ČSSZ upřesnila výplatu výchovného: Část důchodců dostane doplatek na konci ledna

Od začátku ledna se začíná vyplácet výchovné k důchodu. Vzhledem k tomu, že ještě v průběhu prosince docházelo k některým změnám pravidel, zveřejnila nyní Česká správa sociálního zabezpečení aktuální informace týkající se výplaty peněz.

Foto: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ústředí).

Na výchovné mají nárok současní i budoucí starobní důchodci od 1. ledna 2023. Kompletní přehled těch, kteří získají 500 korun za vychované dítě, jsme podrobně rozepsali v tomto článku. A nadále platí, že většina současných důchodkyň získá výchovné automaticky, tedy bez žádosti.

„Poživatelkám starobního důchodu přiznaného před 1. lednem 2023 bude starobní důchod za výchovu dětí zvyšován automatizovaně, a to o 500 Kč za každé dítě, které bylo ženě zohledněno pro stanovení důchodového věku nebo které má uvedeno v takzvaných základních registrech. Většina důchodkyň obdrží výchovné současně s lednovou splátkou důchodu,“ uvedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ), která zajišťuje výplatu důchodů i výchovného.

V tomto případě se tedy nic nemění a důchodkyně nemusí podnikat žádné dodatečné kroky. Pouze v případě, že by k automatickému započítání výchovného a zvýšení důchodu nedošlo, je vhodné začít situaci řešit, a to ideálně na okresní pobočce sociální správy.

Transformované důchody

„U žen, které pobírají starobní důchod transformovaný z důchodu invalidního, bude výchovné za leden rozesláno formou doplatku koncem ledna 2023,“ upřesnila ČSSZ s tím, že následně se vše upraví tak, aby další výplaty důchodu již automaticky výchovné zahrnovaly.

„Doplatek výchovného za období od ledna 2023 do zařízení pravidelné výplaty důchodu ve výši, která již zahrnuje zvýšení starobního důchodu za vychované děti, bude poukázán poštovní poukázkou nebo na účet podle způsobu výplaty důchodu, a to koncem ledna 2023,“ dodal úřad.

„O zvýšení procentní výměry starobního důchodu o výchovné budou tyto ženy informovány samostatným oznámením, které bude také rozesíláno koncem ledna 2023. Informace o výši doplatku bude uvedena ve zprávě na poštovní poukázce nebo na výpisu z účtu,“ konstatovala ČSSZ.

Důvodem tohoto doplatku je podle úřadu skutečnost, že novela zákona, která zajistila nárok na výchovné i pro transformované důchody, začala platit teprve před pár dny. Tedy až v době, kdy již byla lednová valorizace kompletně připravena.

Změny výchovného vyšly ve sbírce zákonů: Rady a finální přehled, kteří důchodci mají nárok

Řádná valorizace důchodů

V těchto dnech probíhá také řádná valorizace důchodů, a to nejen starobních, ale také invalidních a pozůstalostních. V tomto případě k žádným změnám nedochází a všichni důchodci již obdrželi nebo v nejbližších dnech obdrží také tradiční valorizační oznámení. Případně je možné využít také naši valorizační kalkulačku.

Součástí lednové valorizace je také doplatek od 1. ledna do dne, který předchází výplatě důchodu. Více o doplatku jsme psali v tomto článku.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu