Změny výchovného mají dopadnout na budoucí a v menší míře na současné důchodce

Součástí důchodové reformy, kterou schválila vláda, jsou i rozsáhlé změny výchovného k důchodu. Postupně má dojít k jeho omezení a rušení pro první dvě děti. Skončit má také valorizace výchovného, což bude mít vliv i na důchodce, kteří už ho pobírají. Připravili jsme přehled chystaných změn i toho, kdy mají začít platit.

Foto: Adobe Stock
Žena přemýšlí o svém budoucím důchodu. (ilustrační foto)

Vláda na konci dubna schválila návrh důchodové reformy, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a který je postaven na kompromisu koaličních stran a hnutí. Nyní návrh zamíří do Poslanecké sněmovny, kde se dá očekávat emotivní projednávání, a vyloučeno není ani schválení nějakých pozměňovacích návrhů. Více jasno bude v tomto ohledu během léta.

Jednou z významných změn v rámci reformy je výrazné omezení výchovného k důchodu, které začalo platit teprve v roce 2023. Změny budou mít vliv zejména na budoucí důchodce, kteří půjdou do důchodu v roce 2027 a později, částečně to ale bude mít dopad i na stávající důchodce nebo ty, kteří budou o důchod žádat v nejbližší době.

Podstatné je, že výchovné, které již bylo jednou přiznáno, se nebude rušit, snižovat ani nijak odebírat. Také platí, že výchovné, které bude přiznáváno až do konce roku 2026, bude mít v podstatě stejná pravidla jako doposud, tedy že za každé vychované dítě bude náležet zvýšení důchodu o 500 Kč.

Podívejme se nyní na jednotlivé změny a na to, koho a kdy by se měly týkat:

1. Zrušení valorizace výchovného

Výchovné, konkrétně část důchodu, kterou výchovné představuje, se přestane valorizovat. Tato změna ovlivní všechny stávající důchodce, kteří již výchovné pobírají, i všechny budoucí důchodce, kteří výchovné teprve získají.

O co přesně jde? Dnes platí, že u důchodů, ke kterým již bylo výchovné přiznáno, se výchovné prakticky stává pevnou součástí procentní výměry důchodu. To znamená, že pravidelně dochází k jeho navyšování při valorizacích. Pokud se v rámci valorizace navýší procentní výměra důchodu, zvýší se současně i výchovné.

Od roku 2027 se již částka výchovného zvyšovat nemá. Podle návrhu to má fungovat tak, že při valorizaci se nejprve od procentní výměry důchodu odečte hodnota výchovného, a zbylá část této výměry se standardně navýší. A poté se výchovné opět k procentní výměře přičte. Zkrátka dojde jen k navýšení samotného důchodu, nikoliv té části, kterou tvoří výchovné.

Pokud má žena nebo muž přiznané výchovné za 2 děti, vždy se při valorizaci nejprve odečte 1000 Kč a teprve pak proběhne samotná valorizace důchodu. Nakonec se opět přičte 1000 Kč.

2. Zakonzervování výše výchovného

Výchovné má od začátku stanovenou hodnotu 500 Kč za jedno dítě. Aktuální pravidla počítají s pravidelným zvyšováním této částky, aby se postupem času „neznehodnocovala“ kvůli inflaci. Výchovné se každý rok zvyšuje o stejný počet procent, jako se zvyšují procentní výměry důchodů při řádné lednové valorizaci. Poprvé k tomu mělo dojít už v lednu 2024, ale při této valorizaci se procentní výměra důchodu nezvyšovala, takže i výchovné zůstalo stále ve výši 500 Kč.

Návrh důchodové reformy počítá s tím, že aktuální částka se zakonzervuje na finální hodnotě a v budoucnu se již zvyšovat nebude. Toto opatření se tedy dotkne všech budoucích důchodců, kteří budou mít nárok na výchovné.

Zatím není jisté, kdy tato změna začne platit, účinnost se má odvíjet podle od toho, jak dlouho potrvá legislativní proces. Návrh reformy říká, že když bude vše schváleno do 31. srpna, výchovné se přestane valorizovat už od roku 2025, jinak až od roku 2026. Ministr Marian Jurečka oznámil nový harmonogram schvalování reformy a počítá s tím, že vše potrvá až do podzimu. Takže hodnota výchovného by se ještě v lednu 2025 mohla navýšit podle stávajících pravidel.

Náhrada výchovného k důchodu: Jak má fungovat fiktivní vyměřovací základ

3. Omezení nároku na výchovné

Nárok na výchovné pro budoucí důchodce se má postupně omezovat. Základní omezení má spočívat v tom, že od roku 2030 získají výchovné pouze lidé, kteří vychovali tři a více dětí. Výchovné za první dvě děti se již vyplácet nebude.

V letech 2027 až 2029 se má výchovné za první dvě děti postupně snižovat, a to následovně:

  • V roce 2027 se sníží na 300 Kč
  • V roce 2028 se sníží na 200 Kč
  • V roce 2029 se sníží na 100 Kč
  • Od roku 2030 již bude výchovné za první dvě děti 0 Kč.

Výchovné za třetí a každé další dítě se snižovat nebude, vždy bude mít stávající hodnotu 500 Kč. Také lidé, kteří požádají o řádný nebo předčasný důchod do konce roku 2026, nebudou v tomto ohledu nijak dotčeni, výchovné za všechny děti má zůstat v plné výši a nezmění se ani pravidla přiznávání.

Současně má od roku 2027 začít platit novinka nazvaná fiktivní vyměřovací základ. Ten, kdo pečuje o dítě do 3 let věku, bude mít za tuto dobu automaticky evidovány fiktivní výdělky ve výši průměrné mzdy, což ve výsledku navýší důchod. Fiktivní vyměřovací základ má částečně nahradit právě chystané zrušení výchovného za první dvě děti. Jak je popsáno v tomto článku, obvykle půjde o navýšení důchodu o 300 až 400 Kč.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu