Inflace výrazně klesá, mimořádná valorizace důchodů je letos nepravděpodobná

Lednová inflace byla nižší, než se očekávalo, a také výhled na další měsíce naznačuje pokračující pokles. Důchodci by tedy v letošním roce spíše neměli očekávat, že dojde k mimořádnému navýšení důchodů. Vyloučit nelze ani to, že řádná valorizace v roce 2025 bude docela nízká.

Foto: Adobe Stock
Seniorka přemýšlí o svém důchodu. (ilustrační foto)

Inflace v lednu 2024 činila pouze 2,3 %, což bylo pod očekáváním analytiků i České národní banky (ČNB). Docela nízká byla také meziměsíční inflace, která je klíčová pro výpočet valorizace důchodů. Ceny mezi prosincem a lednem se zvýšily o 1,5 %, u domácností důchodců pak o 2,1 %.

Zatím poslední valorizace byla ta řádná lednová, která zohledňovala inflaci do června 2023. Od července 2023 pak souhrnná meziměsíční inflace činí pouze 1,3 %, u domácností důchodců pak pouze 0,9 %. Pro potřeby valorizace se nově zohledňuje pouze důchodcovská inflace. Zatím to tedy vypadá, že mimořádná valorizace důchodů v roce 2024 neproběhne. K tomu by bylo potřeba, aby do června souhrnná inflace dosáhla úrovně 5 %, což zatím není příliš pravděpodobné.

Ekonom Lukáš Kovanda je přesvědčen, že aktuální lednová inflace hodně napovídá i o vývoji celého roku. „Nízká lednová inflace představuje pozitivní signál pro celý letošní rok. Průměrná celoroční inflace, kterou ta lednová celkem výrazně spoluurčuje, by tak letos měla vykázat pouze úroveň 2,4 procenta, což je takřka pětkrát nižší hodnota než ta loňská, čítající 10,7 procenta,“ uvedl Kovanda s tím, že inflace v Česku je momentálně nižší než na Slovensku, v Rakousku či Polsku.

V letech 2022 až 2023 proběhly celkem tři mimořádné valorizace důchodů. Obě valorizace v roce 2022 vycházely ze standardních pravidel v zákonu, kdy se o míru inflace zvyšovala procentní výměra důchodů. Mimořádná valorizace v červnu 2023 byla jednorázově snížena, část navýšení tvořila fixní částka a část pak menší valorizace procentní výměry. Toto snížení, které prosadila vláda, posvětil svým rozhodnutím i Ústavní soud.

Základní možnosti zvýšení důchodu: Valorizace, věk i práce navíc

Podoba valorizací se změnila

Během roku 2023 vláda prosadila výraznou změnu valorizací. U řádné valorizace došlo ke dvěma změnám:

  • V případě započítávání růstu reálných mezd se doposud brala v potaz polovina tohoto růstu. Nově se zohledňuje pouze třetina.
  • U inflace se brala v potaz běžná inflace ve společnosti a důchodcovská inflace, přičemž pro potřeby valorizace se vždy použije ta vyšší, což je pro důchodce výhodnější. Nově se vychází pouze z důchodcovské inflace.

Podstatné je, že když reálné mzdy klesají (což se nyní děje), tak se do řádné valorizace vůbec nepromítají. A v dohledné době se ani nedá předpokládat, že by reálné mzdy nějak závratně rostly. Pokud bude i inflace do června nízká, je nutné počítat s tím, že řádná valorizace v lednu 2025 bude také docela nízká.

Vše ale ještě může ovlivnit růst průměrné mzdy v Česku. Pokud bude vysoký, může dokonce „vyrušit“ růst reálných mezd a inflace, podobně jako se to stalo při valorizaci letos v lednu. V takovém případě by se opět navýšila pouze základní výměra důchodů.

Pokud jde o mimořádné valorizace, tady vláda prosadila výraznou změnu celého mechanismu. Mimořádné valorizace jako takové byly v podstatě zrušeny a nahradil je takzvaný dočasný přídavek k důchodu. Podmínka inflace 5 % a 5 měsíců zůstala zachována, ale samotné mimořádné navýšení důchodů bude probíhat jinak.

Hlavní rozdíl je v tom, že již nebude zohledňována celá míra inflace. Zvýšení důchodu se pak bude skládat ze dvou částí – jedna bude představovat klasické trvalé zvýšení procentní výměry a druhá bude představovat dočasný přídavek vyplácený do konce roku. Detailně je fungování tohoto nového mechanismu popsáno v tomto článku.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu