ČSSZ popsala detaily zvýšení důchodů: Částka, doplatek valorizace a oznámení

Blíží se řádná lednová valorizace a Česká správa sociálního zabezpečení nyní zveřejnila detaily, jak zvýšení důchodů proběhne a jaké změny mají důchodci čekat u valorizačního oznámení. Všechny důchody se mají shodně navýšit o 360 korun.

Foto: Adobe Stock
Senioři čekají na valorizaci důchodů. (ilustrační foto)

Při valorizaci v lednu 2024 se bude zvyšovat pouze základní výměra důchodů, a to o 360 korun. O stejnou částku se tak zvýší všechny typy důchodů, tedy starobní, invalidní i pozůstalostní. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) provede zvýšení automaticky, takže není nutné o to žádat.

„Procentní výměra zůstává beze změny. Všem důchodcům tedy vzrostou důchody jednotně o 360 korun. Pouze důchodcům, kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let, bude od ledna 2024 navýšena procentní výměra o 1 000 korun, zvýšen bude rovněž zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, a to také automaticky,“ uvedl úřad k valorizaci.

U důchodů s mezinárodním prvkem, které jsou vypláceny v takzvané dílčí výši, bude základní výměra navýšena podle podílu české doby pojištění vůči celkové době získané v Česku a v zahraničí. Pokud tedy například česká doba pojištění představuje jednu třetinu celkové doby, důchod se od ledna zvýší o 120 korun.

Všichni důchodci také opět dostanou doplatek valorizace, tedy poměrnou část celkové valorizace od 1. ledna do dne, který předchází výplatnímu dnu důchodu. Pokud má tedy někdo výplatní den vždy 16. v měsíci, dostane navíc doplatek 178 korun, tedy poměrnou částku za prvních 15 lednových dnů.

KALKULAČKA – Valorizace důchodu a doplatek v lednu 2024

„Doplatek bude vyplacen ve stejném termínu a stejným způsobem jako zvyšovaný důchod,“ uvedla ČSSZ. To znamená, že důchodci v lednu dostanou dvě samostatné částky – valorizovanou lednovou splátku důchodu a pak doplatek.

Papírové oznámení nedorazí všem

Ke změně dochází u tradičních valorizačních oznámení. Nově v lednu 2024 oznámení nedostanou všichni důchodci.

Pokud někdo pobírá jen jeden druh důchodu a ten je mu vyplácen na bankovní účet, valorizační oznámení vůbec nedostane. ČSSZ v takovém případě pouze pošle v rámci platby zprávu pro příjemce, která bude obsahovat i informaci o výši valorizace. Zpráva pro příjemce bude také u samostatné platby doplatku valorizace.

Klasické papírové oznámení dostanou pouze následující lidé:

 • Příjemci důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím České pošty
 • Příjemci důchodu, který je vyplácen v souběhu s jiným důchodem nebo se zvláštním příspěvkem
 • Příjemci dílčího důchodu
 • Příjemci důchodu vypláceného do zahraničí
 • Příjemci sirotčího důchodu vypláceného pro více sirotků
 • Příjemci důchodu vypláceného jinému příjemci nebo na účet zařízení sociálních služeb
 • Příjemci důchodu s exekuční srážkou nebo výplatou do vězeňského zařízení
 • Příjemci, kterým je vyplácen slovenský dorovnávací příspěvek
 • Příjemci, kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let

Úřad uvedl, že celkově dojde ke snížení počtu papírových oznámení o 1,7 milionu, což bude představovat úsporu výdajů za papír, tisk a poštovné ve výši téměř 45 milionů korun.

Pokud někdo papírové oznámení nedostane a má o něj zájem, tak o něj může požádat. „ČSSZ nabídne možnost dodatečně požádat o vytištěné valorizační oznámení. Pokud klient neobdrží valorizační oznámení prostřednictvím České pošty, protože pobírá pouze jeden druh důchodu s výplatou na účet, a přesto by ho potřeboval v papírové podobě, ČSSZ nabízí tři možnosti, jak o něj od 2. 1. 2024 požádat,“ informoval úřad.

Pro získání oznámení stačí udělat jeden z následujících kroků:

 • Vyplnit jednoduchý formulář na webu ČSSZ (zatím není k dispozici), kde klient zadá své rodné číslo. Pak oznámení dorazí do 14 dnů.
 • Kontaktovat call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248, zvolit „valorizační oznámení“ a zadat své rodné číslo. Pak oznámení dorazí do 14 dnů.
 • Osobně navštívit libovolnou okresní správu, kde valorizační oznámení na počkání vytisknou.

Od října letošního roku jsou v platnosti upravená pravidla pro valorizace důchodů. U řádné valorizace došlo ke snížení započítávání růstu reálných mezd z jedné poloviny na třetinu (ve valorizaci v lednu 2024 se to ale neprojeví) a výrazně byl upraven také mechanismus mimořádných valorizací. Podrobně jsme o tom psali v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu