V reformě se navrhuje výrazné zvýšení minimálního důchodu

Minimální starobní a invalidní důchody by se měly od roku 2026 skokově navýšit. Jde o opatření, které je součástí návrhu velké důchodové reformy, kterou plánuje vláda prosadit. Minimální výše starobního důchodu by měla být na úrovni 20 procent průměrné mzdy.

Foto: Adobe Stock
Senioři se při běhu baví o důchodu. (ilustrační foto)

V současné době je základní výměra stanovena na 10 % průměrné mzdy a minimální výše procentní výměry u starobních i invalidních důchodů činí 770 korun. A zatímco základní výměra se každý rok zvyšuje s tím, jak mzdy rostou, v případě procentní výměry je částka stejná od roku 1996.

V průběhu let tak došlo k výraznému poklesu reálné hodnoty procentní výměry. Pro představu, v roce 1996 činila průměrná mzda 8 216 korun a výše procentní výměry představovala 9,4 % této mzdy. Nyní je to pouze 1,9 %.

Ministerstvo práce a sociálních věcí proto plánuje minimální výši procentní výměry výrazně navýšit. Podle návrhu důchodové reformy, která by se měla schvalovat v příštím roce, by se měla zvýšit na úroveň 10 % průměrné mzdy. Bude tak stejná jako základní výměra a minimální důchod tak bude vždy na úrovni 20 % průměrné mzdy.

Tato hodnota by měla platit pro starobní důchody a invalidní důchody s invaliditou třetího stupně. Pro invalidní důchody druhého a prvního stupně by procentní výměra byla nižší, konkrétně takto:

  • Invalidní důchod 2. stupně: Základní výměra 10 % a procentní výměra 5 % průměrné mzdy
  • Invalidní důchod 1. stupně: Základní výměra 10 % a procentní výměra 3,33 % průměrné mzdy

V roce 2023 činí základní výměra 4 040 korun a procentní výměra 770 korun, celkem tedy minimální důchod činí 4 810 korun. Tato částka je stejná pro všechny starobní i invalidní důchody.

Pokud by už nyní platila nová pravidla, byla by u starobních důchodů a invalidních důchodů třetího stupně celková částka minimálního důchodu 8 080 korun. Pro invalidní důchod druhého stupně by to byla částka 6 060 korun a pro invalidní důchod prvního stupně pak 5 387 korun.

Dorovnávání minimální částky

V případě starobního důchodu má platit minimální částka pro řádné, předčasné i transformované důchody, žádný rozdíl se v tomto ohledu neplánuje. Podstatné je, že minimální důchod by byl garantován všem důchodcům, tedy těm stávajícím i budoucím.

Nejvíce lidí pobírá starobní důchod ve výši 18 až 26 tisíc korun

U nově přiznávaných důchodů nejprve dojde k výpočtu přiznaného důchodu. A pokud bude hodnota procentní výměry nižší, než je minimální částka, dojde k jejímu dorovnání. Vždy tak bude přiznán důchod alespoň v minimální výši.

U již přiznaných důchodů se každý rok při řádné lednové valorizaci vždy porovná, zda je pobíraná procentní výměra vyšší než minimální stanovená částka. A pokud ne, tak se zvýší. Postup má být vždy v lednu následující:

  1. Provede se valorizace základní výměry, a to stejně, jako se provádí dnes.
  2. Následně se provede valorizace procentní výměry a porovná se s minimální stanovenou výší. Pokud bude nižší, dojde automaticky k dorovnání na minimální částku.
  3. V případě nových předčasných důchodů, u kterých se až do dosažení řádného důchodového věku procentní výměra nezvyšuje (zvyšuje se pouze základní výměra), bude postup obdobný. Pokud stávající hodnota procentní výměry klesne pod úroveň minimální garantované částky, opět dojde k dorovnání.

Pokud někdo pobírá výchovné, tak se má vždy porovnávat částka procentní výměry i s výchovným. To bude platit jak u stávajících starobních důchodů, tak u těch nově přiznávaných. U nového důchodu se tedy nejprve spočítá výše důchodu, pak se přičte výchovné a až poté dojde k porovnání.

Podle návrhu důchodové reformy by se minimální důchod měl navýšit od roku 2026, ale v rámci legislativního procesu ještě může dojít ke změnám. Návrh musí schválit vláda, poté poslanci i senátoři a nakonec ho musí podepsat prezident. V plánu je, že by měl být legislativní proces dokončen během roku 2024.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu