O důchodu s ministrem: Valorizace 2025, zmírnění tvrdosti zákona a předčasné důchody

Přinášíme další díl oblíbeného seriálu O důchodu s ministrem, ve kterém Marian Jurečka odpovídá na dotazy čtenářů. Tentokrát jste se zajímali zejména o věci kolem předčasných důchodů. Další dotazy se pak týkaly očekávané valorizace důchodů v lednu 2025 nebo plánovaného sdílení vyměřovacích základů. Své dotazy můžete ministrovi Jurečkovi poslat i vy.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Vážený pane ministře, od začátku sleduji diskusi kolem předčasných důchodů pro náročné profese a nabyl jsem přesvědčení, že je to příliš komplikované. Po schůzce s hnutím ANO to navíc vypadá, že se vše bude předělávat, protože neexistuje shoda na tom, které profese (nebo kategorie a zdravotní vlivy) by měly být zahrnuty. Nepřemýšlel jste o tom, zda by nebylo lepší celé přemýšlení převrátit? Místo toho, abychom hledali profese, které půjdou dříve, by se stanovily profese, které budou podporovány v tom, aby lidé pracovali déle. Vědci, lékaři, manažeři nebo technici z různých oborů, ti všichni už dnes pracují i po 65 letech. Navíc jde o dobře placené profese, které odvádějí vysoké odvody. Pokud byste aktivně různými výhodami podpořili, aby lidé zůstávali v práci déle, možná by toho desítky tisíc lidí (či možná více) využily. Určitě byste k tomu našel podporu i u dalších stran, třeba hnutí SPD oznámilo, že to také podporuje. Děkuji vám za případnou reakci na můj návrh. (Stanislav Korec)

Vážený pane Korče, děkuji za Váš zájem o oblast důchodového pojištění. Máte pravdu, že je výhodné jak z ekonomického hlediska, tak z hlediska důchodového pojištění, když lidé setrvávají na trhu práce déle. V současné době je v legislativním procesu návrh opatření, který by tomu mohl pomoci. Dosavadní zákon zvyšuje procentní výměru starobního důchodu o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 dní výdělečné činnosti vykonávané v souběhu s jeho pobíráním. Toto opatření bývá častým předmětem kritiky, neboť takto stanovená částka je relativně nízká, navíc je třeba o toto zvýšení opakovaně žádat a vyřízení žádosti trvá dlouho.

Navrhuji proto, aby namísto trvalého zvýšení důchodu o marginální částku v řádu desetikorun náležela od 1. 1. 2025 pracujícímu starobnímu důchodci sleva na pojistném placeném zaměstnanci na důchodové pojištění. Tzn., že by neplatili 6,5 % ze svého vyměřovacího základu a o tuto částku by se jim každý měsíc zvýšila čistá mzda. Např. zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou 20 000 Kč by po schválení tohoto opatření vzrostla čistá mzda o 1 300 Kč. Nesledovalo by se přitom, jak dlouho jeho výdělečná činnost trvá. To považuji za motivační, neboť výše slevy na pojistném bude přímo úměrná výši hrubé mzdy a zaměstnanci budou mít získané peníze ihned k dispozici bez čekání a složité administrativy.

Vedle toho mají pracující důchodci i nadále možnost vzdát se na čas výplaty starobního důchodu a za každých 90 dnů výdělečné činnosti, kde je placeno důchodové pojištění, mají nárok na zvýšení procentní výměry o 1,5 % výpočtového základu, tedy o stejnou částku, jakou dostanou za jeden rok odpracovaný před vznikem nároku na starobní důchod.

Vážený pane Jurečko, přečetla jsem si zprávu, že podle odhadů bude valorizace důchodů v roce 2025 ve výši 435 korun u průměrného důchodu. Osobně pobírám 16 300 Kč. Jsem spokojená a nestěžuji si, jsem ráda za to, co mám, protože jsem zvyklá žít skromně. Přesto si dovolím upozornit, že ceny potravin, léků a také elektřiny se dost zvýšily a bylo by rozumné důchodcům přilepšit více. Samozřejmě, že v televizi slyšíme, že inflace zpomaluje, ale ceny už se zpátky nevrací. Jde nyní o odhad valorizace, to chápu, ale mohl byste zvážit drobné navýšení, možná o 200 či 300 Kč, aby to situaci vylepšilo? Přeji hodně zdraví z krásných Beskyd. (Marie Šinkorová)

Vážená paní Šinkorová, přeji pěkný den do krásných Beskyd. Ten odhad valorizace důchodů o 435 Kč je postavený na minimálních požadavcích dle zákona o důchodovém pojištění. Vzhledem k tomu, že jde o odhad, je prakticky zcela jisté, že se bude ještě v čase vyvíjet.

