Nižší důchod za účast ve II. pilíři: Budoucí senioři přijdou o stovky korun

Účast v již zrušeném II. důchodovém pilíři se ve většině případů negativně promítne do budoucích starobních důchodů. Nejvíce budou tratit ti, kdo měli nízké příjmy, naopak relativně dost na tom vydělají bohatší senioři.

Zdroj: Adobe Stock
Senior přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Takzvaný II. důchodový pilíř fungoval v letech 2013 až 2015 a vstoupilo do něj celkem 84 536 lidí. Po zrušení tohoto pilíře se všichni účastníci mohli rozhodnout, jestli si peníze, které se do něj vyvedli, nechají vyplatit, nebo jestli je vrátí zpátky do základního I. pilíře.

Pro první možnost se rozhodlo méně než 1000 lidí, a drtivá většina lidí si peníze nechala. A právě ti budou mít, dá se říct „za trest“, o něco nižší důchod.

Utrpí lidé s nižším platy

Tento pokles nejvíce pocítí lidé s nižšími platy. Ukazuje to analýza, kterou publikoval Jiří Vopátek v odborném časopise Fórum sociální politiky (číslo 1/2020). Podle jeho propočtů každý rok účasti ve II. pilíři sníží procentní výměru starobního důchodu o přibližně 0,43 %. Procentní výměra se počítá z celoživotních výdělků a zpravidla tvoří větší část důchodu.

Jinými slovy to znamená, že tito lidé budou mít každý měsíc řádově o několik stovek korun méně než lidé, kteří vydělávali stejně, ale do II. pilíře nikdy nevstoupili. Lidé s průměrnou mzdou „přijdou“ (dle současných propočtů) o 171 korun měsíčně, tedy 2052 korun ročně. Lidé pobírající minimální mzdu budou mít důchod o 129 korun měsíčně nižší. A třeba ten, kdo měl plat ve výši čtyřnásobku průměrné mzdy „přijde“ o 398 korun měsíčně.

Vladimír Bezděk o důchodech: Čím delší odmítání reformy, tím tvrdší bude náraz

Vzhledem k tomu, že důchody jsou v Česku nastaveny solidárně, tak účast ve II. pilíři mnohem méně pocítí právě lidé s vyššími důchody. Procentně sice přijdou o stejné peníze, ale reálně to pocítí méně. Ještě výraznější ten rozdíl je, pokud se započtou peníze, které si lidé po skončení pilíře nechali vyplatit.

Příklady:

Budoucí senior s důchodem 13 204 korun bude mít měsíčně méně o 129 korun. Za tři roky ve II. pilíři dostal vyplaceno 9336 korun. Reálně prodělávat na tom začne již po 6 letech v důchodu.

Naproti tomu senior s důchodem 22 337 korun bude mít méně o 248 korun. A dostal vyplaceno 57 204 korun. Reálně prodělávat na tom začne až po 19 letech v důchodu.

Do důchodu bez stresu: 10 věcí, které udělejte už nyní

39  včetně DPH

Koupit

Více k tématu