O důchodu s ministrem: Dokládání práce, výdělek při péči o dítě a příspěvek na domácí mazlíčky

Budoucí důchodci se ptají na zohledňování výdělků a vyloučené doby při péči o dítě a také se zajímají o dokládání zaměstnání, které není v důchodové evidenci. Další čtenáři se potom zajímají o sdílení vyměřovacích základů pro potřeby důchodu nebo o příspěvky na domácí mazlíčky seniorů. Přinášíme další kolo pravidelného seriálu O důchodu s ministrem, ve kterém Marian Jurečka odpovídá na vaše dotazy.

Foto: Úřad vlády ČR
Ministr Marian Jurečka.

Dobrý den, studovala jsem si, co se počítá do důchodu a co si mám nechat započítat, abych zbytečně neměla menší důchod. Jedna věc mi v mém případě není jasná. Vychovala jsem dvě děti, byla jsem s nimi doma a zároveň jsem měla malý přivýdělek. Na plný úvazek jsem se do práce vrátila v roce 1994, když nastoupila i druhá dcera do školky. Vysvětlíte mi, jak se mi započítá doba péče o děti? Uznají se mi ty malé výdělky, nebo je výhodnější dát přednost péči a požádat o to při žádosti o důchod? Když jsem volala na ČSSZ, tak mi úředníci řekli, že se mi budou automaticky počítat nízké výdělky, nikoliv vyloučená doba za péči, protože to říká vyhláška ministerstva. Možnost vybrat si mezi péčí a výdělky platí až od roku 1996. To podle mě není výhodné. Děkuji mockrát za odpověď. (Hana, Karviná)

Vážená paní Hano, od 1. ledna 2024 dochází ke změně, která umožní v době péče o děti do čtyř let věku volbu mezi zhodnocením výdělků a vyloučením takové doby i před 1. 1. 1996. Takovou volbu můžete provést už při podání žádosti o důchod nebo do 30 dnů ode dne, kdy obdržíte rozhodnutí o přiznání důchodu. Žádost o upřednostnění vyloučené doby před výdělky nebo naopak, můžete podat nejvýše dvakrát.

Nechala jsem si zaslat IOLDP a zjistila jsem, že mám v údajích nesrovnalosti. Chybí mi v listu jedno zaměstnání, které trvalo 2,5 roku v letech 1992 až 1994, nevím, čím to je. Můžu to řešit s ČSSZ v předstihu, aby mi ho tam doplnili? Pokud ano, jak dlouho předem a jak se to dělá? Mám termín odchodu do důchodu za dva roky, ale nechci to nechávat na poslední chvíli. Myslím, že bude problém s tím, že podnik už neexistuje a zkrachoval. Děkuji. (Stanislava T.)

Vážená paní Stanislavo, je velmi dobře, že nečekáte a svůj důchod řešíte v předstihu. Pokud Váš bývalý zaměstnavatel už neexistuje a neexistuje ani jeho právní nástupce, je možné v některých případech ještě dohledat dokumenty, které prokazují výdělečnou činnost v soukromých spisovnách, kam byl evidenční materiál předán zanikajícím zaměstnavatelem.

Seznam archivačních míst mají k dispozici okresní správy sociálního zabezpečení, které jsou zároveň povinny poskytovat pojištěncům odbornou pomoc.

Doklady, které se eventuálně podaří takto získat, případně jakékoliv další listinné doklady, které máte a z jejichž obsahu by bylo možno usuzovat na existenci Vaší výdělečné činnosti v minulosti (např. pracovní smlouva, dodatky pracovní smlouvy, dohoda o rozvázání pracovního poměru, mzdový výměr, pracovní hodnocení, výplatní pásky, mzdové listy, kopie evidenčních listů důchodového zabezpečení apod.), může okresní správa sociálního zabezpečení využít tak, že na jejich základě provede rekonstrukci evidenčního listu důchodového pojištění.

V případě absence listinných dokladů lze jako krajní řešení využít možnosti prokázání konkrétní doby čestným prohlášením nejméně dvou svědků. To by měli být nejlépe bývalí kolegové, o jejichž zaměstnání u daného zaměstnavatele existují doklady založené v evidenci ČSSZ. Čestné prohlášení posuzuje ČSSZ při řízení o přiznání důchodu.