Podle tohoto propočtu bude většina zvýšení důchodů připadat na zvýšení základní výměry, zvýšení podprůměrných a nadprůměrných důchodů bude tedy v absolutní částce velmi podobné. Při Vašem důchodu byste mohla očekávat zvýšení přibližně 340 Kč. Jen dodám, že v roce 2022 valorizace důchodů velmi předběhly růst mezd.

Dobrý den pane ministře. Je mi 60 let, jsem invalidní 2. stupně. Můj zdravotní stav k dnešnímu dni je takový, že je překážkou při hledání práce. Opakovaná dlouhodobá PN. Od srpna 2023 evidována na ÚP. Poslední zaměstnání trvalo 6 dní. Moje zdravotní postižení je: Kratší LDK o 20 cm, chůze jen s ortézou, srdce, astma a problémy se zády. Poslední dvě jmenované položky jsou větším problémem při hledání zaměstnání. Po prodělání covidu v roce 2022 je to horší.

Když se při hledání zaměstnání jdu informovat do firmy a řeknu jim, jaké mám zdravotní problémy, tak mi slušně řeknou, že mi tu práci nedoporučují. I když se jedná o chráněnou dílnu. Snažila jsem se využít všechny možnosti, abych mohla nastoupit do práce. Tak už mi nezbývá než pokračovat v evidenci ÚP nebo předčasný důchod. Raději bych pracovala.

Pobírám invalidní důchod 9 425 Kč, kdybych byla sama, jsem v háji. Podle Informativního osobního listu důchodového pojištění je stav: evidovaná doba 40 roků a 255 dnů, náhradní doba pojištění 3 roky a 21 dnů. Plus dvě děti. Starobní důchod vychází 8. 4. 2027.

Nešlo by s těmi roky navíc něco dělat u předčasného důchodu? Když vaše ministerstvo připravovalo dnešní podobu důchodu, v jedné anketě na Facebooku jsem se vás ptala na odchody do předčasného důchodu ze zdravotních důvodu. Určitě by to zajímalo více lidí. Odpověděl jste, že do ní zařadíte i tento problém. Aniž by byl člověk krácen na penězích, jako je to u některých profesí. Sleduji internet, televizi, noviny, ale nikde jsem se nedozvěděla odpověď na tento problém. Proto se vás znovu ptám: Co mi poradí vaše ministerstvo? Pokud se najde pár minut vašeho času na moji otázku. Budu vám vděčná. Hezký den. (Helena Kopečná, Brno)

Vážená paní Kopečná, děkuji za Váš dotaz. Obecně důvody, proč člověk volí odchod do předčasného starobního důchodu, se nezkoumají a nijak neovlivňují nárok na tento důchod ani stanovení jeho výše. Příjemci invalidního důchodu mají zaručeno jeho pobírání po dobu trvání invalidity, nejdéle do 65 let věku. Při zhoršení zdravotního stavu lze požádat o zvýšení invalidního důchodu z důvodu změny stupně invalidity. Pokud příjemci nezískají potřebnou dobu pro nárok na starobní důchod, pak v 65 letech dojde k přeměně invalidního důchodu na důchod starobní ve stejné výši.

Věřím, že invalidní osoby v I. nebo II. stupni, které mají pracovní schopnost sníženou pouze částečně, mohou mít s nalezením vhodného zaměstnání problém, i když zaměstnávání invalidních seniorů podporujeme a ze strany úřadu práce je jim věnována zvýšená pozornost. I to je jeden z důvodů, pro který jsou tyto osoby výše uvedeným způsobem v důchodové oblasti chráněni.

Uvádíte, že podle informativního osobního listu důchodového pojištění máte evidovanou dobu důchodového pojištění necelých 41 roků. K tomu upozorňuji, že s účinností od 1. 10. 2024 bude činit potřebná doba pojištění pro nárok na předčasný starobní důchod právě 40 roků.

Na základě změny zákona účinné od 1. 10. 2023 je možno přiznat předčasný starobní důchod nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku. Tohoto věku jste dosáhla už od 8. 4. 2024. V současnosti tedy už můžete o tento typ důchodu žádat. Až do 30. 9. 2024 postačí splnit původní podmínku 35 let pojištění.

Upozorňuji, že nevýhodou tzv. předčasného důchodu je jeho trvalé krácení, které činí 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů doby předčasnosti. Tak např. krácení za celé tři roky (1095 dnů) předčasnosti činí 13 x 1,5 % = 19,5 % výpočtového základu. Jde-li o předčasný důchod přiznaný po 30. 9. 2023, nevalorizuje se jeho procentní výměra v období od jeho přiznání do dosažení důchodového věku; valorizace náleží prvně od ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž pojištěnec dosáhne důchodového věku (tj. od ledna 2028). Oproti tomu invalidní důchod se nijak nekrátí a valorizuje se kontinuálně.

Zvažte tedy důkladně, zda se pro tuto volbu rozhodnete, nebo zda se budete snažit i nadále ve spolupráci s úřadem práce nalézt vhodné zaměstnání a překlenout tak období do dosažení důchodového věku.

Pokud by se Váš zdravotní stav oproti předchozímu posouzení zhoršil, což Vám rozhodně nepřeji, můžete požádat o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity. V případě změny invalidity z druhého na třetí stupeň se procentní výměra důchodu zvýší 2x.

O důchodu s ministrem: Dokládání práce, výdělek při péči o dítě a příspěvek na domácí mazlíčky

Vážení, jsem narozena v roce 1966 a jsem v invalidním důchodu 1. stupně. Manžel je bývalý voják z povolání. Je narozen v roce 1962, má výsluhu za odpracované roky a jsou tam jakési výjimky v určení starobního důchodu v souvislosti s výší výsluhy. Pokud bychom zažádali o sdílené důchodové nároky manželů, je k tomuto tématu již nějaké stanovisko? Děkuji. (Stanislava Nepevná)

Vážená paní Nepevná, starobní důchody vojáků z povolání a „civilistů“ se počítají podle stejných pravidel, a to podle zákona o důchodovém pojištění. Výsluhové příspěvky bývalých vojáků z povolání upravuje zákon o vojácích z povolání. Při souběhu nároku na výplatu výsluhového příspěvku s nárokem na výplatu starobního důchodu se výsluhový příspěvek vyplácí pouze tehdy, jestliže je vyššínež starobní důchod, a to ve výši rozdílu mezi výsluhovým příspěvkem a důchodem.

Sdílení vyměřovacích základů manželů, které je v návrhu důchodové reformy plánováno od roku 2027, nebude znamenat společný důchod manželů. Půjde o to, že výdělky dosahované oběma manžely v jednotlivých letech, po které bude sdílení trvat, se sečtou a rozdělí mezi oba manžele, tj. jednomu z nich se roční výdělek zvýší a druhému sníží. Takto stanovené roční výdělky (roční vyměřovací základy) se pak použijí pro individuální výpočet starobního důchodu každého z manželů.

Tomu z páru, který v době sdílení vydělával méně, se ve srovnání se stavem, kdy by byly pro výpočet důchodu použity jeho skutečné výdělky, starobní důchod zvýší, naopak tomu, který vydělával více, se sníží. Výraznější finanční efekt to bude mít pro páry s velkým rozdílem v příjmech.

Sdílení vyměřovacích základů bude dobrovolné a dojde k němu, jen když se na tom oba manželé, nebo registrovaní partneři, dohodnou.

Upozorňuji, že sdílení bude možno aplikovat pouze v případě, že datum přiznání starobního důchodu bude spadat u obou manželů do období po 31. 12. 2026. Jestliže si bude po roce 2026 žádat o přiznání důchodu pouze jeden z manželů, zatímco druhý bude mít důchod již přiznán z doby před rokem 2027, sdílení možné nebude.

Vážený pane ministře, děkuji vám, že se věnujete odpovědím na otázky běžných lidí a doufám, že na mě také vyjde řada. Moje otázka zní: Mám dokončeno 38 let důchodového pojištění a budu mít nárok na předčasný důchod letos 8. října. Bude to o týden později po zpřísnění podmínky pojištění na 40 let. Když požádám o zmírnění podmínky pro tvrdost zákona, mám šanci na úspěch? Děkuji. (Anna N.)

Vážená paní Anno, za otázky všech lidí jsem rád a tak samozřejmě děkuji i za Váš dotaz. Ať by bylo datum jakékoliv, vždycky bude část lidí, kteří dosáhnou věku o tři roky nižšího, než je jejich důchodový věk, krátce po tomto datu, a tak 40 let pojištění nezískají. K takovým mezním situacím dochází vždy, když je nějaká podmínka stanovena od určitého data nebo číselným údajem (počet roků, počet směn apod.).

Odstranění tvrdosti je však zcela mimořádné řešení, ke kterému lze přistoupit jen ve výjimečných a odůvodněných případech. Děkuji Vám velice za pochopení.

Ministr Marian Jurečka bude na vaše dotazy k důchodům odpovídat i příští měsíc. Můžete nám je zasílat na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy napište „O důchodu s ministrem“. Vybereme nejčastější a nejzajímavější dotazy a ministr na ně odpoví v některém z dalších dílů. Dotazů nám chodí opravdu hodně, takže může trvat delší dobu, než se k nim dostaneme. Předchozí díly seriálu si můžete zobrazit tady.

Více k tématu