Ministerstvo chce změny výplaty důchodů: Termíny, konec klouzavého měsíce a doplatků valorizace

Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo novelu zákona, která by měla změnit některá pravidla týkající se výplaty důchodů. Například výplatní období důchodu by se změnilo z takzvaného klouzavého období na kalendářní měsíc a snížil by se počet výplatních dnů.

Foto: České důchody
Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Důchodci by se v dohledné době mohli dočkat změn ve vyplácení důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž do připomínkového řízení předložilo technickou novelu zákona, která by měla přinést několik zásadních úprav výplatního období a další novinky.

Vzhledem k tomu, že jde o změny administrativních postupů a technické úpravy, by měl být dopad na samotné důchodce spíše zanedbatelný. Při schválení ale dojde ke změnám termínů, kdy lidé dostávají výplatu důchodů, což se dotkne významné části důchodců.

Nejzásadnější změna by se měla týkat výplaty všech typů důchodů, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Půjde tedy o důchody starobní, invalidní a pozůstalostní. Změna by se naopak neměla týkat důchodů mimo civilní sféru, tedy důchodů policistů a dalších ozbrojených složek, které řeší jiné instituce.

Nový typ výplatního období

Doposud se důchody vyplácejí dopředu, takže například důchodce s výplatním termínem 12. den v měsíci dostává důchod na období od 12. dne aktuálního měsíce do 11. dne následujícího měsíce. A výplatní termíny jsou stanoveny v sudé dny mezi 2. až 24. dnem v měsíci.

Nově by podle ministerstva mělo být výplatní období stanoveno jako běžný kalendářní měsíc, tedy od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. „Jde tedy o modifikaci výplatního období z „klouzavého“ měsíce na měsíc kalendářní,“ stojí v důvodové zprávě k návrhu s tím, že stejný typ výplatního období důchodů již nyní mají zmíněné ozbrojené složky.

„Tato zásadní změna, výrazně ovlivňující dosavadní provozní postupy ČSSZ, je cestou k úplnému odstranění kontroverzních doplatků valorizace, které jsou nespravedlivé vůči klientům a přinášejí nadměrnou administrativní zátěž ČSSZ. Zároveň povede ke srovnání výplatních podmínek mezi pojištěnci z tzv. civilní sféry a příslušníky ozbrojených sborů,“ konstatuje ministerstvo ve zdůvodnění.

Snížit by se rovněž měl počet výplatních termínů všech typů (civilních) důchodů, a to tak, aby všechny spadaly do první poloviny měsíce. Důchody by se tak podle návrhu měly vyplácet v sudé dny mezi 2. a 12. dnem (nebo nejvýše 14. dnem) v měsíci. „Počet termínů splatnosti se zredukuje z dosavadních třinácti na 4 až 5,“ stojí v důvodové zprávě s tím, že změny výplatních termínů by mohla ČSSZ začít realizovat už s předstihem. Vše ale ještě bude detailně stanoveno a důchodci se o případných změnách s předstihem dozví.

Kalkulačka: Doplatek k valorizaci dostanou všichni důchodci. Spočítejte si vaši částku

Konec doplatků valorizace

Zavedením nového výplatního období by v podstatě došlo ke zrušení takzvaných doplatků valorizace, které jsou od letošního roku vypláceny při řádné lednové valorizaci. Tím, že budou mít všichni důchodci výplatní období stejné, tedy vždy na daný měsíc hned od prvního dne, nebude doplatek nutný a všichni budou mít valorizaci od stejného dne.

To by mělo hlavně zjednodušit práci úředníků ČSSZ a přinést úspory, protože doplatek vše komplikuje. Taková praxe zvyšuje náklady na valorizaci, způsobuje administrativní zátěž ČSSZ a vůči pojištěncům je nespravedlivá, neboť doplatky jsou různě vysoké, a to i u osob se stejnou výší důchodu,“ vysvětluje ministerstvo a dodává, že novela, kterou schválili poslanci v roce 2021, je nedomyšlená a problematická. Navíc řeší jen řádné valorizace a mimořádných se netýká, a na to si důchodci podle ministerstva stěžují.

Součástí technické novely jsou také některé další návrhy, zejména pak následující:

  • Možnost podat žádost o důchod přes internet (online).
  • Stanovení práva žadatele o důchod změnit datum přiznání během průběhu řízení.
  • Zrušení zvyšování starobního důchodu za výdělečnou činnost při současném pobírání důchodu. (Toto zvyšování by měla nahradit sleva na pojistném.)

V současné době je tento návrh předložen v připomínkovém řízení, takže se k němu budou vyjadřovat jednotlivá ministerstva nebo instituce. Poté případně dojde k zapracování změn a začne standardní legislativní proces, ve kterém bude návrh schvalovat vláda, Poslanecká sněmovna, Senát a nakonec ho musí podepsat prezident republiky. Změny by podle návrhu měly začít platit od července 2025.

Foto: České důchody/David Budai

Více k tématu