Ceny energií trápí důchodce: Ministerstvo radí, jak od státu rychle získat peníze navíc

Na část seniorů dopadají rostoucí náklady na energie a další výdaje spojené s bydlením. Ministryně Jana Maláčová proto apeluje, že by si domácnosti, kterým chybí peníze, měly požádat o příspěvky, na které mohou mít nárok.

Foto: Adobe Stock
Senioři se trápí v nelehké pandemické době. (ilustrační foto)

Nejen vysoká inflace, která nyní dosahuje úrovně 4,9 %, ale také rychle rostoucí ceny elektřiny nebo plynu. To jsou položky, které výrazně zatěžují seniory s nízkými důchody, kteří se už dříve pohybovali na hranici chudoby.

Stát už nyní nabízí několik sociálních příspěvků, které pomáhají nepříznivou finanční situaci řešit. Nárok na ně mají všechny chudé domácnosti, tedy i senioři. Jde především o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc.

Důchodci o příspěvek nežádají

Potíž je ovšem v tom, že mnoho seniorů dlouhodobě o příspěvky nežádá, přestože na ně mají nárok. Jak ukázalo rozsáhlé analytické šetření Životní podmínky, jen 14 % seniorských domácností, které mají nárok na více než 1000 korun měsíčně, tento příspěvek opravdu čerpá. Pro srovnání, v případě rodin s dětmi čerpá příspěvek 58 % domácností.

A tuto skutečnost potvrzuje i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Mnozí lidé dávek nevyužívají přesto, že na ně mají nárok. Je to z důvodu, že se obávají o dávky požádat nebo se o tuto možnost nezajímají. Podpora je tu ale od toho, aby pomáhala v tíživé situaci. Pořád je to lepší řešení, než se dávat všanc lichvářům nebo se vystavovat riziku exekucí,“ řekla Maláčová s tím, že v souvislosti se zdražováním energií očekává výrazný růst počtu nových žádostí.

Na to se už nyní připravují úředníci, zejména pak pracovníci úřadu práce, kde se o příspěvek žádá. Podle generálního ředitele úřadu práce Viktora Najmona jeho podřízení s žádostmi pomohou a urychlí i samotné přiznání dávek. „Naši zaměstnanci jsou připraveni podat zájemcům potřebné informace a v maximální možné míře urychlit zpracování podaných žádostí,“ uvedl ředitel Najmon.

S energiemi pomůže MOP

Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní vyzvalo, aby si lidé ve finančních problémech i senioři o příspěvky požádali. Velmi rychlý je zejména příspěvek nazvaný Mimořádná okamžitá pomoc (MOP), kterou lze využít například v situaci, kdy dojde ke skokovému zvýšení záloh na elektřinu a další energie.

„Jednorázová dávka je určena lidem, kteří nemají vzhledem ke svým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné finanční prostředky na úhradu nezbytného výdaje. Dávka může být v tomto případě poskytnuta například na zaplacení nezbytného jednorázového výdaje spojeného s vyúčtováním energií,“ vysvětlilo ministerstvo.

Chudých důchodců je více, než si politici připouští. Na průměrnou penzi nedosáhne milion z nich

O co je nyní možné žádat?

Mimořádná okamžitá pomoc

Tato mimořádná dávka je určena pro všechny, kteří mají nečekané výdaje, a na zaplacení jim chybí peníze. Může jít o mimořádné životní události, nemoci nebo velké neplánované výdaje, třeba když se rozbije důležitý domácí spotřebič. Výhodou této dávky je, že by měla být přiznána velmi rychle. Speciální variantou této dávky je také příspěvek MOP COVID-19, kdy mohou lidé dostat okamžitě až 500 korun na jídlo, hygienu a další základní životní potřeby.

O mimořádnou okamžitou pomoc se žádá na úřadu práce. Podrobné údaje k žádosti, včetně názorného videa, zveřejnil úřad na svém webu.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek slouží jako pomoc lidem, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na dávku má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů všech společně posuzovaných osob nedostačuje na pokrytí nákladů na bydlení. Jedná se například o náklady za úhradu záloh za plyn a elektřinu, za dodávku tepla, teplé vody, osvětlení společných prostor v domě a další výdaje. Posuzovanými osobami jsou v tomto případě všichni, kteří s žadatelem žijí ve společné domácnosti.

O doplatek na bydlení se žádá na úřadu práce. Přesný postup podání žádosti jsme popsali v tomto článku. Další údaje k žádosti, včetně názorného videa, zveřejnil také úřad práce na svém webu.

Doplatek na bydlení

Nárok na dávku má vlastník bytu nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy. Podmínkou je, že příjem všech společně posuzovaných osob v domácnosti (manželé, partneři, děti i další lidi, kteří v domácnosti žijí) je po úhradě nákladů na bydlení nižší než částka na živobytí. Náklady na bydlení tvoří nájemné, nebo obdobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení či náklady při užívání bytu a pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu (například plyn, elektřina, voda, osvětlení a další).

O doplatek na bydlení se žádá na úřadu práce. Podrobné údaje k žádosti, včetně názorného videa, zveřejnil úřad přímo na svém webu. Vzhledem k tomu, že tento příspěvek je složitější, doporučujeme se o něm podrobněji informovat na bezplatné infolince úřadu práce: 800 779 900.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu