian Jurečka: Zvýšení důchodů v roce 2023 ovlivní letošní mimořádná valorizace

Čeká se až 90 dnů

Pokud máte žádost o důchod před sebou, je dobré si uvědomit několik užitečných informací. Žádost můžete sepsat nejdříve čtyři měsíce před datem, od něhož chcete důchod přiznat, ale také zpětně. Po sepsání žádosti vše úředníci posoudí a Česká správa sociálního zabezpečení vám do 90 dnů pošle písemné rozhodnutí o důchodu. V něm bude uvedeno, od jakého data vám byl důchod přiznán a jaká bude jeho výše. Více informací o tom, co k žádosti o důchod potřebujte a co se může hodit, najdete v tomto článku.

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracování žádosti o důchod trvá poměrně dlouho, je praktické podat žádost co nejdříve, tedy i před samotným datem přiznání důchodu. Díky tomu pak nebudete muset čekat na dlouhé zpracování žádosti a důchod se vám začne vyplácet dříve. Samozřejmě platí, že pokud požádáte později a budete na rozhodnutí dlouho čekat, nijak to neovlivní samotné vyplácení – ČSSZ vám důchod vyplatí zpětně.

Pozor ale na důchodový věk. Pokud jste ho již dosáhli, můžete žádat o důchod dopředu i zpětně. V případě předčasného důchodu ale zpětná žádost není možná, lze žádat pouze k aktuálnímu datu nebo k datu v budoucnu.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu