Doplatek valorizace dělá rozdíly mezi důchodci, od příštího roku skončí

Od roku 2022 byl zaveden doplatek lednové valorizace, při kterém důchodci dostávají navíc poměrnou část od začátku roku do dne, který předchází výplatě důchodů. Část důchodců doplatek vnímá negativně, protože není úplně spravedlivý. Od roku 2025 skončí, protože důchody se budou vyplácet na kalendářní měsíc a nikoliv na měsíc klouzavý.

Foto: Adobe Stock
Důchodkyně počítá své peníze. (ilustrační foto)

Doplatek se týká vždy řádné lednové valorizace a platí pro všechny důchody. Je vyplácen jako samostatná částka vždy s lednovou výplatou důchodu a jde o poměrnou část celkové valorizace od 1. ledna do dne, který předchází výplatnímu dnu důchodu.

Výše doplatku se tedy liší podle toho, kdy mají důchodci výplatní termín a rozdíl může činit desítky i stovky korun. Ukázala to i letošní valorizace, která sice byla pro všechny stejná (činila 360 Kč pro všechny důchody), ale doplatek se lišil. Pokud má někdo například výplatní den 6. v měsíci, dostal jednorázový doplatek 60 Kč. V případě 20. dne v měsíci už to bylo 225 Kč.

Problematické je rovněž to, že doplatek se týká pouze řádné lednové valorizace, zatím u mimořádných valorizací v letech 2022 a 2023 vyplacen nebyl.

Jurečka: Není to spravedlivé

Právě tyto skutečnosti se nelíbí některým důchodcům, kteří doplatek vnímají jako nespravedlivý. Patří mezi ně i důchodkyně paní Miluše Demjanová, která v této souvislosti poslala i dotaz Marianu Jurečkovi v rámci seriálu O důchodu s ministrem.

„Podle mne je to nespravedlivé. Každý důchodce dostává řádnou valorizaci důchodu ve stanovený výplatní den, tudíž si myslím, že je jedno, zda mu byl vyplacen 2. nebo 20. v měsíci, vždy dostane přesnou řádnou částku důchodu a valorizaci, na kterou má nárok. Vše je řádně vyplaceno v den výplaty důchodu. Nechápu, proč v lednu je kromě řádné valorizace vyplacen takzvaný doplatek valorizace,“ napsala paní Demjanová.

Ministr Marian Jurečka v odpovědi uvedl, že se s tímto názorem zcela ztotožňuje. „Zakládá to mezi důchodci rozdíly, neboť osoby se stejně vysokým důchodem a různou splatností obdrží nově rozdílné množství prostředků. Konkrétně důchodci se stanovenou dřívější splatností obdrží v úhrnu částek vyplacených v kalendářním roce o několik set korun méně než osoby se splatností pozdější, což zajisté nelze označit za spravedlivé,“ konstatoval Jurečka v odpovědi.

Konec doplatku v roce 2025

Zároveň uvedl, že problematické vyplácení doplatku skončí už v roce 2025. Vláda již prosadila novelu zákona, která mění způsob výplaty důchodů, a její součástí je právě i konec doplatku.

Co se tedy změní? Nyní se důchody vyplácejí dopředu, takže například důchodce s výplatním termínem 12. den v měsíci dostává důchod na období od 12. dne aktuálního měsíce do 11. dne následujícího měsíce. Nově bude výplatní období stanoveno jako běžný kalendářní měsíc, tedy od prvního do posledního dne aktuálního měsíce.

Jde tedy o modifikaci výplatního období z „klouzavého“ měsíce na měsíc kalendářní. Všechny důchody se navíc budou vyplácet v první polovině měsíce. A tím, že budou mít všichni důchodci výplatní období stejné, tedy vždy na aktuální kalendářní měsíc, nebude doplatek nutný a přestane se vyplácet.

Reálné mzdy začaly růst, ale při valorizaci důchodů v lednu 2025 se nezohlední

Výplaty v první polovině měsíce

V této souvislosti dojde také ke snížení počtu výplatních termínů, aby všichni důchodci obdrželi svůj důchod už v první polovině měsíce. Konkrétně by se všechny důchody měly vyplácet mezi 6. a 12. dnem. Samotný způsob výplaty se nezmění, i nadále se budou důchody zasílat na bankovní účet nebo přes Českou poštu.

Tato změna již byla definitivně schválena a její účinnost začíná od 1. července 2025. To znamená, že poslední doplatek valorizace proběhne při řádné valorizaci v lednu 2025 a poté již definitivně skončí.

Pokud jde o změny termínů výplaty, ty se podle ministra Mariana Jurečky mohou začít postupně měnit už od začátku roku 2025. Důchodcům, kteří mají splatnost důchodu v druhé polovině měsíce, změní Česká správa sociálního zabezpečení termín na dřívější. Každého, koho se změna dotkne, bude úřad o změně termínu dopředu informovat.

Foto: Adobe Stock

Více k tématu