Dobrý den, pane ministře Jurečko, s manželem jsme oba v důchodu, ale zajímá mne toto: sdílení vyměřovacích základů manželů a registrovaných partnerů. Když bychom měli tzv. společný důchod, co by se stalo, když by pak jeden zůstal sám? To by se vše znova přepočítávalo a ten, který měl nižší důchod před společným, by dostal takzvaně ještě nižší důchod než předtím? Zvažoval jste taky tento model? Nikde jsem se totiž o tom nedočetla. Děkuji předem za informaci. (Dagmar Chlupová)

Vážená paní Chlupová, sdílení vyměřovacích základů manželů a registrovaných partnerů nebude znamenat společný důchod manželů. Půjde o to, že výdělky dosahované oběma manžely v jednotlivých letech, po které bude sdílení trvat, se sečtou a rozdělí mezi oba manžele, tj. jednomu z nich se roční výdělek zvýší a druhému sníží. Takto stanovené roční vyměřovací základy se pak použijí pro individuální výpočet starobního důchodu každého z manželů.

Tomu z páru, který v době sdílení vydělával méně, se ve srovnání se stavem, kdy by byly pro výpočet důchodu použity jeho skutečné výdělky, důchod zvýší, naopak tomu, který vydělával více, se sníží. Výraznější finanční efekt to bude mít pro páry s velkým rozdílem v příjmech, oproti tomu u párů příjmově vyrovnanějších bude tento efekt jen nepatrný.

Z takto stanoveného důchodu sdílejícího manžela, který by zemřel, by se pak vypočetl pozůstalostní důchod druhému z manželů, který by zároveň pobíral svůj starobní důchod vypočtený ze sdílených vyměřovacích základů.

Sdílení vyměřovacích základů bude dobrovolné a dojde k němu, jen když se na tom oba manželé dohodnou. Taková dohoda bude mít účinky od začátku manželství či registrovaného partnerství a bude platit do doby, než prvnímu z manželů bude přiznán starobní důchod. Připravovaná právní úprava se Vás tedy týkat nebude, protože píšete, že jste s manželem oba už v důchodu.

Dobrý den. Prosím, pokud jsem dostávala posledních 15 let částečný invalidní důchod a pracovala na 54 %, budou se mi do předčasného důchodu počítat jenom mzdy z polovičního úvazku, nebo i částka ID? Děkuji. (Eva Mrowiecová, Havířov)

Vážená paní Mrowiecová, zákon o důchodovém pojištění na to pamatuje a chrání bývalé příjemce invalidního důchodu. Měsíční průměr výdělků zjištěný z rozhodného období před přiznáním starobního důchodu se porovná s měsíčním průměrem výdělků, z něhož byl dříve počítán invalidní důchod, ovšem navýšeným s přihlédnutím k v mezidobí nastalému nárůstu průměrné mzdy. Pro výpočet starobního důchodu se pak použije ten měsíční průměr výdělků, který je vyšší.

Tímto postupem je zajištěno, že případné nižší výdělky dosahované při pobírání invalidního důchodu nemusí nutně negativně ovlivnit výši starobního důchodu.

Vážený pane ministře, neplánujete, že by se u důchodců do příspěvku na bydlení nebo důchodu zohledňovala péče o domácího mazlíčka? Odborníci říkají, že pejsek je pro důchodce dobrý, působí proti stresu a díky venčení nutí k pohybu a prospívá zdraví. Krmení a veterinární péče dnes stojí hodně peněz a při současném zdražování si to někteří důchodci nemohou dovolit anebo častěji dopřávají pejskům a sami si upírají třeba ovoce. Děkuji Vám za odpověď. (důchodkyně Anna Čechová)

Vážená paní Čechová, děkuji za velmi milý nápad. Ovšem zase jsou tací, kdo mít zvířecího domácího mazlíčka nechtějí nebo prostě nemohou. Pořízení domácího mazlíčka závisí zcela na uvážení každého seniora. Náklady na chov a péči o zvířátko se nemohou promítat do výše důchodu, resp. jeho zvyšování, ani do výše příspěvku na bydlení. Jiné je to samozřejmě, pokud jde o vodicího psa pro osoby se zdravotním postižením, na jehož pořízení příspěvek je.

Pokud máte dotaz na ministra Mariana Jurečku, můžete nám ho poslat na adresu [email protected]. Do předmětu zprávy napište „O důchodu s ministrem“. Vybereme nejčastější a nejzajímavější dotazy a ministr na ně odpoví v některém z dalších dílů. Dotazů nám chodí opravdu hodně, takže může trvat delší dobu, než se k nim dostaneme. Předchozí díly seriálu si můžete zobrazit tady.

Více k tématu