Reálné mzdy začaly růst, ale při valorizaci důchodů v lednu 2025 se nezohlední

V prvním čtvrtletí reálné mzdy rostly o 4,8 % a jde tak o první růst po více než dvou letech. Část důchodců se domnívá, že tento růst se zohlední při řádné valorizaci v roce 2025, ale ve skutečnosti tomu tak není.

Foto: Adobe Stock
Seniorka přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Řádná lednová valorizace důchodů má dvě části. Základní výměra se zvyšuje tak, aby činila 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se pak zvyšuje tak, aby zohledňovala třetinu růstu reálných mezd a míru inflace důchodcovských domácností.

Vláda v roce 2023 schválila dvě změny zákona, které ovlivnily výpočet řádné valorizace:

  • V případě započítávání růstu reálných mezd se dříve brala v potaz polovina tohoto růstu, ale nově se zohledňuje pouze třetina.
  • U inflace se brala v potaz běžná inflace ve společnosti a důchodcovská inflace, přičemž pro potřeby valorizace se vždy použila ta vyšší, což bylo pro důchodce výhodnější. Nově se při výpočtu vychází pouze z důchodcovské inflace.

Nejprve dorovnání

U růstu reálných mezd je už z dřívějška navíc stanoveno důležité pravidlo, podle kterého se nepočítá automaticky každý růst reálných mezd. Pokud v uplynulém období reálné mzdy klesaly, tak tento pokles ovlivní výpočet valorizace i do budoucna. Když totiž začnou reálné mzdy opět růst, musí nejprve „dorovnat“ tento předchozí pokles, a teprve poté se budou v rámci řádné valorizace zohledňovat.

Jak se tedy bude počítat valorizace důchodů v lednu 2025?

  • Důchodcovská inflace se bude zohledňovat za období od července 2023 do června 2024. Do dubna, činí součet meziměsíční inflace 2 %, nárůst mezi březnem a dubnem činil 0,8 %. Ještě se čeká na údaje za dva měsíce.
  • Růst reálných mezd se zohledňuje za rok, který o dva roky předchází datum valorizace. To znamená, že při valorizaci v lednu 2025 se bude zohledňovat případný růst reálných mezd v roce 2023. V tomto období ale reálné mzdy klesaly.

Už nyní je tedy jasné, že při valorizaci se bude zohledňovat pouze inflace a nikoliv růst reálných mezd v roce 2024. Aktuální nový růst mezd se může teoreticky zohlednit nejdříve při valorizaci v lednu 2026.

Několik let jen inflace

Nicméně už nyní je velmi pravděpodobné, že se tak nestane. Předchozí pokles reálných mezd byl natolik výrazný, že potrvá několik let, než dojde k požadovanému „dorovnání“ na předchozí úroveň. Podle aktuálních odhadů Ministerstva práce a sociálních věcí k tomu nedojde dříve než v roce 2031, do té doby se bude při valorizaci zohledňovat pouze důchodcovská inflace.

Významnou roli bude hrát také růst průměrné mzdy, podle které se stanovuje výše základní výměry důchodu. Zákon stanovuje, že pokud je zvýšení základní výměry natolik velké, že překonává i vypočítané navýšení procentní výměry, tak se navýšení procentní výměry neprovede. Právě to se stalo v lednu 2024, protože v předchozím roce došlo k velkému nárůstu průměrné mzdy. Zvyšovala se tedy jen základní výměra.

Ministerstvo již udělalo předběžnou predikci valorizace 2025 a očekává, že průměrný důchod se zvýší o 435 korun. Zatím ale není jisté, jestli se bude zvyšovat pouze základní výměra, nebo i procentní (zásluhová). Potřebné statistické údaje k výpočtu valorizace budou k dispozici na konci léta.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu