NERV navrhuje vládě důchodové úspory: Zpomalit valorizaci, zrušit výchovné a oddálit penzi

Národní ekonomická rada vlády předložila soubor návrhů, které by měly zpomalit rychlé zadlužování země. Podle expertů by mělo jít také o úspory, například v oblasti daní nebo důchodů, které by měly snížit schodky státního rozpočtu. Mezi návrhy je také rada na úpravu valorizace důchodů. Ministři nyní návrhy posoudí.

Foto: Úřad vlády ČR
Premiér Petr Fiala na jednání s NERV.

Prohlubující se deficit státního rozpočtu může přispět k ekonomické stagnaci země a zvyšuje riziko nestability a ztráty důvěry finančních trhů. Jsou o tom přesvědčeni experti sdružení v Národní ekonomické radě vlády (NERV), skupině radící vládě v ekonomických záležitostech. A proto nyní předložili vládě speciální materiál nazvaný Návrhy NERV na snížení výdajů a zvýšení příjmů veřejných rozpočtů v ČR.

Jeho součástí je 17 návrhů na zvýšení příjmů státního rozpočtu a 12 návrhů na snížení výdajů. Vedle řady opatření v oblasti daní nebo státních úspor se hned dva návrhy týkají důchodů.

Rychlá parametrická řešení

Podle expertů by se měly zejména snížit budoucí výdaje důchodového systému, a to formou parametrických změn. Současná pravidla podle nich vedou k výraznému růstu důchodových výdajů a tím zatížení rozpočtu. „Na rozdíl od systémových změn, jejichž implementace je zdlouhavá a málo pravděpodobná, parametrické změny může realizovat již současná vláda s tím, že žádoucí dopady na finanční stabilitu se začnou dostavovat téměř okamžitě a budou se násobit v čase,“ stojí v dokumentu.

Konkrétně by mělo jít o tato opatření:

  • Změnit pravidla valorizace, aby důchody nerostly tak výrazně.
  • Snížit motivace pro odchod do předčasného důchodu a redukovat jejich počet.
  • Začít automaticky zvyšovat důchodový věk podle růstu doby dožití.
  • Zrušit vyplácení výchovného k důchodu za děti.
  • Změnit podporu penzijního spoření ve 3. pilíři.

Do valorizace důchodů by se podle skupiny NERV měl méně promítat růst reálných mezd. „Navrhuje se proto, aby se do valorizace růst reálných mezd promítal pouze z 1/3, jako tomu bylo do roku 2018. Navíc se navrhuje, aby se v případě období poklesu reálných mezd následující růst reálných mezd do valorizace začal promítat až poté, co byl dřívější pokles reálných mezd plně kompenzován jejich následným růstem,“ uvádí se v rámci doporučení.

Podmínky předčasného důchodu by se měly upravit tak, aby nebyl finančně výhodný pro tolik lidí. „Podíl odchodů do předčasného důchodu je dlouhodobě velmi vysoký. Ve většině případů přitom není vynucen zásadnějšími zdravotními problémy těchto osob, ale je způsoben výhodností systémového nastavení. Důsledkem jsou výrazně vyšší nároky na výdaje důchodového a dávkového systému a snížení příjmů veřejných rozpočtů z přímých daní a pojistných odvodů,“ konstatuje NERV v dokumentu a radí, aby se parametry změnily tak, aby došlo ke snížení počtu předčasných důchodů alespoň na čtvrtinu.

Důchodový věk a výchovné

Významným doporučením je také úprava důchodového věku, který by se měl postupně zvyšovat. Důvodem je, že očekáváná doba dožití české populace ve věku 50 let se stále zvyšuje, přičemž je nutné odhlédnout od jednorázového poklesu kvůli covidu. „Je žádoucí, aby k prodlužování věku odchodu docházelo automaticky na základě pravidelných aktualizací očekávané doby dožití tak, aby se očekávána délka života v důchodu již dále nezvyšovala. Automatismus zvyšování je žádoucí proto, aby se zvyšování nestalo rukojmím okamžitého politického populismu,“ uvádí se v rámci doporučení ohledně důchodového věku.

Vláda by také podle dokumentu měla zrušit takzvané výchovné, tedy 500 korun za každé vychované dítě k důchodu. Tato novinka začíná platit od ledna 2023 a podle expertů jde o nekoncepční bonus, který bude stát 19 miliard korun ročně. „Nelze zpochybnit, že tento bonus by pomohl velkému množství lidí, zejména žen, obsahuje ale několik nedořešených problémů (například přidělení bonusu vdovcům, kteří dítě převážně nevychovávali) a ve špatné situaci současných veřejných financí jde o jednu z největších nových výdajových položek, proti které vláda nenašla adekvátní příjmy či snížení výdajů na straně druhé,“ uvádí skupina NERV.

A změnit by se měla také státní podpora penzijního spoření v takzvaném třetím pilíři. Podle skupiny NERV by měla tato podpora motivovat k finančnímu zajištění na stáří, ale současné nastavení systému je v tomto ohledu nedokonalé. Podle návrhu by se měla změnit pravidla tak, aby nedocházelo k jednorázové výplatě naspořených peněz, což se v současné době často děje.

Skupina poslanců navrhuje změny výchovného: Nárok pro transformovaný důchod a úprava souběhu

Koaliční strany návrhy projednají

NERV již dokument představil vládě na speciálním jednání. Podstatné je, že jde pouze o expertní návrhy a bude záležet na vládě, které z nich případně (a zda vůbec) uvede do praxe. Někteří představitelé vlády už uvedli, že se o všem bude teprve jednat v rámci vládní koalice a o konečné podobě úspor se bude rozhodovat v dalších týdnech a měsících.

Například ministr Marian Jurečka, který má na starost důchodovou problematiku, si myslí, že některé návrhy jsou spíše neproveditelné. „Rozumím návrhům ekonomů z NERV, kteří připravili komplexní nabídku opatření. Některá z nich ale budou jen těžko proveditelná, například mně osobně vůbec nedává smysl zasahovat v současné době do výchovného, což je bonus zejména pro seniorky, které nyní doplácejí na to, že namísto kariéry vychovávaly děti. Na něm byla široká shoda,“ uvedl Jurečka při bilančním setkání s premiérem Petrem Fialou, v rámci něhož hodnotili fungování ministerstva. Dodal, že koaliční strany nyní připraví balíček opatření, které potom vláda projedná.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu