Senioři žádají o zvýšení důchodu. Může jít o stovky korun, někdy se doplácí i zpětně

Desítky tisíc seniorů si nechávají přepočítat výši svého starobního důchodu. Jde zejména o ty, kteří v penzi stále pracují nebo si přivydělávají a mají na zvýšení nárok. Jindy může jít o doložení nových dokumentů, pak se důchod doplácí i zpětně.

Foto: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ústředí).

Dlouhodobě roste počet starobních důchodců, kteří si žádají o přepočítání aktuální výše svého důchodu. Jen za posledních pět let evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 389 tisíc žádostí.

Počty žádostí rostou kontinuálně od roku 2016, výjimkou byl pouze loňský rok. Tento pokles byl ale pravděpodobně způsoben pandemií koronaviru, senioři se obávali navštěvovat úřady a také byly omezeny úřední dny a hodiny.

Žádost o zvýšení důchodu dává smysl hlavně ve dvou případech – pokud senioři i v důchodu pracují, nebo když se objeví nové dokumenty či svědectví o jejich minulém pracovním či osobním životě.

Kolik seniorů požádalo o zvýšení důchodu? (aktuální čísla ČSSZ)Zdroj: České důchody/ČSSZ

Doplácí se zpětně až 5 let

„Člověk, který pobírá důchod, má právo kdykoliv doložit další či nové skutečnosti, které mohou mít na výši důchodu vliv. Je-li dodatečně doložena skutečnost, která nebyla při výpočtu důchodu k dispozici, například doklad o době zaměstnání či výdělku, lze ji pro jeho výši zohlednit kdykoliv,“ uvedlo pro České důchody komunikační oddělení ČSSZ.

V takovém případě je dokonce možné rozdílnou důchodovou částku doplatit zpětně, a to až do 5 let od data, kdy důchodce doložil nové dokumenty a podal žádost o přepočet. Pokud by se například započítal rok pojištění navíc a důchod se zvýšil o 300 korun, doplatila by ČSSZ zpětně 18 000 korun, tedy rozdíl důchodu za 60 měsíců.

TIP: Chcete vyšší důchod? Řešením může být také Renta z nemovitosti. Požádejte o nezávaznou a bezplatnou kalkulaci prostřednictvím formuláře Získejte kalkulaci Renty. Formulář je umístěn na této stránce.

Zvýšení pro pracující důchodce

Především si ale důchod nechávají přepočítat senioři, kteří i v důchodu pracují, ať už na plný nebo částečný úvazek, případně na brigádách či v rámci podnikání. Za každý rok práce mají nárok na zvýšení důchodu, musí o to ale požádat.

„O navýšení starobního důchodu mohou pracující důchodci (zaměstnaní či podnikající), žádat vždy po 360 odpracovaných dnech. Důležitou podmínkou je, že jde o výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, to znamená podléhající odvodům na důchodové pojištění. Období 360 dnů nemusí být získáno v kuse, sčítají se všechny odpracované úseky, bez ohledu na jejich délku,“ konstatuje ČSSZ.

V takovém případě se započítávají kalendářní dny s odečtením dnů dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena domácnosti, neplaceného volna a neomluvené absence. Nárok na zvýšení vznikne ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal 360 započitatelných dnů výdělečné činnosti. Pokud nějaké dny „přebývají“, mohou se použít pro eventuální následující zvýšení.

Tři jednoduché triky, jak můžete získat vyšší důchod

Růst podle výpočtového základu

„Za každých 360 dnů odpracovaných při pobírání starobního důchodu se důchod zvýší o 0,4 % výpočtového základu, tedy částky, z níž byl důchod původně vypočítán. Nikoliv z aktuální výše důchodu, jak se někdy lidé mylně domnívají,“ vysvětluje ČSSZ.

Tento výpočtový základ najdete u svého rozhodnutí o přiznání důchodu a jde zjednodušeně řečeno o celkový „koš“ vašich výdělků za celý život (více o tom píšeme v tomto článku).

Příklad: Pan Jaroslav odešel do důchodu 1. 12. 2019 a byl mu přiznán starobní důchod vyměřený z výpočtového základu 19 450 korun. Po 40 letech práce mu byl přiznán důchod 11 670 korun. I po nástupu do důchodu stále pracoval a od konce listopadu 2020 si požádal o zvýšení důchodu. To činilo 78 korun.

Zvýšení důchodu se týká standardního starobního důchodu, nikoliv předčasného. Možnosti výdělků v předčasném důchodu jsou totiž výrazně omezeny. Více o tom píšeme v tomto článku.

Jak se žádá o zvýšení důchodu?

Pokud chcete požádat o přepočet důchodu, postupujte následovně:

  1. Připravte si doklady nebo další nové dokumenty, které mohou mít vliv na výši důchodu.
  2. Pokud žádáte o zvýšení kvůli práci, stáhněte si a vyplňte formulář nazvaný Žádost o zvýšení starobního důchodu v souvislosti s výkonem výdělečné činnosti. K dispozici je na webu ČSSZ.
  3. Dokumenty či žádost můžete odeslat na ústředí ČSSZ (Křížová 25, 225 08 Praha 5) nebo podat osobně na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Jejich seznam najdete zde.
  4. K objednání na pracoviště můžete použít také online objednávkový systém, což je zvláště v současné době velmi užitečné. Objednat se můžete na konkrétní den.

Více k tématu