Alena Schillerová: Souhlasíme s omezením předčasných důchodů, ale vymezíme se proti ožebračování

Stížnost proti snížení mimořádné valorizace důchodů v červnu by mohla být projednána během několika měsíců. Je o tom přesvědčena poslankyně Alena Schillerová, která i vzhledem k obdobné stížnosti senátorů vnímá pochybnosti napříč politickým spektrem. V rozhovoru pro České důchody také poslankyně návrh vládní důchodové reformy označila za pseudoreformu s tím, že jde jen o parametrické změny v neprospěch důchodců.

Foto: Se souhlasem A. Schillerové
Poslankyně Alena Schillerová.

Paní poslankyně, nedávno jste podali ústavní stížnost proti snížení červnové mimořádné valorizace důchodů. Jaké k tomu máte aktuální informace? A jak se do všeho promítla nečekaná stížnost od senátorů?

Víme, že náš návrh již byl přidělen soudci zpravodaji panu docentu Janu Svatoňovi, který ho má nyní na starost. Předpokládám, že pan soudce se nyní obrátí na další účastníky řízení, kterými jsou obě komory Parlamentu, vláda a možná i další subjekty, které musí dostat náležitý prostor k vyjádření. Zároveň očekáváme, že plénum Ústavního soudu posoudí náš požadavek na vyloučení pana předsedy Pavla Rychetského z projednávání, a to s ohledem na námitku podjatosti.

A co se týče iniciativy senátorů, ta ztroskotala na nedostatku podpisů. Projednávat se tedy nebude, nicméně já ji beru jako jasný důkaz, že snížení mimořádné valorizace budí pochybnosti napříč politickým spektrem. Tedy nikoliv pouze u opozice.

Jaká máte v této souvislosti očekávání? A kdy očekáváte, že by mohli soudci o stížnosti rozhodnout?

Rozhodně nelze počítat s tím, že by se to stihlo před samotnou červnovou valorizací. Pokud nás Ústavní soud vyslyší a přistoupí na přednostní projednání, měla by to být věřím otázka měsíců.

Ministr Marian Jurečka konečně představil svůj návrh důchodové reformy. Jaký z toho máte pocit? Je to krok správným směrem, nebo potřebuje korekci?

Předně považuji za velmi pochybný už samotný způsob projednání na vládě, kdy byl tento návrh projednán poněkud v tichosti a nečekaně, aniž by to bylo dopředu standardně avizováno v programu jednání vlády. Patrně se vláda za svou pseudoreformu stydí. Nebylo by se čemu divit, protože jediné, čeho Ministerstvo práce a sociálních věcí docílí, je obrání stávajících důchodců.

Jde vlastně o tři části. První z nich je zrušení systému mimořádných valorizací chránících koupěschopnost důchodců v případě vysoké inflace. Doufám jen, že důvodem není to, že vláda počítá s takto vysokou nezvládnutou inflací i v budoucích letech. Mimořádnou valorizaci má nahradit jakýsi příspěvek, který ale ani zdaleka nedosahuje velikosti současné mimořádné valorizace.

Další částí je omezení řádných valorizací, kdy se důchody nebudou zvyšovat o stávající polovinu růstu reálných mezd a inflaci, ale jen třetinu růstu reálných mezd a inflaci. No a třetí část představuje zásadní omezení předčasných důchodů, se kterým bychom v principu souhlasili, nicméně vláda přichází s mnohem tvrdším řešením, než by bylo na místě.

Podtrženo sečteno, žádná důchodová reforma. Jen parametrické změny v neprospěch penzistů.

Ústavní stížnost na snížení valorizace důchodů: Postup a délka rozhodování

Provázanou reformu nečekáme

Které aspekty nebo parametry podporujete? Co jste ochotni podpořit nebo o tom diskutovat?

Souhlasíme s omezením předčasných důchodů, kde považujeme za vyloučené, aby se vyplatily více než důchody řádné. Určitě se chceme bavit o změnách ve třetím pilíři, které by ho mohly zatraktivnit. Provázanou důchodovou reformu od této vlády už ale nečekáme.

A které změny v reformě naprosto odmítáte? Co se vám nelíbí a proč?

Budeme o tom jednat na klubu hnutí ANO, zcela určitě připravíme pozměňovací návrhy a zcela určitě se vymezíme proti ožebračování důchodců, protože to je to jediné, co zatím vláda dokázala.

Ministr Jurečka i premiér Fiala řekl, že jste při debatách o reformě nebyli příliš konstruktivní, a když se vás ptali, nepředložili jste žádné konkrétní návrhy na reformu. Má hnutí ANO vůbec nějakou představu, jak budoucnost důchodů řešit? A je to podle vás potřeba?

Hnutí ANO bylo maximálně konstruktivní, na jednotlivé schůzky jsme chodili pečlivě připraveni, naše expertka zasedala v příslušné komisi. Bohužel vláda nepředložila žádné analýzy, modely dopadů na příjemce důchodů, specifikace ani charakteristiky skupin zasažených navrženými změnami nebo například modelace vývoje do časových řad. V takových podmínkách je konstruktivní spolupráce při nejlepší vůli vlastně nemožná.

Důchodová reforma musí být komplexní a vzájemně provázaný systém, jehož pilířem zůstane státem garantovaný první pilíř plně integrovaný do státního rozpočtu. Teoretický prostor na posílení systému vidím v soukromém investování zaměstnanců výrazněji podpořeném příspěvky od zaměstnavatele a daňovými úlevami. Ale také v pozitivní motivaci k dobrovolnému prodloužení produktivní části života, a to například i v mládí.

U živnostníků už hnutí ANO zavedením paušální daně dokázalo, že je možné zvýšit jejich odvody na sociální pojištění, aniž by se zvýšila jejich celková odvodová povinnost. Možností je celá řada, ale základem je vždy provázaný nadresortní přístup, který marně očekáváme od vlády.

Očekáváte, že návrh důchodové reformy ještě dozná výraznějších změn? A pokud ne, jak k tomu budete při schvalování přistupovat?

Neočekáváme od vlády už nic. Uděláme maximum proto, abychom alespoň zmírnili škody, které se chystá napáchat.

Foto: Se souhlasem Aleny Schillerové

Více k tématu