Výplatu důchodů v lednu čeká změna: Lidé dostanou dvě částky, jde o doplatek za valorizaci

Od roku 2022 začíná platit legislativní změna týkající se výpočtu valorizace. Nově budou důchody valorizovány už k prvnímu dni nového roku, nikoliv až k datu výplaty. Česká správa sociálního zabezpečení nyní upřesnila, jak se bude lednový důchod vyplácet.

Foto: Adobe Stock
Senior čeká na svůj důchod. (ilustrační foto)

Současně s takzvaným rouškovným pro důchodce schválili politici v roce 2020 také nenápadnou změnu týkající se každoroční valorizace důchodů. Jde o nový způsob výpočtu valorizace a novinka začne platit už od ledna 2022.

V současné době dochází k valorizaci vždy ke dni výplaty důchodů a u jednotlivých lidí se tak datum valorizace liší. Nově bude valorizace prováděna vždy od 1. ledna pro všechny bez rozdílu a poměrné peníze mezi tímto datem a výplatou důchodu budou doplaceny navíc.

Zjednodušeně to znamená, že čím pozdější termín výplaty důchodce má, tím vyšší bude jeho zpětný doplatek valorizace.

„S ohledem na změnu právní úpravy bude od lednové splátky důchodu vedle valorizačního zvýšení důchodů poskytnut ještě doplatek valorizačního zvýšení za období od 1. ledna do dne předcházejícího dni splatnosti. Pro stanovení výše tohoto doplatku se nejprve stanoví částka rozdílu mezi výší důchodu náležející před valorizací a výší důchodu náležející po provedené valorizaci. Poté se určí doplatkové období, tedy počet kalendářních dní od 1. 1. 2022 do dne předcházejícího lednové splatnosti,“ uvedla pro České důchody Jitka Drmolová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Jak tomu rozumět

Zní to složitě, ale na příkladu to lze dobře vysvětlit. Každý důchodce má výplatu důchodu v jiný den, někdo ho dostává už na začátku měsíce, jiný až v druhé polovině. Je to tak dáno zákonem. Nicméně doposud zákon nijak nezohledňoval každoroční valorizaci. Ta je sice vždy od ledna, ale fakticky ji lidé dostávají až ke dni výplaty důchodů, což část politiků považovala za nespravedlivé.

Představme si dva seniory:

Pan Josef má výplatu starobního důchodu stanovenou na 6. den v měsíci, a první valorizovaný důchod tak dostává už 6. ledna. Naproti tomu pan Adam má výplatu důchodu stanovenou na 16. den v měsíci, a valorizovaný důchod tak dostává až 16. ledna. Pan Adam tak podle některých názorů každý rok přicházel o část peněz valorizace za leden a stát to nijak nekompenzoval.

A právě tuto nespravedlnost řeší popisovaná a již platná legislativní změna. Podle nových pravidel dostane pan Adam k lednové výplatě důchodu také speciální doplatek, který pokryje valorizaci za prvních 15 dnů nového roku. A pan Josef dostane doplatek za prvních 5 dnů. Takže pokud valorizace důchodu pana Adama bude v lednu 2022 činit například 625 korun, dostane za prvních 15 dnů dalších 309 korun navíc jako doplatek. A pan Josef by při stejné valorizaci dostal 103 korun.

Finální kalkulačka valorizace 2022: Spočítejte si, jak vám od ledna poroste důchod

Důchod a doplatek

„Doplatek valorizace bude vyplacen ke dni lednové splatnosti tak, jak je vyplácen důchod, avšak ve dvou částkách, přičemž obě částky, doplatek valorizace a valorizovaný důchod, se vyplatí najednou. Příjemce důchodu bude mít tyto částky rozepsány ve valorizačním oznámení, které obdrží ještě před výplatou,“ popsala Jitka Drmolová z ČSSZ.

Dodala, že doplatek bude vyplacen stejným způsobem, jako je vyplácen důchod, tedy buď převodem na bankovní účet, v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo na účet zařízení sociálních služeb, ve kterém důchodce pobývá. O doplatek není nutné žádat, vše bude vyplaceno automaticky.

Doplatek se týká všech druhů důchodů, které budou v lednu valorizované. Jde tedy o důchody starobní, invalidní, sirotčí i vdovské (vdovecké).

Foto: Adobe Stock

Více k tématu