Rok 1986 ovlivňuje každý důchod: Tři věci, které byste měli vědět o počítání práce a výdělků

Mezi budoucími důchodci často panují nejasnosti ohledně roku 1986 a jeho významu pro starobní důchod. Podívejte se, jak se počítají výdělky a odpracované roky před tímto rokem a po něm.

Foto: AdobeStock
Budoucí důchodci by se měli zajímat o odpracované roky. (ilustrační foto)

Je to velmi častý mýtus, kterému stále věří mnoho Čechů: práce před rokem 1986 se nepočítá a důchod neovlivňuje. Jenže to není tak úplně pravda a mnoho zmatků pravděpodobně vzniklo tím, že od 90. let proběhlo několik zásadních změn důchodového systému. Někteří lidé tento rok dokonce zaměňují za rok 1996, který má ale úplně jinou souvislost.

Sepsali jsme proto tři zásadní informace, kterými se můžete řídit:

1. Rozdíl mezi roky 1986 a 1996

Roky 1986 a 1996 byste neměli zaměňovat. Zatímco 1986 je klíčový z hlediska výdělků a toho, jak se počítají do důchodu, rok 1996 je zlomový z hlediska legislativy.

Do roku 1996 se důchody počítaly z příjmů za posledních 10 let před odchodem do důchodu. Ale od roku 1996 už platí zákon o důchodovém pojištění, podle kterého se důchody v současné době řídí. Tento zákon stanovuje pravidla, jak se počítá studium, vojna, práce, nezaměstnanost, péče o děti i všechny ostatní životní období a jak tohle všechno ovlivňuje důchod. A mimo jiné stanovuje i to, jakou roli hraje důležitý rok 1986.

2. Rok 1986 a doba pojištění

Pro starobní důchod jsou důležité odpracované roky (tedy práce či podnikání) a náhradní doby. V obou případech se počítají za celý život a rok 1986 zde nehraje žádnou roli. Ať už jste tedy pracovali, studovali nebo vychovávali děti, vše se počítá jako doba důchodového pojištění a platí, že čím delší pojištění máte, tím vyšší budete mít důchod.

„Pro důchod se započítává veškerá doba, která byla odpracována či získána od ukončení povinné školní docházky až do nároku na důchod,“ uvádí k tomu Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) a upozorňuje, že informace o nezapočítání práce před rokem 1986 jsou mylné.

Do důchodu se nepočítá vše: Tyto situace si ohlídejte, aby nevznikly mezery

3. Rok 1986 a počítání výdělků

Výši důchodu určuje nejen to, jak dlouho jste pracovali, ale také to, jak vysoké byly vaše výdělky. A právě z pohledu výdělků je rok 1986 zcela zásadní – počítají se totiž až výdělky po roce 1986.

PŘEHLEDNÉ SHRNUTÍ

Rok 1986 je důležitý pro výdělky z práce, rok 1996 je významný z hlediska legislativy a pravidel počítání důchodů.

Odpracované roky a náhradní doby se počítají za celý život, výdělky z práce se počítají od roku 1986 do roku, který předchází odchodu do důchodu.

Ať už jste tedy před tímto rokem vydělávali málo, nebo hodně, na výši důchodu to nemá žádný vliv. Vše, co jste vydělali od roku 1986 až do roku předcházejícího vašemu důchodu (a zároveň z toho bylo placeno sociální pojištění), se počítá – a jde o klasické zaměstnání i podnikání. A počítají se tady i příjmy před rokem 1990 z takzvaných svobodných povolání nebo příjmy z drobných živností na základě licence místního úřadu.

Při výpočtu důchodu se potom vychází z hrubých ročních příjmů a u OSVČ z ročního vyměřovacího základu. „Hrubé příjmy i roční vyměřovací základy v rozhodném období, tedy od roku 1986 do kalendářního roku před přiznáním důchodu, jsou pro účely výpočtu důchodu ještě násobeny koeficienty mzdového nárůstu, a v závislosti na vývoji průměrné mzdy se každoročně mění. Pomocí nich jsou příjmy získané v minulosti převedeny na současnou hodnotu,“ vysvětluje ČSSZ.

Nemusíte tedy mít obavy z toho, že se vám důchod bude počítat z nízkých výplat, které se dříve pohybovaly v řádech tisíců korun.

Více k tématu