Důchodový fond s 300 miliardami korun nebyl zrušen ani vytunelován. Nikdy totiž neexistoval

Českem se šíří názor, že politici v 90. letech použili miliardy korun z důchodového fondu nebo účtu na jiné věci a nikdy je nevrátili. Jde o fámu, které věří řada důchodců, a velmi často ji šíří v hromadných e-mailových zprávách nebo na Facebooku.

Foto: Adobe Stock
Senior přemýšlí o důchodovém systému. (ilustrační foto)

Mělo jít o 300, 333 nebo dokonce 340 miliard korun. Konkrétní částky se liší, ale základní myšlenka zůstává stejná: Na začátku 90. let fungoval důchodový účet či fond, ve kterém byly v této výši nashromážděny peníze pro důchodce. V roce 1993 politici fond zrušili, vytunelovali či rozkradli a tím se ztratily peníze, které by se dnes mohly použít na zvýšení důchodů, případně na zajištění stability důchodového systému

V diskusích na sociálních sítích se tento názor objevuje velmi často a pravidelně ho píšou i čtenáři do redakce portálu České důchody. Nejčastěji ze zrušení tohoto účtu obviňují Václava Klause, jindy vlády ODS nebo někoho jiného. Ve volbách na podzim 2021 dokonce kandidovalo politické hnutí Senioři 2021, kteří měli obnovení tohoto fondu jako hlavní bod programu. „Tyto peníze nám do tohoto fondu střádali naši rodiče a my jsme tam střádali na důchody našim dětem. Státní důchodový fond je garancí pro stálé vyplácení důchodů,“ konstatovalo před volbami hnutí a vystihovalo úvahy mnoha seniorů.

Nebyl ani před rokem 1989

Jenže tento důchodový fond či účet nikdy neexistoval a úřady se tento mýtus snaží už několik let vyvrátit. Například už v červenci 2012 reagovalo ministerstvo financí na článek, který vyšel v Haló novinách a popisoval, že důchodový fond byl v roce 1993 zrušen a peníze byly využity na řešení tehdejších problémů. Ministerstvo tehdy uvedlo, že jde o nepravdivé informace a ke shromažďování důchodových peněz do speciálního fondu nikdy nedocházelo. „Před rokem 1989, i po něm, až dodnes, jsou důchody financovány státem, ze státního rozpočtu,“ uvedlo s tím, že když fond neexistoval, nemohly z něj být peníze ani vyvedeny.

„V roce 1993 byla v rámci daňové reformy uzákoněna povinnost platit pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jehož součástí je i pojistné na důchodové pojištění. Pojistné nahradilo do té doby placené daně z mezd, a nadále zůstalo zachováno financování důchodů ze státního rozpočtu. Nedošlo tedy, a ani nemohlo dojít, k žádnému zrušení důchodového fondu, který neexistoval,“ konstatovalo ministerstvo financí.

V březnu 2020 zveřejnilo ministerstvo financí odpověď na dotaz podaný na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Tazatel se ptal na existenci důchodového fondu ve výši 340 miliard korun. Ministerstvo tehdy mimo jiné odpovědělo, že úředníci žádný záznam o důchodovém fondu nenašli. „Ve správním archivu ministerstva nebyly dohledány žádné dokumenty, které by odpovídaly Vámi formulovanému požadavku,“ uvedlo ministerstvo.

„Až do roku 1993 nebyla žádná zvláštní částka určená na důchody (pojistné) vybírána. Z mezd a platů byla odváděna jedna daň, která se dále vnitřně nečlenila. Daň byla příjmem státu a stát určoval, na co prostředky použije. Žádný důchodový účet ani fond nebyl zřízen, důchody se rozpočtovaly a vyplácely průběžně jako jiné výdaje státu,“ napsalo dále ministerstvo financí v odpovědi.

Příklady nepravdivých komentářů o důchodovém fondu.Foto: České důchody

Důchody se vyplácí průběžně

Žádný fond, ve kterém by se shromažďovaly peníze na vyplácení důchodů, neexistuje a ani v minulosti neexistoval. Důchodový systém v Česku už desítky let funguje na takzvaném průběžném principu. To znamená, že do státního rozpočtu se odvádí vybrané pojistné (dříve to byly přímo daně) a poté se obratem ze státního rozpočtu hradí všechny důchody. Jde o mandatorní výdaj státu, což znamená, že důchody jsou a budou vyplaceny i tehdy, když se na pojistném vybere méně peněz.

Je to nutné, protože důchodový systém je od roku 2009 (s výjimkou let 2018 a 2019) trvale „ve ztrátě“. To znamená, že se na pojistném vybírá méně peněz, než se následně vyplácí na důchodech. Například v roce 2020 se na pojistném vybralo 485,4 miliard korun a na důchody putovalo 526 miliard, což je rozdíl 40,6 miliard. Od roku 2009 již důchodový systém „naakumuloval“ celkovou ztrátu přes 347 miliard korun.

Podmínky přiznání, výpočet i valorizace: Důchodové otázky, nad kterými lidé stále tápou

Lidé, kteří argumentují tím, že by „ztracený“ důchodový fond či účet řešil dlouhodobou udržitelnost důchodů, se bohužel mýlí. I kdyby existoval, v tuto chvíli by již byl vyčerpán. Kvůli stárnutí populace se navíc v dalších letech budou výdaje na důchody rychle zvyšovat, takže i kdyby byl domnělý fond dvojnásobný, dokázal by chybějící peníze vykrývat jen velmi krátkou dobu.

Ani důchody na rok

Případných 300 miliard korun by nevyřešilo ani nepříznivou finanční situaci dnešních důchodců, jak si zastánci fondu často myslí. Momentálně v Česku pobírá důchod 2,85 milionů lidí (z toho je 2,37 starobních důchodců). Kdyby se každému důchodci zvýšil důchod například o 5000 korun, vydržela by fondová částka pouze na 21 měsíců. A poté by již situace byla stejná jako nyní, vše by bylo vyčerpáno.

Jednoduchou matematikou lze dojít k tomu, že i kdyby nějaký důchodový fond existoval, finance z něj by nepředstavovaly zázračnou spásu pro současné ani budoucí důchodce. Roční výdaje na důchody totiž v současné době přesahují 500 miliard korun a jsou tedy mnohem vyšší než „ztracená“ částka, se kterou zastánci fondu argumentují v diskusích.

Foto: Adobe Stock (hlavní), České důchody

Více k tématu