Inflaci se nedaří krotit: Může být čtvrtá valorizace důchodů, má to ale časovou podmínku

Rekordní růst inflace pokračuje a momentálně je jednou z nejvyšších v celé Evropě. Velmi vysoké jsou i cenové nárůsty mezi jednotlivými měsíci, což klidně může vést i ke čtvrté mimořádné valorizaci v roce 2022. Je ovšem nutné, aby meziměsíční inflace překonala úroveň 5 % do června.

Foto: Adobe Stock
Důchodci přemýšlí o budoucnosti. (ilustrační foto)

Při pohledu na aktuální čísla Českého statistického úřadu působí hodnoty inflace naprosto bezprecedentně. Jen od začátku roku stouply ceny v Česku o 11 %, za poslední rok dokonce o 16 %. A zatím to nevypadá, že by se situace měla stabilizovat.

„V Česku už probíhá historicky největší pokles životní úrovně, jaký republika ve své historii od roku 1993 pamatuje,“ komentuje situaci ekonom Lukáš Kovanda. „Inflace v letošním roce vykáže podle našeho předpokladu průměrnou úroveň 14,5 procenta. Tento odhad je však zatížen značnou mírou nejistoty, neboť inflace se bude odvíjet od dalšího vývoje války na Ukrajině, souvisejících sankcí i ruských odvetných opatření, včetně úplného přerušení dodávek ruského plynu do EU a tedy i ČR,“ dodává.

Česká národní banka (ČNB) očekává, že v červnu dosáhne meziroční inflace rekordní výše. „Inflace v letošním druhém čtvrtletí dále vzroste a s přispěním všech svých složek dosáhne téměř 15 %. Poté bude postupně zvolňovat a na jednociferné hodnoty klesne na počátku příštího roku,“ konstatovala ČNB ve své poslední prognóze.

Otázka čtvrté valorizace

Vzhledem k inflaci musela vláda Petra Fialy přikročit už ke dvěma mimořádným valorizacím důchodů. Jedna probíhá právě nyní v červnu a druhá proběhne v září. Vzhledem k tomu, že čísla i nadále dramaticky rostou, není vyloučeno, že do konce roku 2022 proběhne ještě třetí mimořádná valorizace. Celkově by tak šlo už o čtvrté navýšení důchodů v jednom roce.

Zákon stanovuje, že mimořádná valorizace proběhne pět měsíců poté, co součet meziměsíční inflace překoná 5 %. S ohledem na to, že v lednu vždy probíhá řádná valorizace, má ovšem ustanovení i specifickou časovou výjimku:

  • Pokud bude podmínka pro inflaci 5 % splněna do konce června, proběhne mimořádná valorizace ještě v aktuálním roce, konkrétně pak v listopadu.
  • Pokud bude podmínka pro inflaci 5 % splněna během července nebo srpna, neproběhne letos další mimořádná valorizace, ale řádná valorizace v lednu 2023 bude o něco vyšší.
  • Pokud bude podmínka pro inflaci 5 % splněna v průběhu září až prosince, proběhne mimořádná valorizace v příštím roce, a to opět po pěti měsících.

Naposledy byla podmínka splněna za tři měsíce, konkrétně šlo o součet meziměsíčních inflací od února do dubna. Momentálně se tedy posuzuje období od května, kdy zatím meziměsíční inflace dosáhla úrovně 1,8 %.

Zpoždění valorizace

Zásadním specifikem mimořádné valorizace je její zpoždění, které činí pět měsíců, a v případě, že hranice inflace bude překonána v červenci, půjde dokonce o šest měsíců. Valorizace, která probíhá nyní v červnu, proto reflektuje navyšování cen převážně v druhé polovině roku 2021. A to je problém v okamžiku, kdy inflace nezpomaluje, ale naopak se její růst zintenzivňuje.

Na tuto skutečnost opakovaně poukazuje bývalá ministryně financí a dnes poslankyně Alena Schillerová a v této souvislostí hnutí ANO navrhuje jednorázový příspěvek 6000 korun, který má zpoždění důchodcům kompenzovat. Naproti tomu vláda vedená Petrem Fialou považuje mimořádné valorizace za dostatečnou kompenzaci zdražování. A pokud někteří důchodci přesto pociťují nedostatek peněz, vyzývají je ministři k tomu, aby si požádali o příspěvek na bydlení.

„Velmi bych si přál, aby se ani senioři neostýchali a požádali si o příspěvek na bydlení. Dovolím si vyzvat také jejich rodinné příslušníky, aby pomohli s osvětou a třeba i se samotným vyplněním formulářů. Žádost se dá podat i online bez nutnosti navštívit úřad práce,“ uvedl ministr Marian Jurečka a dodal, že nyní intenzivně pracuje na zjednodušení žádostí o příspěvek.

Petr Fiala promluvil o zvyšování penzí: Důchodci peníze navíc poznají

Jednodušší příspěvek na bydlení

Vláda již schválila jeho návrh, podle kterého už nebude nutné o příspěvek žádat každý rok, ale bude poskytován na dobu neurčitou. „Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně, nově také nebude nutné rozepisovat na jednotlivé položky a nebude ani nutné předkládat pravidelné zúčtování zálohově placených služeb. Doklady bude možné snadno nahrát elektronicky, například vyfocené na mobilní telefon,“ vysvětlilo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tyto změny ale musí nejprve schválit poslanci, senátoři a nakonec vše musí podepsat prezident, což se nestane dříve než v průběhu léta či podzimu. Do té doby zůstává příspěvek na bydlení administrativně neúměrně složitý a žádá o něj jen zlomek důchodců, kteří na něj mají nárok. Toho jsou si vědomi i politici.

„Z výzkumů nezávislých odborníků vyplývá, že ještě před energetickou krizí se přes sto tisíc seniorských domácností zdráhalo požádat o příspěvek na bydlení, ačkoliv by na něj měly nárok. Přitom právě tento příspěvek počítá s reálnými náklady. Chceme proto občany lépe informovat o dostupných možnostech podpory. Aktuálně bude ministerstvo spouštět nový jednoduchý formulář právě u této dávky, o jehož zjednodušení jsme se za Piráty zasadili,“ uvedla Olga Richterová, poslankyně za Piráty.

Pomůže i výchovné

S velkým zdražováním by mohlo alespoň částečně pomoci také výchovné za děti, které začne stát vyplácet od ledna 2023. Za každé vychované dítě bude náležet 500 korun.

Většinou toto navýšení dostanou ženy, které děti nejčastěji vychovávají. Ženy v důchodu, zvláště pokud přišly o životního partnera, patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny Čechů, které čelí chudobě. Podrobné informace o výchovném jsme popsali v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu