Vláda schválila změnu struktury ČSSZ od roku 2024, sníží to náklady na provoz

Vláda schválila změny ve fungování České správy sociálního zabezpečení, což by mělo přinést finanční úspory, úbytek byrokracie a lepší možnost reagovat na požadavky důchodců nebo žadatelů o důchod.

Foto: České důchody
Česká správa sociálního zabezpečení (ústředí).

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) projde velkou restrukturalizací. Podle návrhu zákona, který již schválila vláda, se zruší okresní správy a nově je administrativně nahradí územní správy sociálního zabezpečení, které budou mít v každém okrese své kontaktní pracoviště.

Reálně to má přinést finanční úspory, protože provoz bude levnější, a navíc ubyde zbytečné byrokracie, která souvisí s tím, že je dnes struktura komplikovaná a nepřehledná. Kromě ústředí ČSSZ působí v jednotlivých okresech okresní pobočky, v Brně pak Městská správa sociálního zabezpečení a v Praze zase Pražská správa sociálního zabezpečení. Nově má být jeden úřad se svými vlastními pobočkami.

„Pro klienty se nic nemění. Dostupnost územních správ včetně jejich kontaktních pracovišť, které budou mít nově podobu jejich vnitřních jednotek, zůstane prakticky stejná. Současnou strukturu ČSSZ je ale nezbytné upravit, abychom snížili provozní náklady. Chceme proto nové uspořádání, které nám umožní efektivně vykonávat klientský servis v celé široké oblasti sociálního zabezpečení,“ uvedl po jednání vlády ministr Marian Jurečka s tím, že cílem je také větší digitalizace úřadu.

Rychlejší odezva a méně přetížení

Důležité je, že všechny potřebné záležitosti spadající do působnosti ČSSZ, které se týkají třeba posuzování zdravotního stavu a úkonů, u nichž je potřebná osobní přítomnost klienta, nadále zajistí lidem v daném okrese příslušné kontaktní pracoviště. Dostupnost služeb se tedy nezmění, navíc ale bude možné díky zjednodušení očekávat rychlejší odezvu, protože si úředníci nebudou muset dokumenty složitě přeposílat.

Do budoucna by také nemělo docházet k přetížení úředníků, pokud se vyskytne nečekaná agenda nebo změna. Například v současné době je ČSSZ přetížena kvůli velkému množství žádostí o předčasný důchod nebo žádostmi o výchovné.

„Novela přinese také rychlejší a flexibilnější možnost reakce na případné navýšení agendy. Administrativní náročnost pak výrazně snížíme díky redukci počtu služebních úřadů,“ popsal Jurečka. A dodal, že fungování úřadu se zefektivní a zlevní. „V následujících letech počítáme například s redukcí počtu pozic primárně v případě vedoucích zaměstnanců,“ řekl ministr.

Reforma zvýší garantovaný důchod, podmínka 35 let pojištění zůstane

Změny výplaty důchodů a online žádosti

V současné době je v legislativním procesu ještě další návrh, který by měl také přinést zjednodušení v agendě důchodů. Už letos má být zavedena možnost podávat žádost o důchod přes internet. Samozřejmě zůstane i možnost osobní žádosti, protože to někteří lidé preferují. Nově ale bude možné využít jakoukoliv pobočku v Česku a nebude nutné se řídit adresou trvalého bydliště. To přinese usnadnění hlavně pro lidi, kteří bydlí třeba v jiném kraji, než odpovídá jejich trvalému bydlišti.

Zjednodušit se má také podoba výplatního období důchodů. Nyní se důchody vyplácejí dopředu, takže například důchodce s výplatním termínem 12. den v měsíci dostává důchod na období od 12. dne aktuálního měsíce do 11. dne následujícího měsíce. A výplatní termíny jsou stanoveny v sudé dny mezi 2. až 24. dnem v měsíci.

Nově bude výplatní období stanoveno jako běžný kalendářní měsíc, tedy od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. Jde tedy o modifikaci výplatního období z „klouzavého“ měsíce na měsíc kalendářní. Snížit se má také počet výplatních termínů důchodů, a to tak, aby všechny spadaly do první poloviny měsíce. Díky zrušení klouzavého měsíce již navíc nebude nutné vyplácet takzvaný doplatek valorizace – všichni důchodci totiž budou mít valorizaci od stejného dne.

Změna struktury ČSSZ má podle legislativních plánů proběhnout už od ledna 2024. Online žádosti o důchod budou dostupné už v průběhu letošního roku (zřejmě na podzim) a změna výplatních termínů důchodů je pak plánovaná od července 2025. Ve všech případech ještě musí zákony schválit poslanci, senátoři a podepsat prezident.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu