Ministr Jurečka popsal chystanou změnu vdovských důchodů

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje v rámci důchodové reformy prosadit prodloužení takzvané ochranné doby u vdovských a vdoveckých důchodů. Díky tomu by se měl snížit počet lidí, kteří po jednom roce o tento důchod přijdou.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

V současné době platí, že pokud nejsou splněny konkrétní podmínky, například péče o dítě nebo dosažení důchodového věku, tak vdovský či vdovecký důchod standardně po jednom roce zaniká.

V okamžiku, kdy takové podmínky opět nastanou, může se vyplácení důchodu obnovit, ale musí k tomu dojít nejpozději do dvou let. Případně do pěti let, když jde o osoby, které ovdověly před 1. lednem 2012. Toto je takzvaná ochranná doba.

„Z praxe však víme, že tato dvouletá ochranná doba zejména s ohledem na zvyšující se důchodový věk není dostatečná. Proto v rámci důchodové reformy připravujeme změnu, která ji prodlouží na 5 let,“ uvedl ministr Marian Jurečka pro České důchody.

„To se v případě schválení pozitivně dotkne i osob, kterým nárok na vdovský důchod už zanikl a které splnily některou podmínku pro obnovu nároku do pěti let. Jednou z podmínek je dosažení věku o 4 roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození,“ doplnil ministr.

Mezi další podmínky patří následující:

  • Péče o nezaopatřené děti.
  • Péče o dítě nebo nemocného rodiče, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby.
  • Invalidita třetího stupně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že změna by měla začít platit od 1. ledna 2025. Právě od tohoto data také bude možné důchod obnovit a začít vyplácet.

O důchodu s ministrem: Vliv inflace na valorizaci, pravidla výchovného a důchodový věk

Navýšení v plánu není

Marian Jurečka uvedl, že v případě změn vdovských důchodů se řešily různé varianty, ale nakonec se přistoupilo právě k prodloužení ochranné doby. V plánu tak zatím není zvýšení těchto důchodů, a to i přesto, že tato priorita je součástí aktualizovaného programového prohlášení vlády.

„Obecně se výše těchto důchodů odvíjí od délky doby pojištění a výdělků zemřelé osoby. Je-li vdovský či vdovecký důchod nižší proto, že zemřelý dosahoval za svého života nízkých výdělků nebo získal relativně málo doby důchodového pojištění, nejde o systémový problém,“ vysvětlil Marian Jurečka.

Podle něj se důchod může zdát jako nízký zejména v případech, kdy je vyplácená částka krácena proto, že pozůstalé osobě současně náleží starobní nebo invalidní důchod. „V takovém případě se vdovský či vdovecký důchod neposkytuje celý, ale pouze ve výši jedné poloviny jeho procentní výměry,“ doplnil ministr a připomněl, že vdovské i vdovecké důchody se v uplynulých dvou letech opakovaně zvýšily v rámci řádných i mimořádných valorizací.

Foto: Úřad vlády ČR

Více k tématu