Přivýdělky v důchodu: Pravidla pro řádné a předčasné důchodce

Při pobírání starobního důchodu je možné mít zároveň práci nebo menší přivýdělky. Zatímco v řádném důchodu žádná omezení nejsou, v případě předčasného důchodu jsou stanovena přísná pravidla. Podívejme se na ně podrobně.

Foto: Adobe Stock
Pracující důchodkyně. (ilustrační foto)

Odchod do důchodu nemusí znamenat úplný konec v práci, existuje řada možností, jak si i nadále přivydělávat. Mnoho důchodců má nejrůznější brigády, pracují na zkrácené úvazky nebo mají pasivní příjmy třeba v podobě pronájmů nemovitostí.

Základem je rozlišovat, jestli pobíráte řádný důchod, nebo jestli jde o předčasný důchod.

Řádný důchod

Pokud jste již dosáhli důchodového věku a pobíráte důchod, nejsou stanovena žádná omezení týkající se práce. To znamená, že bez omezení můžete:

  • Mít zaměstnání na plný i zkrácený úvazek.
  • Mít brigády, práce na dohody nebo příjmy z autorských honorářů.
  • Podnikat, a to buď jako OSVČ, nebo jako společník právnické osoby.
  • Mít neomezené pasivní příjmy, například pronájmy nebo kapitálové příjmy.

Z práce, přivýdělků nebo jiných příjmů odvádíte stejné daně a odvody, jako byste důchod nepobírali, v tomto ohledu se nic neliší. Když je to potřeba, podáváte daňové přiznání nebo potřebné přehledy OSVČ pro placení zdravotního a sociálního pojištění.

V případě, že váš pracovní příjem zakládá účast na sociálním pojištění, počítá se vám tato práce také jako doba důchodového pojištění. Za každých 360 odpracovaných dnů si můžete požádat o zvýšení důchodu. Konkrétně se zvýší o 0,4 % výpočtového základu, což zpravidla znamená zvýšení o několik desítek korun. Do těchto odpracovaných dnů se ovšem nepočítá nemocenská, ošetřovné nebo dny neplaceného volna.

Podle návrhu důchodové reformy by se stávající pravidlo pro zvyšování důchodu za další práci mělo zrušit. Počítá se s tím, že důchod se již nebude zvyšovat, ale důchodci by naopak měli mít úlevu na platbách sociálního pojištění. Konkrétně má jít o odpuštění sociálního pojištění na straně zaměstnance ve výši 6,5 %, čímž dojde k přímému navýšení čistého výdělku. Pojištění na straně zaměstnavatele zůstane. Pokud bude reforma schválena, měla by tato novinka platit už od začátku roku 2025.

Předčasný důchod

O předčasný důchod je možné požádat až 3 roky před dosažením důchodového věku. Pokud je důchod přiznaný, ale jeho výplata je pozastavena, žádná omezení pro práci a výdělky neplatí. Dokonce je možné si díky další výdělečné činnosti, která zakládá účast na sociálním pojištění, snížit krácení za předčasnost a získat další odpracované roky. To ve výsledku může zvýšit váš důchod.

Předčasný důchod v roce 2024: Věk, podmínky a krácení

Při výplatě předčasného důchodu jsou ovšem možnosti práce a přivýdělky omezené, což platí až do okamžiku, kdy dosáhnete důchodového věku. Zákon ale stanovuje určité výjimky, takže i v předčasném důchodu můžete mít určité drobnější přivýdělky, případně můžete omezeně podnikat.

Platí, že zakázaná je jakákoliv práce s výdělky, které zakládají účast na sociálním pojištění. Jde tedy především o zaměstnání nebo práci na dohody, při které jsou překonány limity pro účast na pojištění.

Omezeno je také podnikání jako OSVČ, při kterém v jednom roce dosáhnete rozhodné částky, tedy pokud za rok vyděláte víc než 105 520 Kč (aktuální hranice pro rok 2024). Za každý měsíc, kdy není činnost vykonávána, se z tohoto limitu odečítá jedna dvanáctina (8 794 Kč), na to je důležité myslet. Když například začnete předčasný důchod pobírat od července a zároveň zahájíte činnost OSVČ, pak za celý rok můžete vydělat pouze 52 760 Kč (limit pro 6 měsíců). Detailně jsou všechna omezení u práce a výdělků popsána v tomto článku.

Podstatné je, že když si najdete zaměstnání nebo vaše příjmy překročí uvedené limity, Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vám to zaeviduje a automaticky vám dočasně pozastaví výplatu důchodu. A to až do doby, než příjmy poklesnou nebo dosáhnete řádného důchodového věku.

Stane se tak ovšem až v okamžiku, kdy se to dozví, což třeba v případě OSVČ bude až po podání každoročního přehledu o příjmech a výdajích. Může se tak stát, že část roku budete pobírat důchod neoprávněně a ČSSZ pak bude požadovat jeho vrácení.

Existuje několik způsobů, jak si i v předčasném důchodu zcela bez omezení přivydělávat. Jde v podstatě o všechny příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění, tedy například následující:

  • Příjmy z pronájmu – Veškeré příjmy z pronájmu nemovitostí i jiných věcí (například umění nebo automobilu) jsou bez omezení.
  • Podíly na zisku – Bez omezení je možné nechávat si vyplácet roční zisky z firem, ve kterých figurujete jako společník.
  • Ostatní pasivní příjmy – Příjmy z akcií, dluhopisů, kryptoměn, úroků z poskytnutých zápůjček i dalších oblastí, ze kterých se neplatí sociální pojištění, je možné mít zcela bez omezení.

Veškerá omezení týkající se práce a výdělků v předčasném důchodu platí jen do dosažení řádného důchodového věku. V tomto okamžiku sice i nadále budete pobírat krácený předčasný důchod, ale pravidla pro práci budou stejná, jako byste měli běžný řádný důchod.

TIP: Pokud plánujete předčasný důchod, můžete se podívat na odpovědi na časté otázky, které budoucí důchodci mívají.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu