Zvýšení minimálního důchodu pozitivně pocítí 35 tisíc lidí

Minimální garantovaný důchod by od začátku roku 2026 měl dosahovat výše 20 % průměrné mzdy. Počítá s tím návrh důchodové reformy, který již schválila vláda. Nárok na dorovnání minimální částky budou mít všechny starobní důchody a invalidní důchody třetího stupně. U invalidních důchodů prvního a druhého stupně bude minimální částka nižší.

Foto: Adobe Stock
Seniorka přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Základní výměra každého důchodu je v současné době stanovena ve výši 10 % průměrné mzdy a procentní výměra má minimální výši 770 korun. V roce 2024 činí základní výměra 4400 korun, takže nejnižší pobíraný důchod jakéhokoliv typu dosahuje 5170 korun.

Od roku 2026 by se tato částka měla výrazně zvýšit, počítá s tím vládní návrh důchodové reformy. Důvodem je i skutečnost, že zatímco základní výměra se každý rok zvyšuje, ta procení zůstává stejná od svého zavedení v roce 1996. Minimální částka důchodu již tedy zdaleka neodpovídá současné době.

Nově by procentní výměra měla být stejně vysoká jako základní výměra a také by se měla každý rok navyšovat. Celkem tedy základní minimální důchod bude činit 20 % průměrné mzdy, což by v roce 2024 představovalo částku 8800 korun.

Minimální výše důchodu

Hodnota 20 % průměrné mzdy bude platná pro všechny starobní důchody (řádné, předčasné i transformované) a také pro invalidní důchod 3. stupně.

U ostatních důchodů se bude minimální částka snižovat a to následovně:

  • Invalidní důchody 2. stupně: Základní výměra 10 % a procentní výměra 5 % průměrné mzdy, tedy celkem 15 % průměrné mzdy.
  • Invalidní důchody 1. stupně: Základní výměra 10 % a procentní výměra 3,33 % průměrné mzdy, tedy celkem 13,33 % průměrné mzdy.

Nižší budou také minimální hodnoty takzvaných dílčích důchodů, které se týkají lidí pracujících v zahraničí. Ti zpravidla pobírají dílčí český důchod za dobu práce v Česku a poté také obdobný důchod ze zahraničí. Pokud tedy někdo pobírá český důchod ve výši jedné třetiny, bude ve stejném poměru nastavena i minimální výše tohoto dílčího důchodu.

Nárok na minimální důchod bude mít každý, kdo získá minimální požadovanou dobu důchodového pojištění a v případě starobního důchodu získá také požadovaný věk pro přiznání důchodu. Bez potřebné doby pojištění nárok na minimální důchod nevznikne.

Základní možnosti zvýšení důchodu: Valorizace, věk i práce navíc

Vždy proběhne dorovnání

Nárok na minimální důchod budou mít všichni důchodci, tedy ti současní i budoucí. Pokud dnes někdo pobírá důchod nižší, bude mu od roku 2026 automaticky dorovnáván na dané minimum. Vždy se tak bude vyplácet důchod alespoň v minimální výši.

U již přiznaných důchodů se každý rok při řádné lednové valorizaci vždy porovná, zda je pobíraná procentní výměra vyšší než minimální stanovená částka. A pokud ne, tak se zvýší. To znamená, že když valorizace nebude dostatečná, aby zajistila požadovanou minimální částku, dojde automaticky k dorovnání. To platí i pro předčasné důchody, u kterých se od října 2023 procentní výměra dočasně nezvyšuje (až do dosažení řádného důchodového věku).

Pokud někdo pobírá výchovné, tak se bude vždy porovnávat částka procentní výměry i s výchovným. (Situaci v tomto ohledu mírně zkomplikuje skutečnost, že při valorizaci se již nebude hodnota výchovného navyšovat, bude se zvyšovat pouze procentní výměra po odečtení výchovného. Více je chystaná změna popsána v tomto článku.)

Dopad na 35 tisíc důchodců

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí by se zvýšení minimálního důchodu mělo přímo dotknout přibližně 35 tisíc lidí. Konkrétně tolik je momentálně v Česku lidí, kteří pobírají důchod nižší, než je plánovaná minimální výše.

Nejčastěji jde o starobní důchody, které tvoří přes 70 % všech těchto důchodů, a celkem 60 % z nich tvoří důchody předčasné). Podstatné je, že více než tři čtvrtiny těchto důchodců zároveň pobírají ještě pozůstalostní, tedy vdovský či vdovecký důchod.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu