Senátoři v sociálním výboru bez výhrad podpořili zpřísnění předčasných důchodů a valorizací

Důchodová novela, která mění pravidla pro předčasné důchody i budoucí valorizace, získala další podporu. Senátní sociální výbor změny jednoznačně podpořil a je tedy pravděpodobné, že návrh bude schválen i všemi senátory na plenární schůzi.

Foto: České důchody
Jednání senátního Výboru pro sociální politiku.

Senátoři ve Výboru pro sociální politiku projednali návrh novely zákona o důchodovém pojištění, která zpřísňuje předčasné důchody a mění budoucí řádné i mimořádné valorizace důchodů. K návrhu vydali souhlasné stanovisko, hlasovalo pro něj celkem 5 přítomných senátorů, proti nebyl žádný senátor.

Na jednání výboru dorazil také ministr Marian Jurečka, který senátorům popsal plánované změny a odpovídal na dotazy. Senátoři neměli konkrétní výhrady k návrhu a položili ministrovi a přítomným úředníkům z ministerstva jen několik doplňujících dotazů nebo žádali o vysvětlení některých detailů.

Výbor tedy podpořil návrh ve stejné podobě, jako ho schválila Poslanecká sněmovna, tedy i s pozměňovacím návrhem, který zavádí rychlejší zkrácení maximální předčasnosti z 5 na 3 roky. Nyní se bude návrh zákona projednávat na schůzi Senátu, která proběhne už tuto středu.

V případě schválení v Senátu poputuje návrh k prezidentovi a ten má 15 dnů na jeho podepsání. Pokud senátoři návrh zamítnou, budou ho muset následně přehlasovat poslanci. V případě, že vše půjde bez problémů, počítá ministr Marian Jurečka s tím, že změny začnou platit už od 1. září. Pouze zvýšení minimální doby pojištění u předčasného důchodu na 40 let má začít platit až o rok později.

Jednání senátního Výboru pro sociální politiku.Foto: České důchody

Co návrh přináší

Změny valorizací se dotknou stávajících i budoucích důchodců, konkrétně se má změnit následující:

  • Řádná lednová valorizace důchodů se zpomalí. Méně se bude zohledňovat růst reálných mezd a nově se také bude při výpočtu vycházet pouze z důchodcovské inflace.
  • Zruší se mimořádná valorizace důchodů a bude nahrazena novým dočasným přídavkem k důchodu. Ten má být vyplácen vždy do konce daného roku.

Podstatné je, že přestože mají tyto změny začít platit od září, prakticky se nedotknou řádné valorizace v lednu 2024. Důvodem je, se bude zvyšovat pouze základní výměra, nikoliv procentní. Podrobně je to vysvětleno v tomto článku. A pokud jde o mimořádnou valorizaci, ta se už v roce 2023 neočekává, protože meziměsíční inflace je nyní nízká.

Významné změny podle novely zákona proběhnou také u předčasných důchodů:

  • Zkrácení maximální doby předčasnosti z 5 na 3 roky.
  • Výraznější krácení výše důchodu za předčasnost. Procentní výměra se bude krátit o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů dřívějšího důchodu. Nyní je krácení za prvních 720 dnů předčasnosti nižší.
  • Zrušení valorizace procentní výměry po dobu pobírání předčasného důchodu, tedy do dosažení řádného důchodového věku.
  • Zrušení mimořádné valorizace z června 2023 pro předčasné důchody přiznané od začátku účinnosti zákona až do konce roku.
  • Zpřísnění podmínky minimální doby důchodového pojištění na 40 let.

Nová pravidla pro předčasné důchody se budou týkat všech žádostí, které budou mít datum přiznání důchodu po okamžiku účinnosti zákona, tedy pravděpodobně po 1. září. Všechny žádosti s dřívějším datem přiznání, tedy před účinností, budou zpracovány podle dosavadních pravidel.

Znamená to, že pokud si někdo podá žádost o důchod s datem přiznání například v srpnu, bude mít garantována aktuální pravidla, přestože samotné vydání rozhodnutí o důchodu potrvá mnohem déle. Naopak lidé, kteří budou mít datum přiznání až po začátku účinnosti, budou mít důchod spočítaný podle nových pravidel, a to i v případě, že si žádost podají už nyní.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu