Poslanci schválili zpřísňující novelu: Nová pravidla pro valorizace a předčasné důchody

Novelu zákona, která mění pravidla budoucích valorizací a předčasných důchodů, schválili ve třetím čtení poslanci. S účinností změn se až na jednu výjimku počítá už od září. Nyní ještě musí vše potvrdit senátoři a prezident.

Foto: Poslanecká sněmovna PČR
Poslanci jednají o důchodech.

Pravidla pro valorizace důchodů a přiznávání předčasných důchodů by se měla od září změnit. Vyplývá to z novely zákona o důchodovém pojištění, kterou ve třetím čtení podpořili poslanci.

Změny valorizací se dotknou stávajících i budoucích důchodců. Jde o následující oblasti:

  • Úprava řádné lednové valorizace důchodů tak, aby jejich růst v dalších letech nebyl tak rychlý. Méně se bude zohledňovat růst reálných mezd, inflace se ale bude zohledňovat celá.
  • Zrušení mimořádné valorizace důchodů a její nahrazení novým dočasným přídavkem k důchodu. Ten má být vyplácen vždy do konce daného roku.

U řádné lednové valorizace se bude využívat vždy pouze důchodcovská inflace a růst reálných mezd se bude zohledňovat z jedné třetiny. Nyní platí, že se porovnává obecná a důchodcovská inflace a pro výpočet se použije ta vyšší. A u reálných mezd se při valorizaci zohledňuje polovina jejich růstu.

Změny mimořádných valorizací

V případě změny mimořádných valorizací bude zrušen stávající mechanismus, kdy se o míru inflace zvyšuje procentní výměra. Zachována bude podmínka, že při překročení hranice 5 % u souhrnné inflace dojde ke zvýšení důchodů, nově však formou dočasného přídavku. Tento přídavek se bude skládat ze zásluhové a fixní části a bude vyplácen jako samostatná částka k důchodu, a to vždy až do konce daného roku. Plánovaná změna je podrobně popsána v tomto článku.

Důležité je, že nový mechanismus mimořádných valorizací pomůže důchodcům s velmi nízkými důchody, protože dočasný přídavek bude solidárnější. Skončit by také mělo rychlé rozevírání nůžek mezi vysokými a nízkými důchody, které bylo způsobeno tím, že nyní se o inflaci zvyšuje pouze procentní výměra důchodů. Důsledkem toho je, že zatímco bohatším důchodcům dokázala mimořádná valorizace dobře kompenzovat růst cen, v případě těch chudších tomu tak často nebylo a důchody jim rostly jen velmi málo.

Byť změny mají začít platit už od září letošního roku, fakticky se ještě nepromítnou do řádné valorizace, která proběhne v lednu 2024. Důvodem je, že reálné mzdy nyní klesají a tento parametr se tak do valorizace vůbec nepromítá.

Uplatnění nároku na předčasný důchod: Fixace aktuálních podmínek před zpřísněním

Přísnější předčasné důchody

Významné změny proběhnou také u předčasných důchodů. Jde o čtyři roviny změn:

  • Zkrácení maximální doby předčasnosti z pěti na tři roky.
  • Výraznější krácení výše důchodu za předčasnost. (Procentní výměra se bude krátit o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů dřívějšího důchodu. Nyní je krácení za prvních 720 dnů předčasnosti nižší.)
  • Zrušení valorizace procentní výměry po dobu pobírání předčasného důchodu, tedy do dosažení řádného důchodového věku. Zvyšovat se bude pouze základní výměra.
  • Zpřísnění podmínky minimální doby důchodového pojištění, nově bude nutné mít pro získání předčasného důchodu 40 let pojištění.

Nová pravidla pro přiznávání předčasných důchodů se budou týkat všech žádostí, které budou mít datum přiznání důchodu po okamžiku účinnosti zákona. Všechny žádosti s dřívějším datem přiznání, tedy před účinností, budou zpracovány podle dosavadních pravidel.

Všechna zmíněná opatření by měla začít platit hned od září. Výjimkou je zvýšení minimální doby pojištění na 40 let, tato změna začne platit až za rok, tedy na podzim 2024.

Znamená to, že pokud si někdo podá žádost o důchod s datem přiznání například v srpnu, bude mít garantována aktuální pravidla, přestože samotné vydání rozhodnutí o důchodu potrvá mnohem déle. Naopak lidé, kteří budou mít datum přiznání až po začátku účinnosti, budou mít důchod spočítaný podle nových pravidel, a to i v případě, že si žádost podají už dnes.

V současné době novela zákona zamíří do Senátu, projednávání by mělo proběhnout v druhé polovině srpna. V této fázi ještě mohu senátoři navrhnout určité změny nebo návrh zamítnout, pak se vrátí k opětovnému projednání poslancům. Pokud návrh senátoři schválí, musí ho ještě podepsat prezident republiky. Účinnost by měla začít hned po vydání ve sbírce zákonů.

Foto: Poslanecká sněmovna PČR

Více k tématu