Detaily mimořádné valorizace: Jurečka zveřejnil konečná čísla, lidé dostanou oznámení

Ministr Marian Jurečka oficiálně okomentoval aktuální dění kolem mimořádné valorizace důchodů. Podle něj se procentní výměra zvýší o 8,2 %, což je více, než meziměsíční inflace od července 2021. Důchodci nyní mají očekávat dopis s detaily valorizace.

Foto: MPSV
Ministr Marian Jurečka.

UPOZORNĚNÍ: ČLÁNEK SE VZTAHUJE K JIŽ PROBĚHLÉ MIMOŘÁDNÉ VALORIZACI V ČERVNU 2022.

Průměrný důchod se v červnu mimořádně zvýší celkem o 1017 korun, oznámil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. To znamená, že procentní výměra (zásluhová část) důchodu se zvýší o 8,2 %, tedy o 0,3 % více, než se očekávalo vzhledem k lednové inflaci. Zvýšení si podle něj žádá růst cen.

„Vláda bude zvýšení projednávat na přelomu února a března. Všichni, kterých se zvýšení týká, dostanou oznámení o konkrétním zvýšení jejich důchodu ještě v březnu, aby se co nejdříve dozvěděli, s čím mohou počítat. První zvýšené důchody se budou vyplácet v letošním červnu,“ konstatoval Marian Jurečka.

Důchodci jsou zranitelní

Podle něj jsou senioři velmi zranitelnou skupinou, na kterou rostoucí ceny citelně dopadají. „Proto je mimořádné navýšení penzí rozhodně na místě,“ dodal ministr s tím, že celkem se z důchodového systému navíc vyplatí 20 miliard korun. Vojáci a policisté dostanou k důchodům přidáno z rozpočtů ministerstev obrany a vnitra, podle toho, pod které profesně spadali.

Naposledy se důchody zvyšovaly letos v lednu, a to v průměru o 805 korun. V součtu tak letos důchodci dostanou průměrně 1822 korun navíc, s další valorizací se počítá v lednu roku 2023.

Ministr Jurečka představil také přehlednou tabulku, ve které vyčíslil, jak se zvýší důchody v jednotlivých hladinách. Z ní je patrné, že důchody nad 17 tisíc korun budou navýšeny nejméně o tisícovku, naproti tomu důchodci s penzí pod úrovní 10 tisíc korun musí počítat s přidáním o nejvýše 500 korun.

Takto se podle ministerstva budou důchody v červnu 2022 valorizovat:

MPSV vyčíslilo mimořádnou valorizaci 2022.Foto: MPSV

Pokračuje rozevírání nůžek

Procentní navyšování důchodů dlouhodobě rozevírá nůžky mezi nižšími a vyššími důchody a část důchodců to považuje za nespravedlivé. Jak ovšem už dříve vysvětlilo ministerstvo práce a sociálních věcí, důvodem je to, aby si všichni důchodci zachovávali stále stejnou životní úroveň, tedy aby si mohli koupit stále stejné množství věcí.

„Cílem valorizace důchodů je zachování jejich kupní síly. To znamená dosáhnout stavu, kdy si jednotlivý důchodce může i přes zvýšení cen pořídit za svůj důchod stejné množství zboží a služeb, a proto je základním ekonomickým ukazatelem, od kterého se zvýšení důchodů odvíjí, právě růst cen. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze tak, že se jednotlivé důchody zvýší tak, aby jejich reálná hodnota, tedy hodnota po očištění o růst cen, zůstala přinejmenším stejná,“ uvedlo ministerstvo pro České důchody.

Cílem tedy je, aby se všichni důchodci měli stejně jako před nárůstem cen, nikoliv aby si někteří pohoršili a jiní polepšili. Už v roce 2010 navíc Ústavní soud ve svém rozhodnutí konstatoval, že důchody musí respektovat princip zásluhovosti, a to jak při jejich výpočtu, tak při valorizaci. A pokud by některá vláda zvýšila důchody všem stejně, dá se předpokládat, že to některý politik nebo důchodce napadne u soudu, a ten tuto změnu zruší.

Foto: Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více k tématu