Marian Jurečka: Zvýšení důchodů v roce 2023 ovlivní letošní mimořádná valorizace

Zavedení garantovaného důchodu pomůže až 110 tisícům seniorů a pravidla valorizace zůstanou v hlavních aspektech zachována. V rozhovoru pro České důchody to řekl nový ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Upřesnil také detaily týkající se očekávané letošní mimořádné valorizace důchodů i řádné valorizace v roce 2023.

Foto: Profimedia
Ministr Marian Jurečka má na starost důchody.

Pane ministře, část hlasů komentujících vaše nové působení na ministerstvu práce a sociálních věcí kritizuje vaši zemědělskou specializaci. Myslíte si, že ministerstvo, a tedy i problematiku důchodů, zvládnete?

Rodinná politika a sociální problematika vždy byla a je pro lidovce hlavní prioritou a oblastí, které se musíte věnovat, pokud se chcete vážně ucházet minimálně o post místopředsedy nebo předsedy naší strany. Věřím, že jsme to v minulosti už mnohokrát dokázali a za mě osobně musím říci, že sociální oblast je mi blízká a dlouho se jí věnuji. Svědčí o tom nejen řada legislativních návrhů, které jsem jako poslanec podal, kdy jsem bojoval především za děti a rodiče například v rámci navýšení ošetřovného nebo slev na daních jenom namátkově, ale také práce v sociální komisi Olomouckého kraje i v rámci sociální komise KDU-ČSL.

Stavím se k tomu i velice prakticky. Jednou z prvních věcí, kterou jsem jako ministr zemědělství na ministerstvu zavedl, bylo zřízení firemní školky pro děti zaměstnanců a prosazoval jsem poskytování flexibilních úvazků i práce z domova pro rodiče malých dětí v maximální míře, jak jen to tehdy bylo možné. Vždyť mladé vzdělané maminky byly pro naše ministerstvo obrovským přínosem a úřady státní správy v tomto ohledu jednoznačně musí jít příkladem. Chce to jen lépe promyslet organizaci práce a výhody pro všechny i pro celou společnost jsou jednoznačné.

Už tehdy jsem také z této pozice ve vládě i z pozice místopředsedy naší strany společně s naším tehdejším předsedou Pavlem Bělobrádkem v tehdejší koaliční radě prosadil postupné zvýšení daňových slev na děti a další důležitá opatření z našeho programu v rodinné a sociální oblasti. A můžete mi věřit, že vyjednávání s tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem o těchto věcech byla velmi tvrdá, ale nakonec jsme nalezli společné věcné argumenty a přijatelný kompromis.

Konkrétních příkladů v mé praxi najdeme celou řadu, nicméně chápu, že jsem stále trochu zaškatulkován jako odborník na zemědělství, a já se k zemědělství samozřejmě hlásím, ale málokdo si všímal toho, jakou já i moji kolegové odvádíme práci v rodinné a sociální politice. Prosadit návrhy z opozičních řad v posledním volebním období šlo opravdu těžko, ale přesto se nám podařilo každoročně prosadit dofinancování sociálních služeb, nebo dále odstranění administrativních bariér vůči nositelům ZTP průkazů a řadu dalších opatření. Nakonec těsně před volbami to bylo i přiznání 500 korun pečujícím rodičům v důchodu za každé vychované dítě.

Po volbách jsme si jako KDU-ČSL řekli, že jedním z prioritních ministerstev, o které chceme usilovat, je ministerstvo práce a sociálních věcí. Když jsme potom řešili vhodné personální obsazení, dospěli jsme nakonec k tomu, že v dané situaci je nejlepší variantou, když se resortu, který je v poměrně složité situaci a bude pod velkým tlakem zejména z hlediska nároků na státní rozpočet, ujme člověk, který má silnou politickou pozici. A tím je zcela nepochybně předseda politické strany.

Důležité pro mě při tom je, že se v rámci KDU-ČSL a také v rámci koalice mohu opřít o silný expertní tým, který pokrývá jednotlivé oblasti v rámci rodinné a sociální politiky. Budu se také moci opřít o pracovníky ministerstva a odborníky z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí.

Žádný ministr, když přijde na ministerstvo, ani já, když jsem přišel před lety na ministerstvo zemědělství, nemůže říct, že je odborník na celou oblast. Úspěšnost ministra, schopnost řešit problematiku resortu není o jednom člověku v jeho čele, ale o tom mít kvalitní tým a umět dobře nastavit výkon ministerstva.

Chceme zavést garantovaný důchod

Považujete současné starobní důchody za důstojné?

Starobní důchody v posledních letech výrazným způsobem rostly a po Novém roce projdou další valorizací. K naší velké radosti se do nich od roku 2023 promítne již zmíněná jiná forma zásluhovosti, než je pouze ta finanční. Myslím tím zohlednění péče a výchovy o nastupující generace, která bude jednou platit naše důchody. Není možné ty, kdo během svého života dobrovolně a na své vysoké náklady vychovávali děti, nakonec potrestat výrazně nižším důchodem.

Musíme si ale uvědomit, že stále přibližně kolem 110 tisíc starobních důchodců má důchod výrazně nižší než 10 tisíc korun, a o důstojném důchodu se zde hovořit nedá, zvláště pokud člověk celý život pracoval. Proto chceme zavést garantovaný důchod, který by byl odvozen od určitého procenta průměrné mzdy nebo jiným podobným mechanismem.

Počítáme s tím, že budeme muset především zohlednit současný výrazný nárůst inflace a zejména skokové zvýšení cen energií. To vše je zapotřebí pečlivě propočítat a nastavit tak, aby systém dobře fungoval a poskytoval lidem důstojné podmínky pro život. A obzvláště pak těm, kteří celý svůj život poctivě pracovali.

Počátkem roku 2020 jsme uvažovali o částce garantovaného důchodu zhruba kolem 10 500 korun, která by byla stanovena jako minimální důchod a k ní by se pak ještě přidávaly další složky.

Diskutovat samozřejmě také musíme o tom, kde na to chceme vzít. Určitý prostor vidíme v rámci sociálních dávek. Mnohem větší rozsah úspor však vidíme v zefektivnění a digitalizaci státní správy tak, abychom jednotlivé agendy mohli zjednodušit a propojit a tím ušetřit spoustu administrativy, času a peněz nejen státu, ale také občanům a firmám.

Automatická valorizace bude zachována

Máte již podrobnější informace k mimořádné valorizaci důchodů?

Valorizace důchodů je momentálně jasně stanovená zákonem a dochází i k mimořádným valorizacím ve chvíli, kdy inflace dosáhne více jak 5 %. Současný model automatické valorizace by měl zůstat v hlavních aspektech zachován.

V průběhu roku 2022 tak téměř jistě dojde k mimořádné valorizaci podle zákona o důchodovém pojištění. Přesná hodnota tohoto zvýšení bude určena v měsíci, kdy nárůst cen překročí stanovenou hranici 5 %. Je pravděpodobné, že k tomu dojde už tento měsíc a samotné zvýšení pak proběhne podle zákona v červnu 2022. Zvýšené důchody by se tak mohly vyplatit poprvé v červnu 2022. Inflaci za leden 2022 budeme vědět kolem 10. února.

V rámci mimořádné valorizace se zvyšují procentní výměry důchodů, a to o tolik procent, o kolik rostly ceny od posledního růstu započteného do předchozí valorizace, to znamená od konce června 2021. Podle posledních odhadů se valorizace procentních výměr očekává v poměrně širokém rozmezí o 5 až 8,5 %, a to zejména podle toho, jak se změní ceny energií a dalších komodit v lednu, kde může dojít ke skokové změně pro větší skupiny spotřebitelů.

Jakou očekáváte valorizaci důchodů v roce 2023?

Valorizace v řádném termínu v lednu 2023 bude ovlivněna i touto mimořádnou valorizací, protože růst cen se započítává pouze jednou. Proto v tom případě růst cen bude posuzován pouze od konce ledna 2022, tedy po splnění podmínky pro mimořádné zvýšení, jak očekáváme, do konce června 2022.

Ve valorizaci od ledna 2023 bude rovněž zahrnuta polovina růstu reálných mezd za celý rok 2021, první odhad bude znám v březnu.

Druhou část rozhovoru s ministrem Marianem Jurečkou si můžete přečíst zde. Je zaměřena na chystanou důchodovou reformu.

Foto: Jakub Stadler/MAFRA/Profimedia

Více k tématu