Finalizace návrhu a účinnost v roce 2025: Ministr Jurečka upřesnil plán důchodové reformy

Konkrétní podoba důchodové reformy bude veřejnosti představena v září a ještě do konce letošního roku ji projedná vláda. Harmonogram představil ministr Marian Jurečka s tím, že větší část změn by měla začít platit od začátku roku 2025.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Politická jednání o finální podobě důchodové reformy stále probíhají a zároveň pokračuje příprava přesného legislativního návrhu. Konkrétní podobu návrhu plánuje Ministerstvo práce a sociálních věcí představit v druhé polovině září, kdy začne také připomínkové řízení.

„Máme jasnou představu o celém balíčku důchodové reformy. Některá opatření jsme předřadili,“ uvedl ministr Marian Jurečka tento týden na tiskové konferenci, na které představoval další plány v oblasti důchodů. Těmito opatřeními myslel aktuálně projednávanou novelu zákona, která má změnit budoucí valorizace důchodů a zpřísnit podmínky pro přiznávání předčasných důchodů.

„Pak jsou některé dílčí věci obsaženy v ozdravném balíčku, to se týká úprav odvodů OSVČ a dohodářů. A další opatření půjdou do legislativního procesu v průběhu druhého pololetí tohoto roku,“ vysvětlil Marian Jurečka.

Konkrétně má jít o zvýšení minimálního sociálního pojištění u OSVČ, minimální vyměřovací základ by se měl zvýšit z 25 % průměrné mzdy na úroveň 40 %. V případě dohodářů má jít hlavně o evidenci dohod o provedení práce (DPP) tak, aby se výdělky z různých dohod mohly sčítat a nad určitou hranici by se z nich mělo začít odvádět sociální pojištění.

Většina změn od roku 2025

Další změny již budou součástí velké důchodové reformy. Meziresortní připomínkové řízení k návrhu by mohlo začít na konci září. V rámci něj mohou ministerstva, instituce a další zájmové či profesní organizace, třeba odbory nebo ombudsman, podávat připomínky. Ministerstvo se pak s nimi musí vypořádat a případně do návrhu zapracovat změny. Toto by mělo být dokončeno v průběhu podzimu a na konci roku pak finální návrh projedná vláda.

„V prvním pololetí roku 2024 bychom ho projednali v obou komorách parlamentu. Tak, aby důchodová reforma a její opatření byla v účinnosti od 1. ledna 2025. Zhruba u dvou až třech opatření počítáme, že jejich účinnost s ohledem na technické aspekty bude realizována od roku 2026 nebo 2027, to ještě detailně ladíme,“ upřesnil ministr Jurečka.

V současné době ještě probíhají jednání týmu pro přípravu důchodové reformy, ve kterém zasedají odborníci i politici, a to včetně zástupců opozičních hnutí. Zároveň probíhá důležité jednání o dřívějších důchodech pro náročné profese, do kterého se zapojuje také Ministerstvo zdravotnictví. „Počítáme s tím, aby lidé, kteří mají opravdu fyzicky náročnou práci, mohli odcházet do důchodu dříve. Bylo by to spojeno s vyšším odvodem pojistného u zaměstnavatelů, aby systém nevytvářel žádný další deficit,“ doplnil Jurečka s tím, že jednání potrvá zřejmě ještě několik měsíců.

Nárůst od ročníku 1966: Ministerstvo vysvětlilo mechanismus úpravy důchodového věku

Další politická jednání

Ministr očekává, že bude pokračovat také v osobních jednáních, v rámci nichž bude o svém návrhu přesvědčovat opoziční politiky i odbory. „Počítám s tím, že se v příštích týdnech a měsících budu dál setkávat jak se zástupci obou opozičních stran, které jsou ve sněmovně, tak i se zástupci sociálních partnerů, zaměstnavatelů a odborů. Považuji za důležité a za moji roli, že se do poslední chvíle budu snažit vysvětlovat změny, hledat argumenty a zároveň budu hledat možnost, abychom dokázali zapojit návrhy opozice. Ale myslím si, že zatím nezaznělo mnoho konkrétních návrhů, které by vedly ke stabilizaci důchodového systému,“ konstatoval Marian Jurečka.

Do politického jednání se chce zapojit také prezident Petr Pavel, který už oznámil, že v dohledné době svolá schůzku vládních a opozičních politiků. Cílem je dospět k větší politické shodě na podobě reformy.

„Cílem společné schůzky vlády a opozice k důchodové reformě má být hledání shody na její podobě napříč politickým spektrem, pan prezident má působit jako mediátor mezi oběma stranami, chce si také vyslechnout jejich pohled a argumenty,“ uvedla pro České důchody mluvčí prezidenta Markéta Řeháková. Zatím však nenaznačila, že by prezident měl v plánu prosazovat i své vlastní návrhy či změny, cílem tak zřejmě bude hlavně hledání kompromisu.

Přestože konkrétní legislativní návrh reformy zatím není známý, ministerstvo již připravilo podrobnou prezentaci změn, které jsou v plánu. Chystané změny jsou přehledně členěny do kategorií podle toho, jaký budou mít dopad na jednotlivé skupiny lidí, tedy na příklad na zaměstnance, podnikatele či rodiny a seniory. Vše si můžete prostudovat na webu ministerstva.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu